پایه یازدهم

امتحان تغییر رشته در دبیرستان | شرایط + زمان

آن دسته از دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و پایه‌ی یازدهم که از رشته‌ی تحصیلی خود رضایت ندارند، می‌توانند در امتحان تغییر رشته‌ی دهم به یازدهم یا امتحان تغییر رشته‌ی یازدهم به دوازدهم شرکت و در صورت کسب نمره‌ی قبولی، در رشته‌ی جدید ادامه تحصیل دهند. دانش‌آموزان متقاضی، باید پس از آگاهی از شرایط و زمان امتحان تغییر رشته در دبیرستان، در آزمون مربوطه شرکت کنند.

نحوه‌ی شرکت در آزمون تغییر رشته، به همراه شرایط و ضوابط آزمون به صورت کامل در این مقاله ارائه داده شده است.

امتحان تغییر رشته در دبیرستان | شرایط + زمان
امتحان تغییر رشته در دبیرستان | شرایط + زمان

امتحان تغییر رشته در دبیرستان

برخی از دانش‌آموزان پایه دهم و پایه یازدهم ممکن است از رشته‌ی تحصیلی خود ناراضی باشند یا در انتخاب رشته دچار اشتباه شده باشند. براساس بخشنامه‌ی آموزش و پرورش، امکان تغییر رشته از پایه دهم به یازدهم و از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم برای دانش‌آموزان وجود دارد و دانش‌آموزان متقاضی می‌توانند با آگاهی از شرایط آزمون و همچنین جدول دروس تغییر رشته، در آزمون مربوطه شرکت و رشته‌ی تحصیلی خود را تغییر دهند.

دانش‌آموزان متقاضی تغییر رشته می‌توانند در دو نوبت خرداد و شهریورماه در آزمون مذکور شرکت کنند.

شرایط تغییر رشته در دبیرستان

هریک از دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و پایه‌ی یازدهم که می‌خواهند در آزمون تغییر رشته شرکت کنند باید دارای یکسری شرایط و ضوابط باشند. شرایط تغییر رشته در مقطع دبیرستان (از پایه‌ی دهم به یازدهم و از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم)، به تفکیک در ادامه فهرست شده است:

شرایط تغییر رشته دهم به پایه‌ی یازدهم:

✔️ دانش‌آموز برای تغییر رشته از دهم به یازدهم، باید نمره‌ی قبولی 10 را در امتحانات «دروس تغییر رشته»، در نوبت خرداد یا شهریور (یا هردو) کسب کرده باشد.

✔️ پس از کسب نمره‌ی قبولی در دروس مربوطه، لازم است دانش‌آموز در آزمون بعضی از دروس مشابه‌ی رشته‌ی قبلی شرکت کند.

✔️ برخی از دروس، غیرقابل تطبیق هستند و لازم است دانش‌آموزی که در امتحان تغییر رشته از پایه‌ی دهم به یازدهم در خرداد ماه شرکت کرده است، این دروس را نیز در تابستان سال یازدهم یا دوازدهم و یا دی ماه بگذراند.

✔️ نمره‌ی قبولی درس‌های رشته‌ی قبلی، که با دروس رشته‌ی جدید کد درسی یکسانی دارند، به عنوان درس‌های گذرانده شده در رشته‌ی جدید پذیرفته می‌شوند.

✔️ دانش‌آموزان متقاضی، باید حداکثر 15 روز قبل از برگزاری امتحانات خرداد یا شهریور در پایه‌ی دهم، برای تغییر رشته تصمیم قطعی خود را گرفته باشند.

شرایط تغییر رشته یازدهم به دوازدهم:

✔️ امکان تغییر رشته از پایه یازدهم به دوازدهم به صورت درون شاخه‌ای برای هریک از رشته‌های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وجود دارد.

✔️ تغییر رشته‌ی درون شاخه‌ای از پایه‌ی یازدهم به پایه‌ی دوازدهم، منوط به موافقت آموزش و پرورش و کسب حدنصاب نمره‌ی قبولی در امتحان تغییر رشته است.

✔️ در صورتیکه دانش‌آموزی در خردادماه در آزمون تغییر رشته شرکت کند و موفق به کسب نمره‌ی قبولی نشود، می‌تواند مجدد در شهریورماه در آزمون تغییر رشته شرکت کند.

✔️ تغییر رشته از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم، فقط برای دانش‌آموزان شاخه‌ی نظری امکان‌پذیر است.

دروس امتحان تغییر رشته در دبیرستان

فهرست دروس امتحان تغییر رشته در دبیرستان از پایه‌ی دهم به یازدهم و از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم، به تفکیک در جدول زیر ارائه داده شده است:

دروس تغییر رشته از پایه‌ی دهم به یازدهم
از تجربی، انسانی، معارف، فنی و حرفه ای و کاردانش
به ریاضی
از ریاضی، تجربی، انسانی، فنی و حرفه ای و کاردانش
به علوم و معارف اسلامی
از کاردانش، ریاضی، تجربی، انسانی، معارف
به فنی و حرفه ای
 • ریاضی 1
 • هندسه 1
 • فیزیک 1
 • شیمی 1

از تجربی به ریاضی : در صورت قبولی در دروس شیمی 1 و ریاضی 1 رشته‌ی تجربی، صرفا در دو آزمون زیر شرکت کنند:

 1. هندسه 1
 2. فیزیک 1
 • تاریخ 1 (تخصصی رشته)
 • عربی 1 (زبان تخصصی رشته)
 • اصول عقاید 1
 • علوم و معارف قرآنی 1
 • الزامات محیط کار
 • دروس شایستگی فنی (تخصصی)

از کاردانش به فنی: در صورت قبولی در الزامات رشته فعلی، صرفا در آزمون های زیر شرکت کند:

 1. دروس شایستگی فنی (تخصصی)
از ریاضی، انسانی، معارف، فنی و حرفه ای، کاردانش
به تجربی
از ریاضی، تجربی، معارف، فنی و حرفه ای، کاردانش
به انسانی
از ریاضی، تجربی، انسانی، معارف و فنی و حرفه ای
به کاردانش
 • ریاضی 1
 • زیست 1
 • فیزیک 1
 • شیمی 1

از ریاضی به تجربی: در صورت قبولی در فیزیک 1، شیمی 1 و ریاضی 1 رشته‌ی ریاضی، صرفا در آزمون زیر شرکت کند:

 1. زیست 1
 • علوم و فنون ادبی 1
 • جامعه شناسی 1
 • اقتصاد
 • منطق
 • الزامات محیط کار
  (گذراندن استاندارد مهارت دهم تا پایان پایه یازدهم)

از فنی به کاردانش: (در صورت قبولی در الزامات رشته فعلی)

 • آزمونی ندارد.
دروس تغییر رشته‌ی پایه یازدهم به دوازدهم
عنوان رشته عناوین دروس تغییر رشته
ریاضی فیزیک حسابان 1 / هندسه 2 / فیزیک 2 / شیمی 2
علوم تجربی ریاضی 2 / فیزیک 2 / شیمی 2 / زیست‌شناسی 2
ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی 2 / جامعه‌شناسی 2 / عربی 2 / فلسفه 1
علوم و معارف اسلامی علوم و معارف قرآنی 2 / اصول عقاید 2 / عربی (زبان تخصصی رشته) 2 / تاریخ 2 (تخصصی رشته)

مراحل و نحوه تغییر رشته در دبیرستان

دانش‌آموزانی که متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته هستند، می توانند در دو بازه ی زمانی خرداد و شهریورماه در آزمون تغییر رشته شرکت کنند و در صورت کسب نمره‌ی قبولی در رشته‌ی جدید ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. مراحل و نحوه‌ی تغییر رشته در پایه‌ی یازدهم و پایه‌ی دوازدهم به صورت زیر است:

دریافت فرم از سامانه سناد و درخواست تغییر رشته توسط دانش‌آموز. (دریافت فرم شماره‌ی 1تغییر رشته، تکمیل توسط دانش‌آموز، تایید ولی دانش‌آموز و سپس تحویل به مدیر مدرسه).

معرفی دانش‌آموز جهت شرکت در آزمون تغییر رشته و دریافت مجوز توسط آموزش و پرورش.

شرکت دانش‌آموز در امتحان تغییر رشته و کسب نمره‌ی قبولی در دروس مربوطه.

ثبت نمرات امتحان تغییر رشته در سیستم و ثبت نام در رشته‌ی تحصیلی جدید.

بیشتر بخوانید: آزمون رغبت و توانایی

زمان امتحان تغییر رشته پایه یازدهم و دوازدهم

دانش‌آموزان متقاضی تغییر رشته در پایه‌ی یازدهم و دوازدهم می‌توانند در دو بازه‌ی زمانی خرداد و شهریور در امتحان تغییر رشته شرکت کنند. در صورتیکه دانش‌آموزی در خردادماه در امتحان تغییر رشته شرکت کند و موفق به کسب نمره‌ی قبولی نشود، می‌توانند مجدد در شهریورماه در آزمون مذکور شرکت کند.

در ضمن دانش‌آموزان می‌توانند برخی از دروس را در خرداد برخی از دروس را در شهریور و یا کل دروس را در خرداد و شهریورماه امتحان دهند.

جمع بندی

براساس بخشنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش، آن دسته از دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و یازدهم که از رشته‌ی تحصیلی خود رضایت ندارند، می‌توانند در خرداد یا شهریورماه با شرکت در امتحان تغییر رشته، رشته‌ی خود را تغییر دهند. در صورت هرگونه ابهام پیرامون شرایط و نحوه‌ی تغییر رشته از پایه‌ی دهم به پایه‌ی یازدهم و یا تغییر رشته از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم، می‌توانید سوالات خود را در قسمت کامنت مطرح کنید.


سوالات متداول

حدنصاب نمره‌ی قبولی در امتحانات دروس تغییر رشته از دهم به یازدهم چند است؟

دانش‌آموز برای تغییر رشته از دهم به یازدهم باید نمره‌ی قبولی 10 را در امتحانات دروس تغییر رشته در نوبت خرداد یا شهریور (یا هردو) کسب کرده باشد.

امتحان تغییر رشته از دهم به یازدهم چه زمانی برگزار می‌شود؟

دانش‌آموزان در دو نوبت خرداد یا شهریور می‌توانند در آزمون تغییر رشته شرکت کنند.

دروس تغییر رشته‌ی پایه‌ی یازدهم به دوازدهم رشته‌ی تجربی کدام است؟

ریاضی 2، فیزیک 2، شیمی 2، زیست شناسی 2

میانگین امتیاز 5 / 5. جمع امتیاز 5

هنوز امتیازی ثبت نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا