پایه یازدهم

امتحان تغییر رشته در دبیرستان | شرایط + زمان

آن دسته از دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و پایه‌ی یازدهم که از رشته‌ی تحصیلی خود رضایت ندارند، می‌توانند در امتحان تغییر رشته‌ی دهم به یازدهم یا امتحان تغییر رشته‌ی یازدهم به دوازدهم شرکت و در صورت کسب نمره‌ی قبولی، در رشته‌ی جدید ادامه تحصیل دهند. دانش‌آموزان متقاضی، باید پس از آگاهی از شرایط و زمان امتحان تغییر رشته در دبیرستان، در آزمون مربوطه شرکت کنند.

نحوه‌ی شرکت در آزمون تغییر رشته، به همراه شرایط و ضوابط آزمون به صورت کامل در این مقاله ارائه داده شده است.

امتحان تغییر رشته در دبیرستان | شرایط + زمان
امتحان تغییر رشته در دبیرستان | شرایط + زمان

امتحان تغییر رشته در دبیرستان

برخی از دانش‌آموزان پایه دهم و پایه یازدهم ممکن است از رشته‌ی تحصیلی خود ناراضی باشند یا در انتخاب رشته دچار اشتباه شده باشند. براساس بخشنامه‌ی آموزش و پرورش، امکان تغییر رشته از پایه دهم به یازدهم و از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم برای دانش‌آموزان وجود دارد و دانش‌آموزان متقاضی می‌توانند با آگاهی از شرایط آزمون و همچنین جدول دروس تغییر رشته، در آزمون مربوطه شرکت و رشته‌ی تحصیلی خود را تغییر دهند.

دانش‌آموزان متقاضی تغییر رشته می‌توانند در دو نوبت خرداد و شهریورماه در آزمون مذکور شرکت کنند.

شرایط تغییر رشته در دبیرستان

هریک از دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و پایه‌ی یازدهم که می‌خواهند در آزمون تغییر رشته شرکت کنند باید دارای یکسری شرایط و ضوابط باشند. شرایط تغییر رشته در مقطع دبیرستان (از پایه‌ی دهم به یازدهم و از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم)، به تفکیک در ادامه فهرست شده است:

شرایط تغییر رشته دهم به پایه‌ی یازدهم:

✔️ دانش‌آموز برای تغییر رشته از دهم به یازدهم، باید نمره‌ی قبولی 10 را در امتحانات «دروس تغییر رشته»، در نوبت خرداد یا شهریور (یا هردو) کسب کرده باشد.

✔️ پس از کسب نمره‌ی قبولی در دروس مربوطه، لازم است دانش‌آموز در آزمون بعضی از دروس مشابه‌ی رشته‌ی قبلی شرکت کند.

✔️ برخی از دروس، غیرقابل تطبیق هستند و لازم است دانش‌آموزی که در امتحان تغییر رشته از پایه‌ی دهم به یازدهم در خرداد ماه شرکت کرده است، این دروس را نیز در تابستان سال یازدهم یا دوازدهم و یا دی ماه بگذراند.

✔️ نمره‌ی قبولی درس‌های رشته‌ی قبلی، که با دروس رشته‌ی جدید کد درسی یکسانی دارند، به عنوان درس‌های گذرانده شده در رشته‌ی جدید پذیرفته می‌شوند.

✔️ دانش‌آموزان متقاضی، باید حداکثر 15 روز قبل از برگزاری امتحانات خرداد یا شهریور در پایه‌ی دهم، برای تغییر رشته تصمیم قطعی خود را گرفته باشند.

شرایط تغییر رشته یازدهم به دوازدهم:

✔️ امکان تغییر رشته از پایه یازدهم به دوازدهم به صورت درون شاخه‌ای برای هریک از رشته‌های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وجود دارد.

✔️ تغییر رشته‌ی درون شاخه‌ای از پایه‌ی یازدهم به پایه‌ی دوازدهم، منوط به موافقت آموزش و پرورش و کسب حدنصاب نمره‌ی قبولی در امتحان تغییر رشته است.

✔️ در صورتیکه دانش‌آموزی در خردادماه در آزمون تغییر رشته شرکت کند و موفق به کسب نمره‌ی قبولی نشود، می‌تواند مجدد در شهریورماه در آزمون تغییر رشته شرکت کند.

✔️ تغییر رشته از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم، فقط برای دانش‌آموزان شاخه‌ی نظری امکان‌پذیر است.

لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس
لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس

دروس امتحان تغییر رشته در دبیرستان

فهرست دروس امتحان تغییر رشته در دبیرستان از پایه‌ی دهم به یازدهم و از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم، به تفکیک در جدول زیر ارائه داده شده است:

دروس تغییر رشته از پایه‌ی دهم به یازدهم
از تجربی، انسانی، معارف، فنی و حرفه ای و کاردانش
به ریاضی
از ریاضی، تجربی، انسانی، فنی و حرفه ای و کاردانش
به علوم و معارف اسلامی
از کاردانش، ریاضی، تجربی، انسانی، معارف
به فنی و حرفه ای
 • ریاضی 1
 • هندسه 1
 • فیزیک 1
 • شیمی 1

از تجربی به ریاضی : در صورت قبولی در دروس شیمی 1 و ریاضی 1 رشته‌ی تجربی، صرفا در دو آزمون زیر شرکت کنند:

 1. هندسه 1
 2. فیزیک 1
 • تاریخ 1 (تخصصی رشته)
 • عربی 1 (زبان تخصصی رشته)
 • اصول عقاید 1
 • علوم و معارف قرآنی 1
 • الزامات محیط کار
 • دروس شایستگی فنی (تخصصی)

از کاردانش به فنی: در صورت قبولی در الزامات رشته فعلی، صرفا در آزمون های زیر شرکت کند:

 1. دروس شایستگی فنی (تخصصی)
از ریاضی، انسانی، معارف، فنی و حرفه ای، کاردانش
به تجربی
از ریاضی، تجربی، معارف، فنی و حرفه ای، کاردانش
به انسانی
از ریاضی، تجربی، انسانی، معارف و فنی و حرفه ای
به کاردانش
 • ریاضی 1
 • زیست 1
 • فیزیک 1
 • شیمی 1

از ریاضی به تجربی: در صورت قبولی در فیزیک 1، شیمی 1 و ریاضی 1 رشته‌ی ریاضی، صرفا در آزمون زیر شرکت کند:

 1. زیست 1
 • علوم و فنون ادبی 1
 • جامعه شناسی 1
 • اقتصاد
 • منطق
 • الزامات محیط کار
  (گذراندن استاندارد مهارت دهم تا پایان پایه یازدهم)

از فنی به کاردانش: (در صورت قبولی در الزامات رشته فعلی)

 • آزمونی ندارد.
دروس تغییر رشته‌ی پایه یازدهم به دوازدهم
عنوان رشته عناوین دروس تغییر رشته
ریاضی فیزیک حسابان 1 / هندسه 2 / فیزیک 2 / شیمی 2
علوم تجربی ریاضی 2 / فیزیک 2 / شیمی 2 / زیست‌شناسی 2
ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی 2 / جامعه‌شناسی 2 / عربی 2 / فلسفه 1
علوم و معارف اسلامی علوم و معارف قرآنی 2 / اصول عقاید 2 / عربی (زبان تخصصی رشته) 2 / تاریخ 2 (تخصصی رشته)

مراحل و نحوه تغییر رشته در دبیرستان

دانش‌آموزانی که متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته هستند، می توانند در دو بازه ی زمانی خرداد و شهریورماه در آزمون تغییر رشته شرکت کنند و در صورت کسب نمره‌ی قبولی در رشته‌ی جدید ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. مراحل و نحوه‌ی تغییر رشته در پایه‌ی یازدهم و پایه‌ی دوازدهم به صورت زیر است:

دریافت فرم از سامانه سناد و درخواست تغییر رشته توسط دانش‌آموز. (دریافت فرم شماره‌ی 1تغییر رشته، تکمیل توسط دانش‌آموز، تایید ولی دانش‌آموز و سپس تحویل به مدیر مدرسه).

معرفی دانش‌آموز جهت شرکت در آزمون تغییر رشته و دریافت مجوز توسط آموزش و پرورش.

شرکت دانش‌آموز در امتحان تغییر رشته و کسب نمره‌ی قبولی در دروس مربوطه.

ثبت نمرات امتحان تغییر رشته در سیستم و ثبت نام در رشته‌ی تحصیلی جدید.

بیشتر بخوانید: آزمون رغبت و توانایی

زمان امتحان تغییر رشته پایه یازدهم و دوازدهم

دانش‌آموزان متقاضی تغییر رشته در پایه‌ی یازدهم و دوازدهم می‌توانند در دو بازه‌ی زمانی خرداد و شهریور در امتحان تغییر رشته شرکت کنند. در صورتیکه دانش‌آموزی در خردادماه در امتحان تغییر رشته شرکت کند و موفق به کسب نمره‌ی قبولی نشود، می‌توانند مجدد در شهریورماه در آزمون مذکور شرکت کند.

در ضمن دانش‌آموزان می‌توانند برخی از دروس را در خرداد برخی از دروس را در شهریور و یا کل دروس را در خرداد و شهریورماه امتحان دهند.

جمع بندی

براساس بخشنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش، آن دسته از دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و یازدهم که از رشته‌ی تحصیلی خود رضایت ندارند، می‌توانند در خرداد یا شهریورماه با شرکت در امتحان تغییر رشته، رشته‌ی خود را تغییر دهند. در صورت هرگونه ابهام پیرامون شرایط و نحوه‌ی تغییر رشته از پایه‌ی دهم به پایه‌ی یازدهم و یا تغییر رشته از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم، می‌توانید سوالات خود را در قسمت کامنت مطرح کنید.


سوالات متداول

حدنصاب نمره‌ی قبولی در امتحانات دروس تغییر رشته از دهم به یازدهم چند است؟

دانش‌آموز برای تغییر رشته از دهم به یازدهم باید نمره‌ی قبولی 10 را در امتحانات دروس تغییر رشته در نوبت خرداد یا شهریور (یا هردو) کسب کرده باشد.

امتحان تغییر رشته از دهم به یازدهم چه زمانی برگزار می‌شود؟

دانش‌آموزان در دو نوبت خرداد یا شهریور می‌توانند در آزمون تغییر رشته شرکت کنند.

دروس تغییر رشته‌ی پایه‌ی یازدهم به دوازدهم رشته‌ی تجربی کدام است؟

ریاضی 2، فیزیک 2، شیمی 2، زیست شناسی 2

میانگین امتیاز 4.9 / 5. جمع امتیاز 9

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

53 دیدگاه

  1. سلام دوست عزیز، تغییر رشته از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم فقط به صورت درون شاخه‌ای امکان‌پذیر است. یعنی اگر شما نظری هستید (ریاضی، تجربی، انسانی و معارف)، اجازه‌ی تغییر رشته به صورت معمول برای ورود به فنی و حرفه‌ای را ندارید. اما قوانینی هست که بر اساس آن‌ها شما می‌توانید با استفاده از مدارس بزرگسال این تغییر رشته را صورت بدهید. برای کسب اطلاع از جزئیات این موضوع باید به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی خودتان رجوع کنید.

  1. سلام دوست عزیز. ببینید آزمون تغییر رشته در هر منطقه‌ی آموزش و پرورش به میزبانی یک مدرسه (که منطقه معین کرده) برگزار می‌شه. معمولاً این آزمون‌ها هم‌زمان با امتحانات تجدیدی شهریور برگزار می‌شه. برای کسب اطلاعات بیشتر باید به منطقه‌ی آموزش و پرورش محل تحصیل خودتون مراجعه کنین.

  1. سلام دوست عزیز، بله ملاک قبولی در پایه‌ی دهم، کسب نمره‌ی سالانه‌ی ده و بالاتر در کارنامه‌ست. ده از 20 نمره

 1. سلام ببخشید کتاب های که برای ازمون تغییر رشته ریاضی به موسیقی از دهم به یازدهم چیه ممنون

  1. سلام دوست عزیز، برای کسب اطلاعات دقیق درباره‌ی دروس تغییر رشته‌ی دهم به یازدهم این مقاله را مطالعه کنید: تغییر رشته دهم به یازدهم l راهنمای تغییر رشته در پایه یازدهم
   برای تغییر رشته از ریاضی به فنی و حرفه‌ای باید دروس «الزامات محیط کار» و دروس «شایستگی فنی (تخصصی)» را امتحان بدهید. این دروس شامل موارد زیر است: هماهنگی عمومی ۱، گروه نوازی ۱، ساختار موسیقی جهانی ۱، ساز تخصصی ۱، ساز دوم ۱، تاریخ موسیقی، سازشناسی جهانی ۱، فیزیک صوت، آواز گروهی، تربیت شنوایی.
   این اطلاعات مربوط به سال‌های گذشته هستند، بنابراین برای کسب اطلاع دقیق با هنرستانی که قرار است در آن ثبت نام بکنید، به صورت حضوری یا تلفنی تماس بگیرید.

 2. سلام ببخشید امتحانات تغییر رشته همون امتحانات شهریوری هست که میگیرن؟!
  مثلا یه نفر که دهم تجربی هست و فیزیک رو تجدید اورده با کسی که میخواد تغییر رشته بده یه امتحان رو میده؟!
  یا اینکه کلا یه برنامه جدا واسه امتحانات تغییر رشته هست؟!

  1. سلام دوست عزیز، امتحانات تغییر رشته همان امتحانات تجدیدی شهریورماه هستند. منطقه‌ی آموزش و پرورش به مدرسه و شما اطلاع می‌ده که در چه مدرسه‌ای باید آزمون بدید.

 3. با عرض سلام
  ببخشید من نوبت امتحانم رو زدم شهریور
  اگه میشه بگید برا منی که میخوام از (فنی به تجربی) تغییر رشته بدم و امتحانام (ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست شناسی) هستن، کدوم کتابا رو بخونم؟ کتابای تجربی رو یا فنی رو؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز، اگر قصد تغییر رشته از دهم به یازدهم از فنی به تجربی رو دارید، باید امتحانات خرداد ماه خودتون در رشته‌ی فنی رو قبول شده باشید و حالا در شهریور باید کتاب‌های تجربی رو بخونید و با دانش‌آموزای تجربی که امتحانات تجدیدی رو می‌دن، در امتحانات شهریور ماه مدرسه‌ای که آموزش و پرورش از طریق مدرسه‌ی خودتون به شما معرفی می‌کنه، شرکت کنید.

   1. سلام خسته نباشید من الان میخوام از تجربی به ریاضی پایه یازدهم به دوازدهم در امتحان تغیر رشته شرکت کنم آیا سوالات آزمون تغیر رشته بنده همان سوالات تجدیدی شهریورماه خواهد بود؟
    مثلا اگه در مدرسه خودم آزمون تغیر رشته رو بدم سوالات آزمون تغیر رشته من با سوالات کسانی که تجدید شده اند یکسان خواهد بود؟

    1. سلام دوست عزیز، شما نمی‌تونید در مدرسه‌ی خودتون امتحان تغییر رشته بدید. آموزش و پرورش منطقه، مدرسه‌ی میزبان شما رو تعیین و به مدرسه‌ی شما اعلام می‌کنه. احتمال کمی وجود دارد که اگر مدرسه‌ی شما دولتی باشد، امسال به طور تصادفی میزبان آزمون های تغییر رشته هم باشد. بله در مدرسه‌ای که میزبان شماست، شما با دانش‌آموزانی امتحان می‌دید که در حال شرکت در آزمون تجدیدی شهریور ماه هستند.

   2. سلام من تجربی میخونم و میخوام تغییر رشته بدم ولی در ریاضی و شیمی تجدید شدم الان هم نمیتونم بخونم
    و میخوام کتاب های تغییر رشته را بخونم با این هردو تجدید میتونم تغییر رشته بدم اگه جواب شما نه هس لطفا برام راه حلی بگین

    1. سلام دوست عزیز، برای تغییر رشته شما باید در امتحانات پایان ترم مقطعی که تحصیل می‎‌کنید قبول بشید. در امتحانات تجدیدی شهریور ماه شرکت کنید و نمره‌ی قبولی را کسب کنید. برای اطلاع از برنامه‌ی دقیق امتحانات مدرسه‌ی خودتون و مدرسه‌‌ای که میزبان امتحانات تغییر رشته است، به مسئولین مدرسه مراجعه کنید.

     1. سلام من الان دهم رشته انسانی میخام بدم سال بعدبه تجربی تغییررشته بدم
      ازمونش خیلی سخته؟

     2. سلام دوست عزیز، اگر الان دهم هستید و مطالعه‌ی دروس تجربی رو شروع کردید، اینکه الان درخواست بدید و در شهریور امتحانات تغییر رشته رو بدید خیلی بهتره. تغییر رشته در یازدهم به دوازدهم دشوارتر خواهد بود.

  1. سلام دوست عزیز، امتحانات تغییر رشته‌ی شما در واقع همان امتحانات تجدیدی دانش‌آموزانی است که در رشته‌ی مورد نظر شما نمره‌ی لازم را کسب نکرده‌اند. شما با اون‌ها امتحان می‌دید و سوالات در حد کتاب درسی و نسبتاً ساده هستند.

 4. شلام وقت بخیر من یازدهم انسانی هستم میخوام تغییر رشته بدم به تجربی میشه بگید برای امتحان تغییر رشته چه کتاب هایی رو باید امتحان بدم و در چه مقطعی؟

  1. سلام دوست عزیز شما باید در امتحان دروسی مانند زیست، شیمی، فیزیک و ریاضی و … در مقاطع یازدهم و دهم شرکت کنید. ابتدا به مدرسه مراجعه کنید و درخواست خود را مطرح کنید. به شما برنامه‌ی آزمون داده می‌شود و شهریور ماه در مدرسه‌ای که به شما معرفی می‌شود، آزمون می‌دهید. معمولاً در شهریورماه آزمون دروس پایه‌ی یازدهم را می‌دهید و بعد از ثبت نام شما در رشته‌ی جدید با همکاری مدرسه‌ی جدید، مواردی که از مقاطع دیگر جا مانده از شما امتحان گرفته می‌شوند.

 5. سلام من میخواهم تغییر رشته بدم کارهاش رو انجام دادم در شهریور اگه بیوقتم که می توانم دوباره امتحان بدم؟

  1. سلام دوست عزیز، شما باید حتما در امتحانات تغییر رشته‌ی شهریور نمره‌ی قبولی بگیرید.

 6. سلام خسته نباشید
  امسال پابه دهم من رشته الکتروتکنیک خوندم
  و چون تصمیم گرفتم تغییر رشته بدم درس نخوندم و تمامی درس های امسال رو مردود شدم
  سوال1 درس هایی که برای قبولی تغییر رشته تربیت بدنی باید امتحان بدم چه دروسی هست؟
  سوال2 چه درس هایی که امسال افتادم رو باید قبول بشم یعنی دروس عمومی که با تربیت بدنی یکی هست چه درس هایی است؟

  1. سلام دوست عزیز، شما برای تغییر رشته باید تمام دروس پایه‌ی دهم خودتون رو قبول بشید و حداقل نمره‌ی لازم را بگیرید. برای اطلاع از دروس تغییر رشته، درخواست تغییر رشته‌ی خودتون رو به مدرسه ارائه بدید تا بهتون برنامه بدن. امتحانات شهریورماه هستن، سریع تر اقدام کنید.

 7. سلام وقتتون بخیر
  اگه امتحان تغییر رشته برگزار بشه و هیچ اطلاعی چه مدرسه و چه آموزش وپرورش نداده باشن اون موقع چکار باید کرد؟

  1. دوست عزیز شما باید درخواستتون رو به مدرسه اعلام کنید، هر منطقه‌ی آموزش و پرورش یک مدرسه‌ی میزبان در منطقه معرفی می‌کنه و شما همراه با امتحانات تجدیدی اون مدرسه، آزمون‌های تغییر رشته رو شرکت می‌کنید.

 8. سلام من دهم ریاضی هستم و دارم تغیر رشته میدم به تجربی اگر امتحان نمره برگه زیستم کمتر از ده بشه و قبول نشم میتونم دوباره امتحان بدم؟

  1. سلام دوست عزیز، شما باید در امتحان شهریور حداقل نمره‌ی ده را کسب کنید. اگر نمره‌ی قبولی نگیرید، باید سال بعد برای تغییر رشته اقدام کنید.

 9. سلام ببخشید برای تغییر رشته نظری به فنی از یازدهم به دوازدهم برای رشته هنر چ درس هایی رو باید امتحان بدیم؟

  1. سلام دوست عزیز، مطابق با قانون تغییر رشته در پایه‌ی یازدهم به دوازدهم فقط در رشته‌های نظری امکان پذیره، برای تغییر رشته به هنر باید از طریق مدارس بزرگسالان اقدام کنید. باید به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خود مراجعه کنید و جزئیات مربوط به این نوع از تغییر رشته را سوال کنید.

  1. سلام دوست عزیز، با مدرسه‌ای که میزبان امتحان تغییر رشته‌ی شما بوده است، تماس بگیرید و جویا بشید.

  1. سلام دوست عزیز، هر کس که نمره‌ی قبولی از برگه‌های امتحان بگیره (دست‌کم ده) می‌تونه تغییر رشته بده.

  1. سلام دوست عزیز، اگر امسال پایه‌ی دهم را شروع می‌کنید، باید انتهای سال تحصیلی درخواست تغییر رشته به تجربی بدهید و امتحانات تغییر رشته را شرکت کنید. اگر در طول سال دروس تجربی را هم مطالعه کنید، بهتر است. چون در امتحان تغییر رشته راحت تر نمره کسب می‌کنید و سال بعد از دانش آموزان دیگر خیلی عقب نمی‎‌افتید.

 10. سلام من دهم موسیقی هستم و میخوام یازدهم تغییر رشته بدم میخواستم بدونم امتحان تغییر رشته ، رشته انسانی راحت تر است یا تجربی ؟
  و اینکه آیا دروس تخصصی برای تغییر رشته را در یک روز میگیرن یا کمی فرصت مطالعه می‌دهد؟
  و کتاب های رشته ای که میخوام امتحان بدم را از کجا تهیه کنم مثلا من میخوام از فنی به تجربی تغییر رشته بدم کتاب‌های رشته تجربی ندارم باید چگونه تهیه کنم؟
  لطفا راهنمایم کنید ممنون

  1. سلام دوست عزیز، اگر از مهر ماه سال دهم را آغاز می‌کنید، سعی کنید همزمان با درس‌های خودتون مطالعات خودتون رو در رشته‌ای که قصد تغییر رشته به آن را دارید هم مطالعه کنید. بهتر است از درسنامه‌های انتشارات کمک درسی استفاده کنید، برای تمرین بیشتر می‌توانید از اپلیکیشن هم‌درس استفاده کنید. از دهم به یازدهم امکان تغییر رشته از فنی به نظری (انسانی، ریاضی و تجربی) وجود داره، اما از یادهم به دوازدهم چنین امکانی نیست و فقط می‌توان از طریق مدارس بزرگسالان اقدام کرد. پس اگر تصمیم قطعی دارید، دهم به یازدهم اقدام کنید. بعد از امتحانات خردادماه و اتمام دهم به مدرسه اطلاع می‌دید که قصد تغییر رشته دارید، کارهای اداری انجام می‌شه و امتحانات تغییر رشته شهریورماه برگزار می‌شه. یعنی شما رو به یه مدرسه معرفی می‌کنن و همزمان با امتحانات تجدیدی اون مدرسه، شما امتحان می‌دید. (در یک روز نیست امتحانات)

 11. سلام من پایه نهمم کرونا شدید بود و کاملا مجازی خوندیم و من اصلا متوجه درسا نمیشدم کلی هم مشکلات داشتیم اونموقع.حتی دو هفته کلاس نتوانستم آنلاین شم چون گوشی نداشتم و اینا باعث شد من معدلم ۱۵ بشه
  در حالی که پایه هفتم و هشتم معدلم ۱۹ و نیم به بالا بود و همه نمراتم بیست بود
  من نتونستم برم وارد رشته مورد علاقم شم موقع انتخاب رشته:) حتی کلی گریه کردم گفتن نمیشه
  و من به اجبار اومدم انسانی هیچ علاقه به انسانی نداشتم و ندارم خیلی سخت بود بری سر کلاس منطق اقتصاد تاریخ بشینی ولی به تجربی فکر کنی به زیست و … یکی از آرزوهام شده بود برم سر کلاس زیست
  از روز اول اقدام کرد برا تغییر رشته که منتظر فرم بودم اما فرم دیر اومد اونم شهریور بود
  من قرار بود کلاس زیست و شیمی برم برا امتحانات تغییر رشته ولی نتونستم برم، چون پول اضافه نداشتیم درواقع 😬
  کتاب خودهِ مدرسه درسی رو نداشتم
  ۴ تا کتاب کار بود از کتابخونه مدرسه اوردم که نمیدونستم طرز خوندن شیمی به چه صورته با فیزیک زیست معلم نداشتم کسی هم نبود بهم یاد بده
  البته من در طول تحصیل انسانی نمیتونستم درسای تجربی هم بخونم چون هر روز امتحان داشتیم درواقع نمیشد
  موقع امتحانات تغییر رشته سر امتحان فیزیک حتی معلم فیزیک گفت شما انسانیا چطور دارین مینویسین فیزیک براتون سخت نیست
  اکثر انسانیا برگشون خالی بود
  ولی کسایی که میخواستن از ریاضی برن تجربی مینوشتن چون درسای تجربی با انسانی یکیه مثل شیمی و فیزیک ریاضی فقط باید زیست میخوندن
  برا ما انسانیا سخت بود
  من خیلی عاشق تجربی هستم
  نمیتونم برم حتی یک لحظه هم سر کلاس انسانی بشینم
  هیچکس نیست بهم کمک کنه
  من تو انسانی هیچ هدفی ندارم
  الان هم مدرسه نرفتم تا رشته تجربی قبول کنن
  مدیر گفت مدرسه نمیتونه هیچ کاری کنه چون سیستم ثبت شده الان اگه بری سر کلاس تجربی تو سیستم ثبت نمیشه مشکل اینجاست
  گفت مگر اینکه بری اداره آموزش پرورش
  فردا هم قراره بریم با رئیس آموزش پرورش صحبت کنیم
  به نظرتون چیکار باید کرد میشه راهکار بدین 😭🙁

  1. سلام دوست عزیز، متاسفم که برای انتخاب رشته ی مورد علاقه ی خودتون دچار این شرایط سخت شدید. برای تغییر رشته هم از دهم به یازدهم و هم از یازدهم به دوازدهم می شه اقدام کرد. اما باید در دروس امتحانی تغییر رشته نمره ی قبولی بگیرید. امتحانات شهریور ماه هر سال برگزار می شن. اما مسئله اینه که باید تمام تلاشتون رو بکنید تا پایه ی خودتون رو تقویت کنید. در حال حاضر ویدئوهای آموزشی زیادی در آپارات هست که بسیاری از اونها رایگانه. همچنین سعی کنید کتاب های کمک آموزشی که درسنامه دارند تهیه کنید. برای آشنایی با سوالات، پاسخنامه های تشریحی و برای برنامه ریزی بهتر می تونید از اپلیکیشن هم‌درس استفاده کنید که 100 درصد رایگانه. «معرفی اپلیکیشن آموزشی هم‌درس + لینک دانلود رایگان»

  1. سلام دوست عزیز، مطابق با قانون آموزش و پرورش، امتحانات تغییر رشته خرداد ماه و شهریور ماه برگزار می‌شوند.

 12. سلام من رشتم تجربی هس و میخوام به رشته فنی حرفه ای برم برای خرداد ماه میخوام اقدام کنم باید درسای تخصصی تجربی هم بخونم؟

  1. سلام دوست عزیز؛ شما باید علاوه بر قبولی در امتحانات تغییر رشته در امتحانات خرداد ماه خودتان هم نمره ‌ی قبولی بگیرید. البته تغییر رشته از رشته‌های نظری به فنی فقط از دهم به یازدهم امکان پذیر است.

    1. سلام دوست عزیز، لازم به ارائه‌ی دلایل نیست. شما فقط درخواست تغییر رشته می‌دهید و در صورت کسب موفقیت در امتحانات تغییر رشته، به رشته‌ی مورد علاقه ی خود می‌روید.

 13. سلام. من دهم انسانی ام و میخوام برم تجربی‌.
  نمره های شهریور باید بالای ۱۰ باشن؟
  مدرسه هایی که نمره های ۱۷ ۱۶ نمی‌پذیرند،باید برای ثبت نام در اون مدرسه ها نمره چند بگیرم؟
  یاید هم درس های انسانی رو توی خرداد پاس کنم هم شهریور درس های تخصصی تجربی رو؟
  ممنون میشم کمک کنبد واقعا خیلی سردرگمم…

  1. سلام دوست عزیز، برای تغییر رشته شما باید درخواست خودتون رو به مدرسه ارائه بدید و برنامه‌ی امتحانات تغییر رشته را دریافت کنید. شما باید در امتحانات پایانی دهم انسانی نمره‌ی قبولی کسب کنید (بالای ده). در شهریور ماه هم در امتحانات تغییر رشته شرکت می کنید که باید در اون ها هم نمره ی بالای ده کسب کنید. در مورد مدارسی که گفتید، اطلاع دقیقی در دست نیست، بهتر است با مدرسه ی مورد نظرتان تماس گرفته و اطلاعات کسب کنید.

  1. سلام دوست عزیز، شما باید به مسئولین مدرسه اعلام کنید که قصد تغییر رشته دارید. بعد از اعلام شما، مسئولین مدرسه به شما برنامه‌ای برای شرکت در امتحانات تغییر رشته خواهند داد. در صورت موفقیت در کسب نمره‌ی قبولی در امتحانات پایان ترم دهم تجربی و امتحانات تغییر رشته، از یازدهم می‌توانید وارد هنرستان شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا