کنکور ریاضینمونه کارنامه کنکور

نمونه کارنامه کنکور ریاضی l کارنامه قبولی کنکور ریاضی در سهمیه ها

نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی در سهمیه منطقه یک، سهمیه منطقه دو، سهمیه منطقه سه، سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ایثارگران، در این مقاله گردآوری شده است. داوطلبانی که قصد انتخاب رشته کنکور سراسری ریاضی را دارند، با مقایسه کارنامه خود با کارنامه های ارائه شده در این مقاله، می توانند شانس خود را برای قبولی در رشته و دانشگاه موردنظر خود تخمین بزنند.

داوطلبان کنکور ریاضی، برای قبولی در رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، علوم کامپیوتر و … با یکدیگر به رقابت می پردازند. رتبه لازم برای قبولی در هریک از رشته های کنکور سراسری بایکدیگر متفاوت می باشد. برای کسب اطلاعات تکمیلی تر با ما همراه باشید.

نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی
نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی

نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه یک

نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه یک به همراه رتبه در سهمیه، رشته و دانشگاه محل قبولی و درصدهای دروس پذیرفته شدگان، در جدول زیر گردآوری شده است. اگر قصد ثبت نام کنکور ریاضی را دارید، با بررسی درصدهای دروس پذیرفته شدگان در رشته موردنظر، می توانید برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه دروس خود داشته باشید و دروس مطالعاتی خود را اولویت بندی کنید.

کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 562 629 670 1027 22616
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
رشته قبولی علوم کامپیوتر مهندسی صنایع مهندسی هوافضا علوم کامپیوتر علوم مهندسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تهران دانشگاه فردوسی – مشهد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه گیلان – رشت
نوع دوره روزانه روزانه نوبت دوم پردیس خودگردان روزانه
ادبیات فارسی 26 40 40 47 24
عربی 85 71 48 63 32
معارف 70 81 57 50 14
زبان 89 63 17 83 18
ریاضیات  59 52 60 50 4
فیزیک 77 73 61 65 0
شیمی 32 35 49 15 0
کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 7052 997 629 885 1909
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
رشته قبولی مهندسی ساخت و تولید مهندسی پزشکی مهندسی صنایع مهندسی نفت مهندسی مواد و متالوژی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه سمنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه تهران دانشگاه فردوسی – مشهد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
ادبیات فارسی 22 20 40 58 49
عربی 47 50 71 53 51
معارف 51 53 81 69 40
زبان 47 42 63 82 62
ریاضیات  13 43 52 47 83
فیزیک 27 59 73 68 72
شیمی 11 28 35 24 26
کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 8146 8426 9585 12131 15263
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
رشته قبولی اقتصاد مدیریت بیمه ریاضیات و کاربردها مهندسی معماری مهندسی معدن
دانشگاه محل قبولی دانشگاه ارومیه دانشگاه خوارزمی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه فنی و مهندسی گرمسار دانشگاه صنعتی اصفهان
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
ادبیات فارسی 44 26 23 10 8
عربی 32 20 32 26 26
معارف 46 27 6 30 21
زبان 39 9 0 16 19
ریاضیات  12 28 19 10 35
فیزیک 36 32 21 25 19
شیمی 25 19 11 2 20

نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه دو

نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه دو به منظور آگاهی بیشتر داوطلبان در جدول زیر ارائه داده شده است. سهمیه منطقه 2 از نظر امکانات تحصیلی و آموزشی در سطح متوسطی قرار دارد.

کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه 454 1097 1295 1137 1330
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
رشته قبولی مهندسی انرژی مهندسی نفت مهندسی پزشکی مهندسی نقشه برداری مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل قبولی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صعنتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه خوارزمی تهران
نوع دوره روزانه پردیس خودگردان روزانه روزانه نوبت دوم
ادبیات فارسی 44 30 17 37 21
عربی 80 56 52 42 61
معارف 46 53 81 69 59
زبان 66 20 30 72 58
ریاضیات  59 33 21 34 44
فیزیک 60 34 40 45 35
شیمی 23 42 21 24 21
کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه 2298 2315 2350 3065 4428
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
رشته قبولی مهندسی هوافضا علوم کامپیوتر مهندسی صنایع مهندسی شهرسازی مهندسی نقشه برداری
دانشگاه محل قبولی دانشگاه اصفهان دانشگاه تبریز دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه شیراز دانشگاه زنجان
نوع دوره روزانه روزانه پردیس خودگردان روزانه روزانه
ادبیات فارسی 42 32 23 24 38
عربی 29 60 52 8 49
معارف 46 38 75 33 50
زبان 25 21 38 63 22
ریاضیات  31 37 24 25 14
فیزیک 29 38 29 56 15
شیمی 16 5 16 8 8
کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه 7422 8625 11600 13662 27983
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
رشته قبولی آمار اقتصاد کشاورزی مهندسی ساخت و تولید علوم مهندسی ریاضیات و کاربردها
دانشگاه محل قبولی دانشگاه سمنان دانشگاه ارومیه دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی سهند – تبریز
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه نوبت دوم
ادبیات فارسی 32 11 17 46 19
عربی 19 38 23 0 21
معارف 28 32 32 27 17
زبان 25 52 34 12 9
ریاضیات  27 29 8 15 4
فیزیک 18 21 19 4 6
شیمی 23 9 0 15 2
لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس
لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس

نمونه کارنامه کنکور ریاضی سهمیه منطقه سه

نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه سه به منظور آگاهی بیشتر داوطلبان در جدول زیر ارائه داده شده است. سهمیه منطقه 3 از نظر امکانات تحصیلی و آموزشی در سطح پایینی قرار دارد.

کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه 311 973 1087 1202 2335
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
رشته قبولی مهندسی انرژی علوم کامپیوتر مهندسی عمران مهندسی پلیمر مهندسی انرژی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه فردوسی – مشهد دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی قم
نوع دوره روزانه نوبت دوم روزانه روزانه روزانه
ادبیات فارسی 41 19 28 16 25
عربی 53 67 34 34 34
معارف 62 33 32 28 21
زبان 9 40 71 3 45
ریاضیات  29 30 26 11 14
فیزیک 40 16 25 33 7
شیمی 27 12 1 35 13
کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه 3048 3272 3600 5002 8269
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
رشته قبولی مهندسی برق مهندسی شیمی مهندسی شهرسازی مهندسی نساجی ریاضیات و کاربردها
دانشگاه محل قبولی دانشگاه بناب بناب دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه یزد دانشگاه گیلان – رشت دانشگاه کاشان
نوع دوره روزانه نوبت دوم روزانه روزانه روزانه
ادبیات فارسی 21 16 24 2 29
عربی 42 28 28 22 42
معارف 28 38 36 6 39
زبان 21 0 7 2 5
ریاضیات  6 10 5 11 19
فیزیک 17 6 0 6 3
شیمی 11 16 6 18 5

کارنامه قبولی ریاضی سهمیه 5 درصدی ایثارگران

نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه 5 درصدی ایثارگران به همراه رتبه در سهمیه، رشته و دانشگاه محل قبولی داوطلبان و درصدهای دروس پذیرفته شدگان در جدول زیر گردآوری شده است:

کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه پنج درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 1048 1948 2051 2532 2983
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
رشته قبولی مهندسی کامپیوتر مدیریت دولتی مهندسی پزشکی مهندسی شهرسازی مهندسی نساجی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه تبریز دانشگاه تهران دانشگاه یزد
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
ادبیات فارسی 20 19 41 23 12
عربی 43 15 49 36 3
معارف 33 35 21 62 29
زبان 0 21 39 59 5
ریاضیات  20 24 21 25 6
فیزیک 15 15 22 30 7
شیمی 16 17 14 27 12

کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه 25 درصدی ایثارگران

نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه 25 درصدی ایثارگران به همراه رتبه در سهمیه، رشته و دانشگاه محل قبولی داوطلبان و درصدهای دروس پذیرفته شدگان در جدول زیر گردآوری شده است:

کارنامه قبولی کنکور ریاضی سهمیه بیست و پنج درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 547 1630 1850 2145 3458
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
رشته قبولی هنرهای چند رسانه ای مدیریت مالی مهندسی دریا مهندسی پزشکی مهندسی نقشه برداری
دانشگاه محل قبولی دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی سهند – تبریز دانشگاه تفرش
نوع دوره روزانه روزانه روزانه نوبت دوم روزانه
ادبیات فارسی 8 26 10 13 14
عربی 19 12 15 32 5
معارف 23 42 11 40 15
زبان 11 39 17 2 0
ریاضیات  3 61 10 1 3
فیزیک 2 52 9 13 1
شیمی 0 32 12 16 2

جمع بندی

در این مقاله نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری ریاضی به همراه رتبه و درصد دروس پذیرفته شدگان در دانشگاه ها و رشته های مختلف ارائه داده شد. داوطلبانی که قصد انتخاب رشته کنکور سراسری ریاضی را دارند، با مقایسه کارنامه های خود با کارنامه پذیرفته شدگان سال های گذشته، می توانند شانس خود را برای قبولی در رشته و دانشگاه موردنظر خود تخمین بزنند.


سوالات متداول

رتبه لازم برای قبولی در کنکور ریاضی چگونه است؟

حداقل رتبه لازم برای قبولی در کنکور سراسری ریاضی با توجه به هدف، رشته مورد نظر و ظرفیت پذیرش دانشگاه در آن سال ممکن است متفاوت باشد. در این مقاله چندین نمونه کارنامه قبولی کنکور ریاضی گردآوری شده است.

بررسی نمونه کارنامه قبولی پذیرفته شدگان چه تاثیری در قبولی داوطلبان دارد؟

داوطلبان با مقایسه کارنامه خود با کارنامه قبولی پذیرفته شدگان کنکور ریاضی می توانند شانس خود را برای قبولی تخمین بزنند.

میانگین درصد لازم برای قبولی در کنکور ریاضی چگونه است؟

میانگین درصد دروس لازم برای قبولی در رشته و دانشگاه های مختلف متفاوت می باشد. چندین نمونه کارنامه قبولی پذیرفته شدگان کنکور ریاضی در رشته و دانشگاه های مختلف در این مقاله گردآوری شده است.

میانگین امتیاز 3 / 5. جمع امتیاز 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. سلام من سهمیه هیات علمی دارم می خواستم بدونم اگه کنکور ریاضی رو سفید بدم احتمال قبولی تو دانشگاه دولتی یا غیر انتفاعی رو دارم؟

    1. سلام دوست عزیز. سهمیه هیات علمی در کنکور سراسری لحاظ نمیشه، شانس قبولی در دانشگاه دولتی ندارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا