کنکور تجربینمونه کارنامه کنکور

نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی

داوطلبان گروه آزمایشی تجربی، با بررسی نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی سال های گذشته و مقایسه درصدهای خود با کارنامه های ارائه شده می توانند رشته و دانشگاه قبولی خود را تخمین بزنند. از رشته های پرطرفدار کنکور سراسری تجربی می توان به رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، فیزیوتراپی، مامایی و … اشاره کرد. بررسی کارنامه قبولی پذیرفته شدگان و درصدهای لازم برای قبولی، به برنامه ریزی دقیق تر داوطلبان نیز کمک بسیاری خواهد کرد.

نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی در سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگری به همراه درصد دروس نوع دوره و دانشگاه محل قبولی پذیرفته شدگان، در این مقاله گردآوری شده است.

نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی
نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی

کارنامه قبولی کنکور تجربی

داوطلبانی که قصد شرکت در گروه آزمایشی تجربی را دارند، با بررسی کارنامه قبولی کنکور تجربی و حداقل درصد لازم برای قبولی، می توانند برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه دروس خود داشته باشند. داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت کرده اند با مقایسه کارنامه و درصدهای خود با کارنامه پذیرفته شدگان، می توانند رشته قبولی خود را تخمین بزنند و یا انتخاب رشته دقیق تری انجام دهند.

برای آگاهی بیشتر داوطلبان، چندین نمونه کارنامه قبولی تجربی (سهمیه منطقه 1، 2 و 3، سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ایثارگران) ارائه داده شده است.

بیشتر بخوانید: کدام سهمیه مناطق بهتر است؟ منطقه 1، 2 یا 3

نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی سهمیه منطقه 1

یکی از سهمیه های کنکور سراسری، سهمیه منطقه 1 می باشد. داوطلبان سهمیه منطقه یک از نظر امکانات آموزشی و تحصیلی در سطح بالایی قرار دارند. در جدول زیر نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی سهمیه منطقه 1، رشته های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و … به همراه درصد دروس پذیرفته شدگان ارائه داده شده است.

نمونه کارنامه قبولی تجربی سهمیه منطقه یک
رتبه در سهمیه 56 26 341 477 1236 1826 2675
رشته قبولی  پزشکی پزشکی داروسازی داروسازی پرستاری اتاق عمل بینایی سنجی
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ادبیات فارسی 80 82 90 73 60 57 78
عربی 69 79 46 35 34 86 32
معارف 72 100 70 76 49 32 62
زبان 71 78 66 62 20 89 46
زمین شناسی 30 77 54 42 30 0 14
ریاضیات 96 98 79 70 43 44 46
زیست شناسی 87 89 65 71 62 58 71
فیزیک  68 94 53 47 43 39 52
شیمی 71 99 42 39 60 61 51

نمونه کارنامه قبولی تجربی سهمیه منطقه 2

نمونه کارنامه قبولی تجربی سهمیه منطقه 2 به همراه حداقل درصد دروس لازم برای قبولی در کنکور تجربی در جدول زیر گردآوری شده است. سهمیه منطقه 2 از نظر امکانات آموزشی در سطح متوسطی قرار دارد.

نمونه کارنامه قبولی تجربی سهمیه منطقه دو
رتبه در سهمیه 93 618 1842 3204 3329 5145 5446
رشته قبولی  پزشکی داروسازی هوشبری پرستاری شنوایی سنجی علوم تغذیه تکنولوژی پرتودرمانی
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه پردیس خودگردان روزانه روزانه روزانه روزانه
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
ادبیات فارسی 70 45 51 67 61 38 83
عربی 69 39 49 45 58 49 30
معارف 65 47 66 58 79 81 88
زبان 40 48 59 31 45 24 23
زمین شناسی 33 54 0 23 34 0 0
ریاضیات 92 46 39 40 45 33 38
زیست شناسی 88 47 71 73 76 53 69
فیزیک  79 50 38 41 47 41 36
شیمی 64 53 57 60 60 36 70

نمونه کارنامه قبولی تجربی سهمیه منطقه 3

نمونه کارنامه قبولی تجربی سهمیه منطقه 3، به همراه نوع دوره، دانشگاه و رشته قبولی و درصد دروس عمومی و اختصاصی لازم برای قبولی در جدول زیر گردآوری شده است. سهمیه منطقه سه از نظر امکانات آموزشی و تحصیلی در سطح پایینی قرار دارد.

نمونه کارنامه قبولی تجربی سهمیه منطقه سه
رتبه در سهمیه 204 884 2385 4123 2844 8421 11258
رشته قبولی  پزشکی داروسازی شنوایی سنجی علوم آزمایشگاهی پرستاری مامایی هوشبری
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره پردیس خودگردان روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بابل
ادبیات فارسی 68 50 45 46 65 40 36
عربی 52 40 53 33 40 35 14
معارف 80 39 60 53 71 37 45
زبان 45 35 42 82 20 36 8
زمین شناسی 0 60 15 0 0 21 0
ریاضیات 59 43 56 40 44 24 10
زیست شناسی 72 39 85 51 42 37 48
فیزیک  64 37 46 46 40 15 25
شیمی 80 49 59 33 52 29 52

کارنامه قبولی کنکور تجربی سهمیه 5 درصدی ایثارگران

نمونه کارنامه قبولی کنکور تجربی سهمیه 5 درصدی ایثارگران به همراه درصد دروس، رتبه در سهمیه و دانشگاه محل قبولی داوطلبان در جدول زیر گردآوری شده است. 5 درصد از ظرفیت دانشگاه ها به جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنها و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه تعلق دارد.

نمونه کارنامه قبولی تجربی سهمیه 5 درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 1351 2361 2385 1932 2844 5264 6351
رشته قبولی  شنوایی سنجی پرستاری بینایی سنجی تکنولوژی پرتو درمانی بهداشت عمومی تکنولوژی پرتوشناسی مامایی
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره پردیس خودگردان روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دانشگاه شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ادبیات فارسی 48 20 24 56 39 25 12
عربی 49 11 16 20 50 29 8
معارف 35 16 21 32 52 21 15
زبان 42 6 10 14 41 51 13
زمین شناسی 42 10 0 0 0 30 0
ریاضیات 36 14 16 20 9 17 15
زیست شناسی 51 20 26 53 36 33 3
فیزیک  51 23 22 19 10 12 69
شیمی 40 20 23 33 29 22 5

کارنامه قبولی کنکور تجربی سهمیه 25 درصدی ایثارگران

جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنها، همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران مشمول سهمیه 25 درصدی در کنکور سراسری می باشند. نمونه گارنامه قبولی کنکور تجربی سهمیه 25 درصدی ایثارگران به همراه دانشگاه و رشته قبولی، رتبه در سهمیه، نوع دوره و درصد دروس پذیرفته شدگان، در جدول زیر گردآوری شده است:

نمونه کارنامه قبولی تجربی سهمیه 25 درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 305 836 1023 1951 1987 2062 3842
رشته قبولی  پزشکی بینایی سنجی اعضای مصنوعی شنوایی سنجی اتاق عمل هوشبری بهداشت عمومی
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره پردیس خودگردان روزانه روزانه روزانه روزانه پردیس خودگردان روزانه
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ادبیات فارسی 62 37 59 15 53 19 19
عربی 43 16 79 55 61 0 39
معارف 59 36 93 33 66 28 51
زبان 32 24 49 2 19 1 52
زمین شناسی 15 0 33 8 0 0 0
ریاضیات 42 27 45 8 41 0 32
زیست شناسی 55 39 78 23 72 34 41
فیزیک  58 29 48 5 46 1 9
شیمی 47 30 51 30 56 21 13

جمع بندی

چندین نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری تجربی در این مقاله ارائه داده شد. داوطلبانی که در کنکور سراسری شرکت کرده اند، با مقایسه درصدهای خود با کارنامه های ارائه شده در این مقاله، می توانند شانس خود را برای قبولی تخمین بزنند. داوطلبانی که در قصد شرکت در کنکور سراسری را دارند، برای برنامه ریزی دقیق تر و آگاهی از حداقل درصدهای لازم برای قبولی، می توانند برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه دروس عمومی و اختصاصی داشته باشند.

در صورت هرگونه ابهام در رابطه با نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری تجربی، می توانید سوالات خود را از طریق کامنت با ما درمیان بگذارید.


سوالات متداول

میانگین درصدهای لازم درس زیست شناسی برای کسب رتبه زیر 1000 چند است؟

مهم ترین درس اختصاصی در کنکور تجربی زیست شناسی می باشد که در زیرگروه یک بالاترین ضریب را دارد. برای کسب رتبه زیر هزار میانگین درصدی که در درس زیست شناسی باید کسب کنید، حدود 84 درصد می باشد.

برای قبولی در رشته دندانپزشکی چه رتبه ای لازم است؟

رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی در هریک از سهمیه ها متفاوت می باشد و به عوامل مختلفی از جمله ظرفیت دانشگاه ها و تعداد داوطلبان بستگی دارد. در این مقاله تعدادی از کارنامه های قبولی دندانپزشکی به همراه رتبه و درصد دروس پذیرفته شدگان گردآوری شده است.

بررسی نمونه کارنامه قبولی تجربی چه تاثیری در موفقیت داوطلبان دارد؟

داوطلبان با بررسی نمونه کارنامه های قبولی پذیرفته شدگان علاوه بر آگاهی از میانگین درصدهای لازم برای قبولی در دانشگاه و رشته موردنظر، می توانند با مقایسه کارنامه خود با کارنامه پذیرفته شدگان، شانس خود را برای قبولی تخمین بزنند.

میانگین امتیاز 4.5 / 5. جمع امتیاز 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا