پایه یازدهم

امتحان تغییر رشته در دبیرستان | شرایط + زمان

آن دسته از دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و پایه‌ی یازدهم که از رشته‌ی تحصیلی خود رضایت ندارند، می‌توانند در امتحان تغییر رشته‌ی دهم به یازدهم یا امتحان تغییر رشته‌ی یازدهم به دوازدهم شرکت و در صورت کسب نمره‌ی قبولی، در رشته‌ی جدید ادامه تحصیل دهند. دانش‌آموزان متقاضی، باید پس از آگاهی از شرایط و زمان امتحان تغییر رشته در دبیرستان، در آزمون مربوطه شرکت کنند.

نحوه‌ی شرکت در آزمون تغییر رشته، به همراه شرایط و ضوابط آزمون به صورت کامل در این مقاله ارائه داده شده است.

امتحان تغییر رشته در دبیرستان | شرایط + زمان
امتحان تغییر رشته در دبیرستان | شرایط + زمان

امتحان تغییر رشته در دبیرستان

برخی از دانش‌آموزان پایه دهم و پایه یازدهم ممکن است از رشته‌ی تحصیلی خود ناراضی باشند یا در انتخاب رشته دچار اشتباه شده باشند. براساس بخشنامه‌ی آموزش و پرورش، امکان تغییر رشته از پایه دهم به یازدهم و از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم برای دانش‌آموزان وجود دارد و دانش‌آموزان متقاضی می‌توانند با آگاهی از شرایط آزمون و همچنین جدول دروس تغییر رشته، در آزمون مربوطه شرکت و رشته‌ی تحصیلی خود را تغییر دهند.

دانش‌آموزان متقاضی تغییر رشته می‌توانند در دو نوبت خرداد و شهریورماه در آزمون مذکور شرکت کنند.

شرایط تغییر رشته در دبیرستان

هریک از دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و پایه‌ی یازدهم که می‌خواهند در آزمون تغییر رشته شرکت کنند باید دارای یکسری شرایط و ضوابط باشند. شرایط تغییر رشته در مقطع دبیرستان (از پایه‌ی دهم به یازدهم و از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم)، به تفکیک در ادامه فهرست شده است:

شرایط تغییر رشته دهم به پایه‌ی یازدهم:

✔️ دانش‌آموز برای تغییر رشته از دهم به یازدهم، باید نمره‌ی قبولی 10 را در امتحانات «دروس تغییر رشته»، در نوبت خرداد یا شهریور (یا هردو) کسب کرده باشد.

✔️ پس از کسب نمره‌ی قبولی در دروس مربوطه، لازم است دانش‌آموز در آزمون بعضی از دروس مشابه‌ی رشته‌ی قبلی شرکت کند.

✔️ برخی از دروس، غیرقابل تطبیق هستند و لازم است دانش‌آموزی که در امتحان تغییر رشته از پایه‌ی دهم به یازدهم در خرداد ماه شرکت کرده است، این دروس را نیز در تابستان سال یازدهم یا دوازدهم و یا دی ماه بگذراند.

✔️ نمره‌ی قبولی درس‌های رشته‌ی قبلی، که با دروس رشته‌ی جدید کد درسی یکسانی دارند، به عنوان درس‌های گذرانده شده در رشته‌ی جدید پذیرفته می‌شوند.

✔️ دانش‌آموزان متقاضی، باید حداکثر 15 روز قبل از برگزاری امتحانات خرداد یا شهریور در پایه‌ی دهم، برای تغییر رشته تصمیم قطعی خود را گرفته باشند.

شرایط تغییر رشته یازدهم به دوازدهم:

✔️ امکان تغییر رشته از پایه یازدهم به دوازدهم به صورت درون شاخه‌ای برای هریک از رشته‌های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وجود دارد.

✔️ تغییر رشته‌ی درون شاخه‌ای از پایه‌ی یازدهم به پایه‌ی دوازدهم، منوط به موافقت آموزش و پرورش و کسب حدنصاب نمره‌ی قبولی در امتحان تغییر رشته است.

✔️ در صورتیکه دانش‌آموزی در خردادماه در آزمون تغییر رشته شرکت کند و موفق به کسب نمره‌ی قبولی نشود، می‌تواند مجدد در شهریورماه در آزمون تغییر رشته شرکت کند.

✔️ تغییر رشته از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم، فقط برای دانش‌آموزان شاخه‌ی نظری امکان‌پذیر است.

لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس
لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس

دروس امتحان تغییر رشته در دبیرستان

فهرست دروس امتحان تغییر رشته در دبیرستان از پایه‌ی دهم به یازدهم و از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم، به تفکیک در جدول زیر ارائه داده شده است:

دروس تغییر رشته از پایه‌ی دهم به یازدهم
از تجربی، انسانی، معارف، فنی و حرفه ای و کاردانش
به ریاضی
از ریاضی، تجربی، انسانی، فنی و حرفه ای و کاردانش
به علوم و معارف اسلامی
از کاردانش، ریاضی، تجربی، انسانی، معارف
به فنی و حرفه ای
 • ریاضی 1
 • هندسه 1
 • فیزیک 1
 • شیمی 1

از تجربی به ریاضی : در صورت قبولی در دروس شیمی 1 و ریاضی 1 رشته‌ی تجربی، صرفا در دو آزمون زیر شرکت کنند:

 1. هندسه 1
 2. فیزیک 1
 • تاریخ 1 (تخصصی رشته)
 • عربی 1 (زبان تخصصی رشته)
 • اصول عقاید 1
 • علوم و معارف قرآنی 1
 • الزامات محیط کار
 • دروس شایستگی فنی (تخصصی)

از کاردانش به فنی: در صورت قبولی در الزامات رشته فعلی، صرفا در آزمون های زیر شرکت کند:

 1. دروس شایستگی فنی (تخصصی)
از ریاضی، انسانی، معارف، فنی و حرفه ای، کاردانش
به تجربی
از ریاضی، تجربی، معارف، فنی و حرفه ای، کاردانش
به انسانی
از ریاضی، تجربی، انسانی، معارف و فنی و حرفه ای
به کاردانش
 • ریاضی 1
 • زیست 1
 • فیزیک 1
 • شیمی 1

از ریاضی به تجربی: در صورت قبولی در فیزیک 1، شیمی 1 و ریاضی 1 رشته‌ی ریاضی، صرفا در آزمون زیر شرکت کند:

 1. زیست 1
 • علوم و فنون ادبی 1
 • جامعه شناسی 1
 • اقتصاد
 • منطق
 • الزامات محیط کار
  (گذراندن استاندارد مهارت دهم تا پایان پایه یازدهم)

از فنی به کاردانش: (در صورت قبولی در الزامات رشته فعلی)

 • آزمونی ندارد.
دروس تغییر رشته‌ی پایه یازدهم به دوازدهم
عنوان رشته عناوین دروس تغییر رشته
ریاضی فیزیک حسابان 1 / هندسه 2 / فیزیک 2 / شیمی 2
علوم تجربی ریاضی 2 / فیزیک 2 / شیمی 2 / زیست‌شناسی 2
ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی 2 / جامعه‌شناسی 2 / عربی 2 / فلسفه 1
علوم و معارف اسلامی علوم و معارف قرآنی 2 / اصول عقاید 2 / عربی (زبان تخصصی رشته) 2 / تاریخ 2 (تخصصی رشته)

مراحل و نحوه تغییر رشته در دبیرستان

دانش‌آموزانی که متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته هستند، می توانند در دو بازه ی زمانی خرداد و شهریورماه در آزمون تغییر رشته شرکت کنند و در صورت کسب نمره‌ی قبولی در رشته‌ی جدید ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. مراحل و نحوه‌ی تغییر رشته در پایه‌ی یازدهم و پایه‌ی دوازدهم به صورت زیر است:

دریافت فرم از سامانه سناد و درخواست تغییر رشته توسط دانش‌آموز. (دریافت فرم شماره‌ی 1تغییر رشته، تکمیل توسط دانش‌آموز، تایید ولی دانش‌آموز و سپس تحویل به مدیر مدرسه).

معرفی دانش‌آموز جهت شرکت در آزمون تغییر رشته و دریافت مجوز توسط آموزش و پرورش.

شرکت دانش‌آموز در امتحان تغییر رشته و کسب نمره‌ی قبولی در دروس مربوطه.

ثبت نمرات امتحان تغییر رشته در سیستم و ثبت نام در رشته‌ی تحصیلی جدید.

بیشتر بخوانید: آزمون رغبت و توانایی

زمان امتحان تغییر رشته پایه یازدهم و دوازدهم

دانش‌آموزان متقاضی تغییر رشته در پایه‌ی یازدهم و دوازدهم می‌توانند در دو بازه‌ی زمانی خرداد و شهریور در امتحان تغییر رشته شرکت کنند. در صورتیکه دانش‌آموزی در خردادماه در امتحان تغییر رشته شرکت کند و موفق به کسب نمره‌ی قبولی نشود، می‌توانند مجدد در شهریورماه در آزمون مذکور شرکت کند.

در ضمن دانش‌آموزان می‌توانند برخی از دروس را در خرداد برخی از دروس را در شهریور و یا کل دروس را در خرداد و شهریورماه امتحان دهند.

جمع بندی

براساس بخشنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش، آن دسته از دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و یازدهم که از رشته‌ی تحصیلی خود رضایت ندارند، می‌توانند در خرداد یا شهریورماه با شرکت در امتحان تغییر رشته، رشته‌ی خود را تغییر دهند. در صورت هرگونه ابهام پیرامون شرایط و نحوه‌ی تغییر رشته از پایه‌ی دهم به پایه‌ی یازدهم و یا تغییر رشته از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم، می‌توانید سوالات خود را در قسمت کامنت مطرح کنید.


سوالات متداول

حدنصاب نمره‌ی قبولی در امتحانات دروس تغییر رشته از دهم به یازدهم چند است؟

دانش‌آموز برای تغییر رشته از دهم به یازدهم باید نمره‌ی قبولی 10 را در امتحانات دروس تغییر رشته در نوبت خرداد یا شهریور (یا هردو) کسب کرده باشد.

امتحان تغییر رشته از دهم به یازدهم چه زمانی برگزار می‌شود؟

دانش‌آموزان در دو نوبت خرداد یا شهریور می‌توانند در آزمون تغییر رشته شرکت کنند.

دروس تغییر رشته‌ی پایه‌ی یازدهم به دوازدهم رشته‌ی تجربی کدام است؟

ریاضی 2، فیزیک 2، شیمی 2، زیست شناسی 2

میانگین امتیاز 4 / 5. جمع امتیاز 22

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

‫260 دیدگاه ها

  1. سلام دوست عزیز، تغییر رشته از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم فقط به صورت درون شاخه‌ای امکان‌پذیر است. یعنی اگر شما نظری هستید (ریاضی، تجربی، انسانی و معارف)، اجازه‌ی تغییر رشته به صورت معمول برای ورود به فنی و حرفه‌ای را ندارید. اما قوانینی هست که بر اساس آن‌ها شما می‌توانید با استفاده از مدارس بزرگسال این تغییر رشته را صورت بدهید. برای کسب اطلاع از جزئیات این موضوع باید به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی خودتان رجوع کنید.

   1. نمره هایی که توی آزمون های تغییر رشته کسب میکنیم جایی تاثیر داده میشن؟؟
    مثلا توی کارنامه مون یا همچین چیزی

   2. رشته مورد نظر من در شهر خودمون نیست. چطور برا تغییر رشته اقدام کنم و کجا باید ازمون های رشته جدید رو بدم؟ اصلا امکان داره
    یا باید برم ثبت نام کنم و بعد در مدرسه جدید تغییر رشته بدم؟

    1. سلام دوست عزیز، باید به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خودتون مراجعه کنید و در مورد نزدیک ترین محل ارائه‌ی رشته سوال کنید.

     1. سلام من میخوام از تجربی به انسانی برم الان بشینم درس های انسانی بخونم کدوم درس های تجربی بخونم

     2. سلام دوست عزیز، شما اگر دهم تجربی هستید و قصد تغییر رشته به انسانی رو دارید، باید دهم تجربی رو هم با موفقیت به اتمام برسونید.

   3. سلام ببخشید من رشتم ریاضی هست و یازدهمم و مدرسه نمونه دولتی هستم میخواستم ببینم میتونم برای تجربی برای دوازدهم تغییر رشته بدم و مدرسه نمونه دولتی بمونم و اینکه باید درسای ریاضی و فیزیک و شیمی هم دوباره بخونم؟

    1. سلام دوست عزیز، امکان تغییر رشته وجود داره، درخواست خود رو با مدرسه مطرح کنید، در صورت موافقت مسئولین در آزمون‌های تغییر رشته در خرداد یا شهریور شرکت کنید. شما باید امتحانات رشتۀ فعلی رو هم با موفقیت پشت سر بذارید.

  1. سلام دوست عزیز. ببینید آزمون تغییر رشته در هر منطقه‌ی آموزش و پرورش به میزبانی یک مدرسه (که منطقه معین کرده) برگزار می‌شه. معمولاً این آزمون‌ها هم‌زمان با امتحانات تجدیدی شهریور برگزار می‌شه. برای کسب اطلاعات بیشتر باید به منطقه‌ی آموزش و پرورش محل تحصیل خودتون مراجعه کنین.

   1. سلام من برای تغییر رشته خرداد اقدام نکردم و بعد از امتحانای خرداد رفتم سراغش که قرار شد شهریور امتحان بدم اگه نمره قبولی نیارم نمی تونم دوباره تغییر رشته بدم؟ و اینکه آیا مدرسه فعلیم اگه قبول نشم ثبت نامم میکنن ؟تجربیم میخوام برم ریاضی

    1. سلام دوست عزیز، تنها مهلتی که دارید همین شهریور ماه بوده و اگر پذیرفته نشید، بلکه مدرسه شما رو در رشته‌ی قبلی ثبت نام می کنه.

  1. سلام دوست عزیز، بله ملاک قبولی در پایه‌ی دهم، کسب نمره‌ی سالانه‌ی ده و بالاتر در کارنامه‌ست. ده از 20 نمره

 1. سلام ببخشید کتاب های که برای ازمون تغییر رشته ریاضی به موسیقی از دهم به یازدهم چیه ممنون

  1. سلام دوست عزیز، برای کسب اطلاعات دقیق درباره‌ی دروس تغییر رشته‌ی دهم به یازدهم این مقاله را مطالعه کنید: تغییر رشته دهم به یازدهم l راهنمای تغییر رشته در پایه یازدهم
   برای تغییر رشته از ریاضی به فنی و حرفه‌ای باید دروس «الزامات محیط کار» و دروس «شایستگی فنی (تخصصی)» را امتحان بدهید. این دروس شامل موارد زیر است: هماهنگی عمومی ۱، گروه نوازی ۱، ساختار موسیقی جهانی ۱، ساز تخصصی ۱، ساز دوم ۱، تاریخ موسیقی، سازشناسی جهانی ۱، فیزیک صوت، آواز گروهی، تربیت شنوایی.
   این اطلاعات مربوط به سال‌های گذشته هستند، بنابراین برای کسب اطلاع دقیق با هنرستانی که قرار است در آن ثبت نام بکنید، به صورت حضوری یا تلفنی تماس بگیرید.

   1. سلام خسته نباشید!
    من میخواستم از دهم تجربی به یازدهم گرافیک تغییر رشته بدم، یکی از امتحاناتشو دادم ولی چندتاش مونده، امتحان بعدیش افتاده ۱۴ این ماه ولی من تمام خانواده ام دارن میرم کربلا و من هم باید برم ولی به خاطر زمان این امتحان نمیتونم، راهی هست که این امتحان رو عقب بندازم یا زودتر بدم، از مدرسه هم پرسیدم گفتند نمیشه. مثلاً گواهی مریضی بیارم از پزشک؟

    1. سلام دوست عزیز، راهی برای عقب انداختن امتحان تغییر رشته نیست، برای کسب اطمینان با اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خودتون تماس بگیرید یا مراجعه کنید.

   2. خسته نباشید میشه از هنرستان رشته برق صنعت یا همون ماشین های الکتریکی به تجربی تغییر رشته بدم؟!

    1. سلام دوست عزیز، اگر دانش‌آموز دهم هستید، از فنی به تجربی امکان تغییر رشته وجود دارد. اما اگر یازدهم هستید، تغییر رشته به شکل معمول ممکن نیست و باید از طریق مدارس بزرگسالان اقدام کنید.

     1. سلام
      من میخوام از انسانی به طراحی و دوخت تغییر رشته بدم و گفتن چهار تا کتاب از رشته طراحی و دوخت رو باید امتحان بدم اون چهارتا کتاب چ کتابهایی هستن در رشته طراحی و دوخت؟؟

   3. سلام من پایه دهم ریاضی هستم و یکبار تغیر رشته دادم و می‌خوام برای آخرین بار به تجربی رشتم رو تغییر بدم بنظرتون میتونم برای بار دوم تغیر رشته بدم؟؟ خواهشا جواب بدید

 2. سلام ببخشید امتحانات تغییر رشته همون امتحانات شهریوری هست که میگیرن؟!
  مثلا یه نفر که دهم تجربی هست و فیزیک رو تجدید اورده با کسی که میخواد تغییر رشته بده یه امتحان رو میده؟!
  یا اینکه کلا یه برنامه جدا واسه امتحانات تغییر رشته هست؟!

