پایه هفتم

  • تصویر از تک ماده چیست؟ | 0 تا 100 شرایط استفاده از تبصره و تک ماده

    تک ماده چیست؟ | 0 تا 100 شرایط استفاده از تبصره و تک ماده

    معنای تک ماده و نحوه‌ی استفاده از آن برای قبولی در امتحانات پایانی هر پایه در دبیرستان، دغدغه‌‌ی بخشی از دانش‌آموزان است. اما فقط دانش‌آموزانی که در یادگیری دروس دبیرستانی دچار ضعف هستند یا برای…

دکمه بازگشت به بالا