  1. سلام دوست عزیز، امتحانات تغییر رشته همان امتحانات تجدیدی شهریورماه هستند. منطقه‌ی آموزش و پرورش به مدرسه و شما اطلاع می‌ده که در چه مدرسه‌ای باید آزمون بدید.

   1. سلام برای تغییر رشته دهم به یازدهم از ریاضی به تجربی باید امتحان هندسه هم بدیم؟یا قبلش تغییر رشته داده میشه همون دروس تجربی رو فقط امتحان میدیم

    1. سلام دوست عزیز، شما باید امتحانات پایان ترم دهم رو (در رشته‌ی فعلی) کامل بدید و در امتحانات تغییر رشته هم شرکت کنید.

     1. سلام من معدل نهم م ۱۸ و ۲ صدم بود و. رشته انسانی رو ب آوردم به شدت به انسانی علاقه دارم از پایه هفتم تلاشم تقویت درسای مربوط به انسانی بود ولی دچار اختلاف اطرافیان بسیار نزدیک شدم و در عمل انجام شده رفتم طراحی و دوخت ولی الان دیگه نمیکشم میخوام درس های انسانی رو بخونم و برم خرداد امتحان بدم سوالم اینه آیا اگر درس های رشته خودم رو یعنی طراحی دوخت تجدید بیارم و شهریور پاس کنم توی امتحان تغییر رشته به مشکل بر نمی‌خورم چون اکثر درس های ما پودمانی هست لطفا راهنمایی کنید

     2. سلام دوست عزیز، به مشکلی برنمی‌خورید. موفق باشید.

     3. با سلام و خسته نباشید، بنده دهم انسانی هستم میخوام تغییر رشته بدم برم کاردانش رشته {هتلداری}

      وسط سال میشه تغییر رشته بدم؟؟ یا باید وایسم سال تموم بشه؟؟؟

      روی چه درس هایی باید اهمیت بدم و مهمه و چه اقدامی باید بکنم؟؟

     4. سلام دوست عزیز، قدم اول مراجعه به معاون آموزشی یا دفتردار مدرسه است (در اسرع وقت) تا اعلام کنید قصد تغییر رشته دارید. این مسئولین در مدرسه شما را راهنمایی خواهند کرد و بعد از اقدامات اداری، شما باید خرداد ماه یا شهریور ماه در امتحانات تغییر رشته شرکت کنید تا در صورت قبولی امکان تغییر رشته پیدا کنید.

 3. با عرض سلام
  ببخشید من نوبت امتحانم رو زدم شهریور
  اگه میشه بگید برا منی که میخوام از (فنی به تجربی) تغییر رشته بدم و امتحانام (ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست شناسی) هستن، کدوم کتابا رو بخونم؟ کتابای تجربی رو یا فنی رو؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز، اگر قصد تغییر رشته از دهم به یازدهم از فنی به تجربی رو دارید، باید امتحانات خرداد ماه خودتون در رشته‌ی فنی رو قبول شده باشید و حالا در شهریور باید کتاب‌های تجربی رو بخونید و با دانش‌آموزای تجربی که امتحانات تجدیدی رو می‌دن، در امتحانات شهریور ماه مدرسه‌ای که آموزش و پرورش از طریق مدرسه‌ی خودتون به شما معرفی می‌کنه، شرکت کنید.

   1. سلام خسته نباشید من الان میخوام از تجربی به ریاضی پایه یازدهم به دوازدهم در امتحان تغیر رشته شرکت کنم آیا سوالات آزمون تغیر رشته بنده همان سوالات تجدیدی شهریورماه خواهد بود؟
    مثلا اگه در مدرسه خودم آزمون تغیر رشته رو بدم سوالات آزمون تغیر رشته من با سوالات کسانی که تجدید شده اند یکسان خواهد بود؟

    1. سلام دوست عزیز، شما نمی‌تونید در مدرسه‌ی خودتون امتحان تغییر رشته بدید. آموزش و پرورش منطقه، مدرسه‌ی میزبان شما رو تعیین و به مدرسه‌ی شما اعلام می‌کنه. احتمال کمی وجود دارد که اگر مدرسه‌ی شما دولتی باشد، امسال به طور تصادفی میزبان آزمون های تغییر رشته هم باشد. بله در مدرسه‌ای که میزبان شماست، شما با دانش‌آموزانی امتحان می‌دید که در حال شرکت در آزمون تجدیدی شهریور ماه هستند.

   2. سلام من تجربی میخونم و میخوام تغییر رشته بدم ولی در ریاضی و شیمی تجدید شدم الان هم نمیتونم بخونم
    و میخوام کتاب های تغییر رشته را بخونم با این هردو تجدید میتونم تغییر رشته بدم اگه جواب شما نه هس لطفا برام راه حلی بگین

    1. سلام دوست عزیز، برای تغییر رشته شما باید در امتحانات پایان ترم مقطعی که تحصیل می‎‌کنید قبول بشید. در امتحانات تجدیدی شهریور ماه شرکت کنید و نمره‌ی قبولی را کسب کنید. برای اطلاع از برنامه‌ی دقیق امتحانات مدرسه‌ی خودتون و مدرسه‌‌ای که میزبان امتحانات تغییر رشته است، به مسئولین مدرسه مراجعه کنید.

     1. سلام من الان دهم رشته انسانی میخام بدم سال بعدبه تجربی تغییررشته بدم
      ازمونش خیلی سخته؟

     2. سلام دوست عزیز، اگر الان دهم هستید و مطالعه‌ی دروس تجربی رو شروع کردید، اینکه الان درخواست بدید و در شهریور امتحانات تغییر رشته رو بدید خیلی بهتره. تغییر رشته در یازدهم به دوازدهم دشوارتر خواهد بود.

   1. سلام دوست عزیز، اگر منظور شما سطح سوالات امتحان تغییر رشته‌ست، خیر سخت نیست، در حد کتاب درسی و با سطح دشواری متوسطه

    1. سلام من رشته ام انسانی هست پایه دهم هستم برای تغییر رشته به تجربی نمرات امتحانات نهایی ترم دوم که تو انسانی قراره بدم چی میشه؟

     1. سلام دوست عزیز، سوال خودتون رو خیلی مبهم پرسیدید. اگر منظورتون اینه که آیا نمرات دهم انسانی شما در کنکور اثر داره یا خیر، باید بدونید که شما باید امتحانات خرداد دهم انسانی رو شرکت کنید. معدل دهم نهایی شما با ضرایب خاصی در کنکور اثر گذار خواهد بود.

  1. سلام دوست عزیز، امتحانات تغییر رشته‌ی شما در واقع همان امتحانات تجدیدی دانش‌آموزانی است که در رشته‌ی مورد نظر شما نمره‌ی لازم را کسب نکرده‌اند. شما با اون‌ها امتحان می‌دید و سوالات در حد کتاب درسی و نسبتاً ساده هستند.

 4. شلام وقت بخیر من یازدهم انسانی هستم میخوام تغییر رشته بدم به تجربی میشه بگید برای امتحان تغییر رشته چه کتاب هایی رو باید امتحان بدم و در چه مقطعی؟

  1. سلام دوست عزیز شما باید در امتحان دروسی مانند زیست، شیمی، فیزیک و ریاضی و … در مقاطع یازدهم و دهم شرکت کنید. ابتدا به مدرسه مراجعه کنید و درخواست خود را مطرح کنید. به شما برنامه‌ی آزمون داده می‌شود و شهریور ماه در مدرسه‌ای که به شما معرفی می‌شود، آزمون می‌دهید. معمولاً در شهریورماه آزمون دروس پایه‌ی یازدهم را می‌دهید و بعد از ثبت نام شما در رشته‌ی جدید با همکاری مدرسه‌ی جدید، مواردی که از مقاطع دیگر جا مانده از شما امتحان گرفته می‌شوند.

   1. سلام ببخشید من میخوام از تجربی به ریاضی برم یازدهم هستم میرم دوازدهم
    من الان زیست و ریاضی رو کنار گذاشتم و درس های تغییر رشته رو میخونم چون نمره ی زیست حساب نیست ولی میخوام کاملا مطمعن شوم من اگر در خرداد رشته خودم در زیست قبول نشوم میتوانم بازهم تغییر رشته بدم یا غیر ممکن هست ؟ لطفا جواب بدین ممنون میشم

    1. سلام دوست عزیز، شما باید حتمآً در امتحانات پایه و رشته‌ی تحصیلی فعلی خودتون قبول بشید. برای آشنایی با جزئیات مربوط به تغییر رشته از یازدهم به دوازدهم این مقاله را بخوانید: «تغییر رشته یازدهم به دوازدهم l راهنمای تغییر رشته از یازدهم به دوازدهم»

 5. سلام من میخواهم تغییر رشته بدم کارهاش رو انجام دادم در شهریور اگه بیوقتم که می توانم دوباره امتحان بدم؟

  1. سلام دوست عزیز، شما باید حتما در امتحانات تغییر رشته‌ی شهریور نمره‌ی قبولی بگیرید.

  2. سلام خسته نباشید
   برای تغییر رشته اول باید بریم پیش مشاور فرم بگیریم بدیم ولی ک امضا کنن بعد بدیم مدیر ک اونم امضا کنن بعد ببریم آموزش پروش تایید کنن بعدش خودشون اعلام میکنن ک کجا امتحان بدیم درسته؟درست متوجه شدم

 6. سلام خسته نباشید
  امسال پابه دهم من رشته الکتروتکنیک خوندم
  و چون تصمیم گرفتم تغییر رشته بدم درس نخوندم و تمامی درس های امسال رو مردود شدم
  سوال1 درس هایی که برای قبولی تغییر رشته تربیت بدنی باید امتحان بدم چه دروسی هست؟
  سوال2 چه درس هایی که امسال افتادم رو باید قبول بشم یعنی دروس عمومی که با تربیت بدنی یکی هست چه درس هایی است؟

  1. سلام دوست عزیز، شما برای تغییر رشته باید تمام دروس پایه‌ی دهم خودتون رو قبول بشید و حداقل نمره‌ی لازم را بگیرید. برای اطلاع از دروس تغییر رشته، درخواست تغییر رشته‌ی خودتون رو به مدرسه ارائه بدید تا بهتون برنامه بدن. امتحانات شهریورماه هستن، سریع تر اقدام کنید.

 7. سلام وقتتون بخیر
  اگه امتحان تغییر رشته برگزار بشه و هیچ اطلاعی چه مدرسه و چه آموزش وپرورش نداده باشن اون موقع چکار باید کرد؟

  1. دوست عزیز شما باید درخواستتون رو به مدرسه اعلام کنید، هر منطقه‌ی آموزش و پرورش یک مدرسه‌ی میزبان در منطقه معرفی می‌کنه و شما همراه با امتحانات تجدیدی اون مدرسه، آزمون‌های تغییر رشته رو شرکت می‌کنید.

 8. سلام من دهم ریاضی هستم و دارم تغیر رشته میدم به تجربی اگر امتحان نمره برگه زیستم کمتر از ده بشه و قبول نشم میتونم دوباره امتحان بدم؟

  1. سلام دوست عزیز، شما باید در امتحان شهریور حداقل نمره‌ی ده را کسب کنید. اگر نمره‌ی قبولی نگیرید، باید سال بعد برای تغییر رشته اقدام کنید.

   1. سلام خسته نباشید لطفا کمکم کنید. من دهم تجربی هستم و دیر فهمیدم که میتونم خرداد ماه بجای زیست برم و هندسه بدم و الان نزدیک اولین امتحان خردادمون هست من فکر میکنم زیست رو توی خرداد بیوفتم. برای شهریور ماه چون میخوام تغییر رشته بدم نیاز هست که اول برم شهریور زیست رو پاس کنم بعد برم هندسه رو بدم یا نه چون قراره تغییر رشته بدم و ثبت نام کردم و فرم رو برای رشته ی ریاضی پر کردم دیگه نیازی نیست زیستی که افتادم رو بدم یک راست میرم و هندسه رو میدم درسته؟

    1. سلام دوست عزیز، شما باید حتماً نمره‌ی قبولی رو در امتحانات سال دهم رشته‌ی فعلی خودتون بیارید. چه خرداد یا شهریور. باید حتماً دهم رو پاس کنید. امتحانات تغییر رشته ارتباطی به امتحانات دهم ندارند و فقط برای کسب مجوز برای تغییر رشته از شما گرفته می‌شوند.

 9. سلام ببخشید برای تغییر رشته نظری به فنی از یازدهم به دوازدهم برای رشته هنر چ درس هایی رو باید امتحان بدیم؟

  1. سلام دوست عزیز، مطابق با قانون تغییر رشته در پایه‌ی یازدهم به دوازدهم فقط در رشته‌های نظری امکان پذیره، برای تغییر رشته به هنر باید از طریق مدارس بزرگسالان اقدام کنید. باید به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خود مراجعه کنید و جزئیات مربوط به این نوع از تغییر رشته را سوال کنید.

  1. سلام دوست عزیز، با مدرسه‌ای که میزبان امتحان تغییر رشته‌ی شما بوده است، تماس بگیرید و جویا بشید.

  1. سلام دوست عزیز، هر کس که نمره‌ی قبولی از برگه‌های امتحان بگیره (دست‌کم ده) می‌تونه تغییر رشته بده.

  1. سلام دوست عزیز، اگر امسال پایه‌ی دهم را شروع می‌کنید، باید انتهای سال تحصیلی درخواست تغییر رشته به تجربی بدهید و امتحانات تغییر رشته را شرکت کنید. اگر در طول سال دروس تجربی را هم مطالعه کنید، بهتر است. چون در امتحان تغییر رشته راحت تر نمره کسب می‌کنید و سال بعد از دانش آموزان دیگر خیلی عقب نمی‎‌افتید.

   1. سلام وقت بخیر اگه مدرسه نمونه باشم از تجربی بخوام برم انسانی اگه یکیشون ۱۱بیارم میتونم قبول بشم یا نه؟!
    آخه میگن مدرسه نمونه باید بالا ۱۲باشه

    1. سلام دوست عزیز، در بخشنامۀ کلی تغییر رشته فقط ذکر شده که باید نمرۀ قبولی (بالای ده کسب بشود)، اما یکی از شرایط ورود به مدارس نمونه دولتی این است که در تمامی دروس امتحانی نیمسال دوم موفق به کسب حداقل نمره‌ی 12 بشوید. بنابراین بهتر است با مدرسۀ مورد نظرتون تماس بگیرید و بپرسید امکان ثبت نام دارید یا خیر.

    2. ببخشید من الان تجربی دهمم باید دروس تخصصی تجربی مانند زیست شیمی فیزیک و ریاضی تجربی رو هم پاس کنم برای تغییر رشته به انسانی یا خیر فقط دروس مرتبط

     1. سلام دوست عزیز، شما باید امتحانات پایه‌ی دهم تجربی رو با موفقیت پشت سر بگذارید و خرداد یا شهریور در امتحانات تغییر رشته به انسانی هم شرکت کنید.

 10. سلام من دهم موسیقی هستم و میخوام یازدهم تغییر رشته بدم میخواستم بدونم امتحان تغییر رشته ، رشته انسانی راحت تر است یا تجربی ؟
  و اینکه آیا دروس تخصصی برای تغییر رشته را در یک روز میگیرن یا کمی فرصت مطالعه می‌دهد؟
  و کتاب های رشته ای که میخوام امتحان بدم را از کجا تهیه کنم مثلا من میخوام از فنی به تجربی تغییر رشته بدم کتاب‌های رشته تجربی ندارم باید چگونه تهیه کنم؟
  لطفا راهنمایم کنید ممنون

  1. سلام دوست عزیز، اگر از مهر ماه سال دهم را آغاز می‌کنید، سعی کنید همزمان با درس‌های خودتون مطالعات خودتون رو در رشته‌ای که قصد تغییر رشته به آن را دارید هم مطالعه کنید. بهتر است از درسنامه‌های انتشارات کمک درسی استفاده کنید، برای تمرین بیشتر می‌توانید از اپلیکیشن هم‌درس استفاده کنید. از دهم به یازدهم امکان تغییر رشته از فنی به نظری (انسانی، ریاضی و تجربی) وجود داره، اما از یادهم به دوازدهم چنین امکانی نیست و فقط می‌توان از طریق مدارس بزرگسالان اقدام کرد. پس اگر تصمیم قطعی دارید، دهم به یازدهم اقدام کنید. بعد از امتحانات خردادماه و اتمام دهم به مدرسه اطلاع می‌دید که قصد تغییر رشته دارید، کارهای اداری انجام می‌شه و امتحانات تغییر رشته شهریورماه برگزار می‌شه. یعنی شما رو به یه مدرسه معرفی می‌کنن و همزمان با امتحانات تجدیدی اون مدرسه، شما امتحان می‌دید. (در یک روز نیست امتحانات)

 11. سلام من پایه نهمم کرونا شدید بود و کاملا مجازی خوندیم و من اصلا متوجه درسا نمیشدم کلی هم مشکلات داشتیم اونموقع.حتی دو هفته کلاس نتوانستم آنلاین شم چون گوشی نداشتم و اینا باعث شد من معدلم ۱۵ بشه
  در حالی که پایه هفتم و هشتم معدلم ۱۹ و نیم به بالا بود و همه نمراتم بیست بود
  من نتونستم برم وارد رشته مورد علاقم شم موقع انتخاب رشته:) حتی کلی گریه کردم گفتن نمیشه
  و من به اجبار اومدم انسانی هیچ علاقه به انسانی نداشتم و ندارم خیلی سخت بود بری سر کلاس منطق اقتصاد تاریخ بشینی ولی به تجربی فکر کنی به زیست و … یکی از آرزوهام شده بود برم سر کلاس زیست
  از روز اول اقدام کرد برا تغییر رشته که منتظر فرم بودم اما فرم دیر اومد اونم شهریور بود
  من قرار بود کلاس زیست و شیمی برم برا امتحانات تغییر رشته ولی نتونستم برم، چون پول اضافه نداشتیم درواقع ?
  کتاب خودهِ مدرسه درسی رو نداشتم
  ۴ تا کتاب کار بود از کتابخونه مدرسه اوردم که نمیدونستم طرز خوندن شیمی به چه صورته با فیزیک زیست معلم نداشتم کسی هم نبود بهم یاد بده
  البته من در طول تحصیل انسانی نمیتونستم درسای تجربی هم بخونم چون هر روز امتحان داشتیم درواقع نمیشد
  موقع امتحانات تغییر رشته سر امتحان فیزیک حتی معلم فیزیک گفت شما انسانیا چطور دارین مینویسین فیزیک براتون سخت نیست
  اکثر انسانیا برگشون خالی بود
  ولی کسایی که میخواستن از ریاضی برن تجربی مینوشتن چون درسای تجربی با انسانی یکیه مثل شیمی و فیزیک ریاضی فقط باید زیست میخوندن
  برا ما انسانیا سخت بود
  من خیلی عاشق تجربی هستم
  نمیتونم برم حتی یک لحظه هم سر کلاس انسانی بشینم
  هیچکس نیست بهم کمک کنه
  من تو انسانی هیچ هدفی ندارم
  الان هم مدرسه نرفتم تا رشته تجربی قبول کنن
  مدیر گفت مدرسه نمیتونه هیچ کاری کنه چون سیستم ثبت شده الان اگه بری سر کلاس تجربی تو سیستم ثبت نمیشه مشکل اینجاست
  گفت مگر اینکه بری اداره آموزش پرورش
  فردا هم قراره بریم با رئیس آموزش پرورش صحبت کنیم
  به نظرتون چیکار باید کرد میشه راهکار بدین ??

  1. سلام دوست عزیز، متاسفم که برای انتخاب رشته ی مورد علاقه ی خودتون دچار این شرایط سخت شدید. برای تغییر رشته هم از دهم به یازدهم و هم از یازدهم به دوازدهم می شه اقدام کرد. اما باید در دروس امتحانی تغییر رشته نمره ی قبولی بگیرید. امتحانات شهریور ماه هر سال برگزار می شن. اما مسئله اینه که باید تمام تلاشتون رو بکنید تا پایه ی خودتون رو تقویت کنید. در حال حاضر ویدئوهای آموزشی زیادی در آپارات هست که بسیاری از اونها رایگانه. همچنین سعی کنید کتاب های کمک آموزشی که درسنامه دارند تهیه کنید. برای آشنایی با سوالات، پاسخنامه های تشریحی و برای برنامه ریزی بهتر می تونید از اپلیکیشن هم‌درس استفاده کنید که 100 درصد رایگانه. «معرفی اپلیکیشن آموزشی هم‌درس + لینک دانلود رایگان»

  1. سلام دوست عزیز، مطابق با قانون آموزش و پرورش، امتحانات تغییر رشته خرداد ماه و شهریور ماه برگزار می‌شوند.

 12. سلام من رشتم تجربی هس و میخوام به رشته فنی حرفه ای برم برای خرداد ماه میخوام اقدام کنم باید درسای تخصصی تجربی هم بخونم؟

  1. سلام دوست عزیز؛ شما باید علاوه بر قبولی در امتحانات تغییر رشته در امتحانات خرداد ماه خودتان هم نمره ‌ی قبولی بگیرید. البته تغییر رشته از رشته‌های نظری به فنی فقط از دهم به یازدهم امکان پذیر است.

    1. سلام دوست عزیز، لازم به ارائه‌ی دلایل نیست. شما فقط درخواست تغییر رشته می‌دهید و در صورت کسب موفقیت در امتحانات تغییر رشته، به رشته‌ی مورد علاقه ی خود می‌روید.

 13. سلام. من دهم انسانی ام و میخوام برم تجربی‌.
  نمره های شهریور باید بالای ۱۰ باشن؟
  مدرسه هایی که نمره های ۱۷ ۱۶ نمی‌پذیرند،باید برای ثبت نام در اون مدرسه ها نمره چند بگیرم؟
  یاید هم درس های انسانی رو توی خرداد پاس کنم هم شهریور درس های تخصصی تجربی رو؟
  ممنون میشم کمک کنبد واقعا خیلی سردرگمم…

  1. سلام دوست عزیز، برای تغییر رشته شما باید درخواست خودتون رو به مدرسه ارائه بدید و برنامه‌ی امتحانات تغییر رشته را دریافت کنید. شما باید در امتحانات پایانی دهم انسانی نمره‌ی قبولی کسب کنید (بالای ده). در شهریور ماه هم در امتحانات تغییر رشته شرکت می کنید که باید در اون ها هم نمره ی بالای ده کسب کنید. در مورد مدارسی که گفتید، اطلاع دقیقی در دست نیست، بهتر است با مدرسه ی مورد نظرتان تماس گرفته و اطلاعات کسب کنید.

  1. سلام دوست عزیز، شما باید به مسئولین مدرسه اعلام کنید که قصد تغییر رشته دارید. بعد از اعلام شما، مسئولین مدرسه به شما برنامه‌ای برای شرکت در امتحانات تغییر رشته خواهند داد. در صورت موفقیت در کسب نمره‌ی قبولی در امتحانات پایان ترم دهم تجربی و امتحانات تغییر رشته، از یازدهم می‌توانید وارد هنرستان شوید.

  1. سلام دوست عزیز، سوالات تغییر رشته تشریحی هستند. در واقع امتحانات تجدیدی مدرسه‌ای هستند که شما را برای شرکت در آزمون به آن معرفی کرده اند.

  2. سلام من یازدهم تجربی هستم میخوام دوازدهم حسابداری بخونم
   خیلی هم اصرار دارم آیا راهی هست برای تغییر رشته؟

   1. سلام دوست عزیز، با مراجعه به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیلتون و ارائه‌ی درخواست، از طریق مدارس بزرگسالان امکان تغییر رشته خواهید داشت.

 14. سلام روزتون بخیر
  من در تغیر رشته یازدهم به دوازدهم (تجربی به انسانی قبول شدم)
  ولی شهریور امسال یک سری درس هارو باید از پایه ۱۰.۱۱ انسانی امتحان بدم بجز فلسفه۱ و جامعه۲فنون۲و عربی ۲
  لیست اون درس هارو میشه بگید!؟

  1. سلام دوست عزیز، برای تغییر رشته از یازدهم تجربی به دوازدهم انسانی باید در‌س‌های جامعه شناسی 2، فلسفه 1، علوم و فنون ادبی 2 و عربی 2 امتحان داده بشود. پس از تغییر رشته نیز هنگام تحصیل باید درس های اقتصاد، منطق، جامعه شناسی 1 و علوم فنون ادبی 1 از پایه ی دهم انسانی را در زمانی که مدرسه مقرر می‌کند پاس کنید تا دیپلم دریافت کنید.

 15. سلام خسته نباشید ببخشید من یازدهم ریاضی هستم و میخوام تغییر رشته بدم به انسانی
  دوسوال دارم
  ۱_اینکه من میتونم مثلا دوتا از درس های انسانی رو خرداد و دوتا دیگه رو هم شهریور امتحان بدم؟
  ۲_اینکه مثلا معدل یازدهم انسانی من رو چطور حساب میکنن؟ از روی همون درسای تخصصی انسانی که امتحان میدم؟

  1. سلام دوست عزیز، برنامه‌ی امتحانات تغییر رشته بعد از اعلام تقاضای شما به مدرسه به شما ارائه خواهد شد. بر اساس آنچه در بخشنامه آمده است، امتحان تغییر رشته در خرداد یا شهریور ماه عمل می‌آید و دانش‌آموز می‌تواند برخی از دروس را در خرداد و برخی را در شهریور ماه یا کل دروس را در خرداد یا شهریور ماه امتحان دهد و چنانچه در خرداد ماه در امتحان تغییر شاخه/ رشته درسی شرکت کند و موفق به کسب نمره قبولی نشود می‌تواند آن درس را مجدداً در شهریور ماه امتحان دهد.در مورد سوال دوم هم پاسخ این است که خیر، معدل سال یازدهم شما همان معدل امتحانات پایانی رشته ی ریاضی است و امتحانات تغییر رشته در آن لحاظ نمی شود.

 16. ببخشید پس اگر معدل من رو از همون رشته ریاضی تایین میکنن خب چرا امتحان های انسانی رو من میدم؟

  1. سلام مجدد دوست عزیز، امتحانات تغییر رشته صرفاً برای کسب مجوز تغییر رشته گرفته می‌شوند و کسب نمره‌ی قبولی در آن‌ها کافیه.

 17. سلام خسته نباشین
  ببخشید میشه بگید که تقریبا امتحانات تغییر رشته از چندم شهریور برگزار میشه؟ فقط میخوام تقریبا بگید چون نمیدونم واسه همین استرس میگیرم

  1. سلام دوست عزیز، امتحانات تغییر رشته همزمان با امتحانات تجدیدی شهریورماه برگزار می‌شود. تاریخ دقیقی نمی‌شه گفت چون بستگی به مدرسه‌ای داره که میزبان شما خواهد بود.

 18. سلام خسته نباشید
  برای تغییر رشته اول باید بریم پیش مشاور فرم بگیریم و بدیم ولی ک امضا کنن بعد ب مشاور بدیم و مدیرر ک امضا کنن بعد ببریم آموزش پروش ک تایید کنن بعدش اعلام میکننن ک کجا امتحان بدیم درسته؟درست متوجه شدم

  1. سلام دوست عزیز، شما درخواست تغییر رشته اتون رو به مدرسه اعلام می‌کنید، خود مدرسه نامه نگاری ها رو انجام می ده و زمان و مکان و برنامه ی آزمون رو به شما اعلام می‌کنه.

 19. سلام خسته نباشید
  من دهم کامپیوتر کارودانش هستم
  میخواستم تغییر رشته بدم ب دهم فنی حرفه ای
  ولی امکان داره امسال جایی ک درس میخونم نباشم یعنی برم یه شهر دیگ
  لطفا کمک کنید
  بنظرتون اون مدرسه تو شهری ک میخوام برم
  ازم امتحان میگیرن ؟
  و برای تغییر رشته ب فنی کامپیوتر فقط تخصصی دیگ درسته؟

  1. سلام دوست عزیز شما باید برای تغییر رشته ابتدا به مدرسه ی محل تحصیلاتون اعلام کنید که قصد تغییر رشته دارید. تا بعد از شرکت در آزمون های تغییر رشته در خرداد یا شهریور ماه، سال بعد یعنی در مقطع یازدهم وارد رشته ی مورد نظرتون بشید. حتماً پیش از رفتن به شهر جدید، با دفتردار مدرسه ی فعلی تان یا اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی فعلی محل تحصیلتان مشورت کنید.

   1. من با مدرسه هماهنگ کردم
    راستش کسی درست راهنمایی نمی کنه
    من مشکلم همینه شهری ک قراری برم دوره برای همین شب و روز استرس دارم و نمیدونم ازم امتحان میگیرن یا نه
    و اینکه من سه ماه تابستون میخونم بعد شهریور چهار تا کتاب تخصصی کامپیوتر رو امتحان میدم درسته؟

    1. سلام مجدد دوست عزیز، ببینید وقتی درخواست تغییر رشته ‌تون رو ارائه می‌دید، در همین شهری که الان هستید باید در امتحانات تغییر رشته شرکت کنید. هم خرداد و هم شهریور برگزار می‌شن آزمون های تغییر رشته. اگر مدرسه به خوبی شما رو راهنمایی نمی کنه، حتماً به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خود مراجعه کنید. اونجا حتماً به شما گفته می شه باید چه مدرسه ای آزمون بدید و چه درس‌هایی رو باید بخونید. انشالله موفق باشید.

     1. مرسی از اینکه جواب میدین و وقت میزارین
      و مثلا اگ توی شهر ما مدرسه جا نداشته باشه چی؟
      ظرفیت مدرسه پره متاسفانه
      چیکار کنم بنظرتون؟
      من واقعا استرس دارم
      کاش میشد ی چیز شبیه انتقالی بگیرم و توی شهری ک میرم امتحان بدم بنظر شما امکان پذیر نیست
      و ببخشید من زیاد سوال میپرسم

     2. سلام دوست عزیز، ممنون از لطف شما. پاسخگویی به شما مایه‌ی خوشحالی و افتخار ماست. در مورد سوال‌تون باید حتماً از آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیلتون کسب تکلیف کنید. اگر امکانش رو دارید، حضوری به اداره‌ی آموزش و پرورش برید و سوال بپرسید و ببینید آیا چنین امکانی وجود داره یا خیر. اما در حالت عادی چنین امکانی ذکر نشده و آزمون باید در منطقۀ محل تحصیلتون برگزار بشه. اگر مدارس دولتی پر شده باشند و شما در آزمون های تغییر رشته موفق عمل کنید، خود اداره‌ی آموزش و پرورش می‌بایست جایی برای شما تعیین کنه. جای نگرانی نیست.

 20. اگه اموزش و پرورش یه مدرسه رو برای تغییر رشته تعیین کرد و من هم تو امتحانات قبول شدم باید حتما تو هکون مدرسه ای که توش امتحان دادم ثبت نام کنم یا میتونم برم یه مدرسه دیگه؟

  1. سلام دوست عزیز، مدرسه‌ای که معرفی می‌شه فقط برای شرکت در آزمونه و برای ثبت نام هر مدرسه‌ای که مورد نظر خودتونه می تونید تشریف ببرید.

 21. سلام
  سوالات آزمون دهم ب یازدهم رشته تجربی به صورت تستی هست یا تشریحی ؟
  آزمون در کجا برگذار میشود ؟

  1. سلام دوست عزیز، آزمون تشریحی است. شما درخواست خود را برای تغییر رشته به مدرسه اعلام می‌کنید، بعد از انجام کارهای اداری، اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل شما، مدرسه ای را به شما معرفی می کند که امتحانات تغییر رشته در آن مدرسه (همزمان با امتحانات خرداد یا امتحانات تجدیدی شهریور) برگزار می‌شود.

 22. سلام یه سوال داشتم من دهم فنی هستم میخوام برای ازمون تغییر رشته شهریور اقدام کنم الان هم 28 اردیبهشت هستش میخوام بدونم باید 15 روز قبل انتحانات خرداد برای شهریور اقدام میکردم یا فرصت دارم
  چه زمانی دقیقا برای امتحانات تغییر رشته شهریور اقدام کنم

  1. سلام دوست عزیز، شما باید درخواست تغییر رشته ی خودتون رو به مدرسه در اسرع وقت اعلام کنید تا کارهای اداری صورت بگیرد. به مدرسه اعلام کنید قصد شرکت در امتحانات شهریور را دارید.

 23. سلام خانم موسوی اگر من یکی از دروس دهم تجربی رو بیوفتم دیگه نمیتونم به یازدهم انسانی تغییر رشته بدم؟
  یعنی با تک ماده و…. هیچ راهی نیست که ی درس رو که افتادم بتونم پاس کنم و تغییر رشته بدم خیلی فشار رومه خواهش میکنم کمکم کنید ممنون از پاسخگوییتون.

  1. سلام دوست عزیز، در مورد امکان استفاده از تک ماده (اگر نمرۀ سالیانۀ شما بالای 7 هست) با دفتردار مدرسه صحبت کنید. اگر هم امکانش رو دارید، شهریور امتحان تجدیدی بدید و پاسش کنید.

 24. سلام من میخواستم از رشته انسانی به گرافیک برم برای امتحان باید چه کتاب های رو بخونم؟

  1. سلام دوست عزیز برای تغییر رشته از انسانی به هر یک از رشته‌های فنی حرفه‌ای باید در امتحانات دروس تخصصی آن رشته شرکت کنید. (البته دهم به یازدهم فقط امکان پذیر است). الزامات محیط کار و دروس شایستگی فنی (تخصصی) را باید امتحان بدهید. دروس تحصصی شامل مواردی مانند مبانی هنرهای تجسمی، تاریخ هنر، طراحی و … است. برای اطلاع دقیق از موارد امتحانی درخواست تغییر رشتۀ خودتون رو به مدرسه ارائه بدید و جدول امتحانات را از دفتردار مدرسه تحویل بگیرید.

  1. سلام دوست عزیز، بر اساس قانون تغییر رشته از پایه یازدهم به دوازدهم فقط برای دانش‌آموزان شاخه نظری ممکن است. البته قوانینی برای تغییر رشته در شرایط شما هم وجود دارد، از جمله شرکت در آزمون‌های مدارس بزرگسال و … شما باید درخواست خود را با مدرسه در میان بگذارید و در صورت لزوم به ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ محل تحصیل خود رجوع کنید.

 25. من تجربی میخونم و تو زیست تجدید شدم میتونم بدون آزمون تجدید به رشته ریاضی تغییر رشته بدم ؟ یا باید در زیست قبول بشم برای تغییر رشته ؟

  1. سلام دوست عزیز، اگر تبصرۀ تک ماده شامل حال شما نشد و در کارنامه تجدید ثبت شده است، باید شهریور علاوه بر امتحانات تغییر رشته، در امتحان تجدیدی درس زیست هم شرکت کنید.

   1. در فرم هدایت تحصیلی نهم هم رشته ریاضی هاشور خورده بود اون برا تغییر رشته مانعی ندارد ؟؟؟

    1. سلام مجدد دوست عزیز، وقتی شما در آزمون‌های تغییر رشته شرکت می‌کنید، دیگه نتیجۀ هدایت تحصیلی پایۀ نهم درنظر گرفته نمی‌شود.

 26. سلام وقت بخیر من تصمیم گرفتم از دهم تجربی تیزهوشان برم هنرستان ( گرافیک )
  میشه ی راهنمایی جامع و مفید بکنین که چطوری مطالعه داشته باشم در تابستان؟

  1. سلام دوست عزیز، اگر اقدام کرده باشید برای تغییر رشته، باید برنامۀ امتحانی امتحانات تغییر رشته در شهریورماه را تحویل گرفته باشید. شما باید در امتحانات دروس تخصصی رشته‌ی گرافیک شرکت کنید. (البته دهم به یازدهم فقط امکان پذیر است). الزامات محیط کار و دروس شایستگی فنی (تخصصی) را باید امتحان بدهید. دروس تحصصی شامل مواردی مانند مبانی هنرهای تجسمی، تاریخ هنر، طراحی و … است. برای اطلاع دقیق از موارد امتحانی درخواست تغییر رشتۀ خودتون رو به مدرسه ارائه بدید و جدول امتحانات را از دفتردار مدرسه تحویل بگیرید. اگر امکانش را دارید، به هنرستان مورد نظرتان برای ثبت نام در پایۀ یازدهم رجوع کنید و دربارۀ نحوۀ دسترسی به کتاب‌های درسی و کمک درسی کسب اطلاع کنید.

 27. سلام وقت شما بخیر

  من پایه دهم تجربی هستم و میخوام به انسانی تغییر رشته بدم
  خواستم بدونم اگه تو امتحانات خرداد رشته تجربی نمره لازم را کسب نکنم شرایط تغییر رشته برای من وجود دارد؟
  شرایط آن چطور هست؟

  1. سلام دوست عزیز، شما باید امتحانات سال دهم تجربی را با موفقیت از سر بگذرانید. ولو اینکه با تک ماده قبول شوید یا شهریور ماه امتحان تجدیدی بدهید. در هر صورت بدون پاس کردن امتحانت دهم امکان رفتن به سال بعدی را ندارید.

 28. سلام اگه در شاخه نظری از دهم به یازدهم بخواهیم تغیر رشته بدیم مثلا از انسانی بریم به تجربی ولی تو کارنامه نوبت دوم دو تا تک باشه میشه تابستون هم تک هارو جبران کرد هم تغیر رشته داد

  1. سلام دوست عزیز، بله مشکلی در این مورد نیست. یا باید با تبصرۀ تک ماده قبول بشید یا در آزمون‌های تجدیدی شرکت کنید.

   1. سلام خسته نباشید .من امسال از یازدهم ریاضی به دوازدهم تجربی تغییر رشته میخام بدم . خاستم بدونم فقط زیست یازدهم رو باید امتحان بدم یا هم دهم و هم یازدهم؟

    1. سلام دوست عزیز، شما مطابق با برنامه زیست یازدهم را امتحان می‌دهید و بعد از پذیرفته شدن و شروع رشتۀ تجربی، مدرسه با شما برای آزمون دهم هماهنگ می‌کند.

 29. سلام برای تغییر رشته باید دروس تخصصی رشته ای که قبلاً داشته مثلاً از ریاضی به انسانی درس فیزیک و شیمی و.. رو باید قبول شود تا در امتحان تغییر رشته شرکت کند و اگر در خرداد ریاضی رو قبول نشم امکان امتحان دوباره دروس تجدیدی +امتحانات تغییر رشته رو در شهریور داد و اگر نه باید چیکار کرد؟

  1. سلام دوست عزیز، بله اگر خرداد نمرۀ بالای ده نگرفتید، باید یا با تک ماده قبول شوید و یا در امتحانات شهریورماه نمرۀ قبولی بگیرید.

 30. سلام وقتتون بخیر،میخواستم بدونم که آیا امسال بخشنامه تغییر رشته میاد،آخه هرسال اردیبهشت میاد ولی امسال مشاور مدرسه ام گفت احتمالا تیر میاد یا شاید اصلا نیاد!
  خواهش میکنم جواب بدید،من حتما باید به ریاضی تغییر رشته بدم چون واقعا از ته قلبم دوسش دارم
  یعنی امکان داده امسال اصلا تغییر رشته نباشه??

  1. سلام دوست عزیز، هر سال امتحانات تغییر رشته در شهریور ماه، حتماً برگزار می‌شه، نگران نباشید فقط حتما پیگیر باشید.

 31. سلام من یازدهم ریاضی هستم میخوام تغییر رشته بدم واسه دوازدهم تجربی ولی درس حسابان هندسه و فیزیک رو افتادم میخوام بدونم برای تغییر رشته لازم اینارو پاس کنم یا نه فقط باید زیست امتحان بدم

  1. سلام دوست عزیز، امتحانات تغییر رشته سر جای خود قرار دارند و قبولی شما در پایۀ یازدهم سرجای خود. اگر در امتحانات تغییر رشته قبول بشید، می تونید تغییر رشته بدید، اما درنهایت برای دریافت دیپلم باید قبولی دروس یازدهم رو داشته باشید.

 32. سلام ببخشید من کلاس دهم هستم میخوام از انسانی برم رشته تجربی اگر بخوام ازمون بدم برای تجربی برای امتحان باید کتاب های تجربی رو بخونم یا انسانی رو

  1. سلام دوست عزیز، باید هرچه سریع تر درخواست تغییر رشتۀ خودتون رو با مدرسه در میون بذارید تا کارهای اداری انجام بشه، امتحانات تغییر رشته شهریور ماه برگزار می‌شه، شما باید شهریور 4 آزمون درس‌های تجربی رو امتحان بدید، برای اطلاع از درس‌ها و موارد دیگه، این مقاله رو بخونید: «تغییر رشته دهم به یازدهم l راهنمای تغییر رشته در پایه یازدهم»

 33. سلام خسته نباشید،ایابین امتحانات تغییر رشته از دهم به یازدهم فرجه هست یاامتحانات پشت سرهم گرفته میشن؟

  1. سلام دوست عزیز، امتحانات تغییر رشته، همزمان با امتحانات تجدیدی در مدرسۀ میزبان برگزار می شن و بنابراین فرجه هم دارن.

 34. سلام خسته نشید
  ب ممکنه که امتحانات از وسط مرداد شروع بشن؟
  شنیدم که ینفر از دوستام میگفت 10 مرداد شروع میشن
  ولی این خیلی وقت کمیه و استرس گرفتم که نکنه نشه جمعش کرد

  1. سلام دوست عزیز، امتحانات تغییر رشته هر ساله همزمان با امتحانات تجدیدی (شهریور ماه) در مدرسۀ میزبان برگزار می‌شن. برای کسب اطلاع دقیق با ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ محل تحصیل خودتون تماس بگیرید.

 35. سلام من پایه دهم انسانی هستم و در امتحانات خرداد همه درس ها رو قبول شدم الان میخواستم از انسانی به ریاضی تغییر رشته بدم ولی خیلی میترسم که تو آزمون تغییر رشته قبول نشم میخواستم بودنم آیا راه دیگری هست یا خیر و اینکه سطح دشواری آزمونها در چه حد هست و اگر قبول نشم چه اتفاقی می افتد چون مدرسه ام هم باید عوض کنم و نمیدونم برای چه رشته ای باید ثبت نام کنم در مدرسه ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام دوست عزیز، سطح امتحان در حد کتاب درسی (امتحان تجدیدی مدارس) است و کسب نمرۀ 10 کفایت می کنه. خیر راه دیگه‌ای نیست، انشالله موفق باشید.

 36. سلام وقت بخیر
  من دهم تجربی رو گذروندم اما الان می خوام برم رشته کار دانش مدیرت آشپزی و قنادی بخونم اما می خوام از دهم شروع کنم نه اینکه امتحان بدم برم یازدهم
  الان باید چی کار کنم

  1. سلام دوست عزیز، برای تکرار پایه باید به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خود مراجعه کنید.

 37. سلام من فرم تغییر رشته رو گرفتم
  من دهم به یازدهم درخواست تغییر رشته دادم و مدرسه خودم دولتی بوده و رشته ای که میخوام برم توی مدرسه خودم نداره
  و توی فرم نوشته فقط میتونین در مدرسه غیر دولتی ثبت نام کنین
  آیا همچنین چیزی ممکنه؟

  1. سلام دوست عزیز، در این زمینه در نهایت اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل شما تصمیم گیری خواهد کرد و نظر نهایی با این اداره است، بنابراین به آموزش و پرورش مراجعه کنید و درخواست خود را برای ثبت نام در مدرسه‌ی دولتی اعلام کنید. پیگیری کنید، اما درنهایت تصمیم گیرنده آموزش و پرورش است.

 38. سلام وقتتون بخیر
  من اگ امتحانات تغییر رشته قبول نشم رشته خودم رو ک الان هستم میتونم ادامه بدم؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز، معمولاً همزمان با اعلام نتایج امتحانات تجدیدی شهریور ماه، برای کسب اطلاع دقیق با دفتردار مدرسه تماس بگیرید.

 39. سلام مدرسه خودم رشته ای که میخوام برم نداره
  واسه تغییر رشته همون مدرسه ای که واسه امتحانات تغییر رشته رفتم ثبت نام میشم یا باید برم یه مدرسه دیگه؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز، پس از پذیرفته شدن در آزمون تغییر رشته می‌تونید در هر مدرسه‌ی دولتی که در منطقه‌ی محل تحصیل شما قرار دارد ثبت نام کنید. در مورد غیرانتفاعی محدودیت مکانی هم ندارید.

 40. سلام من از دهم تجربی میخوام به یازدهم انسانی تغیر رشته بدم ، باید کتاب های منطق،علوم و فنون،جامعه شناسی و اقتصاد رو امتحان بدم و متاسفانه در امتحانات خرداد تغیر رشته شرکت نکردم،اگر در امتحانات تغیر رشته در شهریور یک یا دو کتاب را نتونستم پاس کنم میشه رفت رشته‌ی انسانی بعد وسط سال یا تابستون یازدهم به دوازدهم پاسشون کرد؟

  1. سلام دوست عزیز، اگر امتحانات خودتون رو افتاده باشید، چنین امکانی هست، اما اگر در آزمون‌‌های تغییر رشته نمره‌ی قبولی (بالای ده) نگیرید، اصلاً امکان تغییر رشته پیدا نمی‌کنید.

 41. سلام
  اگه در یکی از آزمون های تغییر رشته نمره قبولی را کسب نکنیم،تغییر رشته به رشته مورد نظر غیر ممکن میشه؟یا هنوز اگه باقی امتحانات رو با نمره خیلی خوب قبول بشیم شانس برای تغییر رشته داریم؟

  1. سلام دوست عزیز، شرط تغییر رشته، کسب نمره‌ی قبولی در هر چهار آزمون تغییر رشته است.

    1. سلام دوست عزیز، اگر دهم به یازدهم هستید، سال بعد هم امکان تغییر رشته دارید. در ضمن شما امکان گرفتن دیپلم یه رشته و شرکت در کنکور رشته‌های دیگر را هم دارید. با مشاور یا معاون آموزشی مدرسه حتماً صحبت کنید و در این ارتباط مشاوره بگیرید. موفق باشید.

 42. سلام
  من واسه تغییر رشته نمی دونستم یک امتحان جا ماندم و اگر بقیه رو قبول شم می توانم تغییر رشته بدهم؟

  1. سلام دوست عزیز، شرط تغییر رشته، کسب نمره‌ی قبولی در هر چهار آزمون تغییر رشته است.

 43. سلام از کاردانش به یازدهم ریاضی میرم
  4 تا درس رو قراره شهریور امتحان بدم
  به من گفتن تابستان یازدهم باید چند تا درس دیگه رو امتحان بدم (درسایی که کد یکسانی ندارن)
  انگلیسی، عربی و نگارش کد یکسانی ندارن
  این درسا رو باید تابستان یازدهم امتحان بدم؟ یا اینکه انگلیسی و عربی کاردانش به ریاضی تطبیق میخوره؟

  1. سلام دوست عزیز، دروس عمومی معمولاً تطبیق می‌خورند و احتمالاً باید در آزمون آزمایشگاه علوم۱ شرکت کنید.

 44. روزبخیر ببخشید دهم تجربی بودم دارم میرم یازدهم انسانی
  منطق، علوم فنون، جامعه شناسی و اقتصاد رو امسال امتحان میدم
  برای تابستون یازدهم چه درسایی باید امتحان بدم؟

 45. سلام وقتتون بخیر
  از طریق چه سایتی و به چه طریقی میتونیم از نتایج ازمون تغییر رشته خبردار بشیم ؟

 46. سلام من امتحان خرداد تغییر رشته رو دادم ولی دوتاشو قبول نشدم شهریور هم دارم میدم ولی فک کنم یکی شو قبول نشدم برای تغییر رشته ریاضی به انسانی ایا میتونم یازدهم دوباره تغییر رشته بدم و طی این سال انسانی میخونم یا ریاضی .ممنون

 47. سلام من امتحان خدارو انسانی قبول شدم میخواستم شهریور امتحان بدم برم تجربی ک از امتحان جاموندم الان باید چیکار کنم هیچ راهی نیست ک برم تجربی؟

  1. سلام دوست عزیز، شرکت در امتحان تغییر رشته و کسب قبولی، الزامی است، برای اطمینان توصیه می‌شود به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خودتون رجوع و سوال کنید. اگر دهم به یازدهم هستید و شرکت نکردید، سال بعد هم امکان تغییر رشته دارید.

 48. سلام اگر یکی از امتحانات رو زیر 10 بشیم
  مدرسه میتونه خودش امتحانات تغییر رشته رو دوباره بگیره؟
  معاون مدرسه میگه اگر رد بشی دوباره میگیریم راست میگه؟

  1. سلام دوست عزیز، به طور معمول آموزش و پرورش یک مدرسه در منطقه رو به عنوان پایگاه برگزاری امتحانات تغییر رشته تعیین می‌کنه و به طور معمول در صورت کسب نمره‌ی زیر ده امکان مجددی به دانش آموزان داده نمی‌شه، اما اگر معاون مدرسه‌ی شما چنین چیزی رو به شما اعلام کرده، بهتره از طریق همون مدرسه پیگیر بشید.

 49. سلام پایه دهم گرافیک میخوام یازدهم برم انسانی امتحانات رو خیلی خوندم سه چهار بار کتابارو دوره کردم نمونه سوال حل کردم من امتحانات تمام سوالارو نوشتم و پاسخ نامه امتحانات از گوگل پیدا کردم دیدم میشم 18یا 19 ولی نمیدونم چرا مردودم کردن بهم دادن 9.5 و من اعتراض زدم ولی فایده ای نداشت
  حال روحی و روانیم واقعا خیلی بده من از رشته ام متنفرم خیلی به خودم آسیب زدم حتی افسردگی شدید گرفتم
  خواستم بدونم روانپزشک میتونه برام نامه ای بنویسه که بتونم برم رشته ای که دوست دارم؟

  1. سلام دوست عزیز، بابت شرایط دشواری که در اون قرار گرفتید، متاسفم و امیدوارم هرچه زودتر با حال روحی بهتری در مسیر موفقیت گام بردارید. توصیه من این است که همراه با پدر یا مادرتون به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خودتون رجوع کنید. در اونجا تمام راهکارهای موجود بر اساس سوابق تحصیلی ای که دارید پیش روتون قرار می‌گیره و بهتر می‌تونید تصمیم گیری کنید.

   1. یعنی راه دیگه ای وجود داره؟
    اونطور که من فهمیدم فقط سال دهم میشه از کاردانش به نظری رفت و سال دوم فقط میشه درون شاخه ای تغییر داد
    ممنون فردا به آموزش و پرورش مراجعه میکنم ببینم میتونم کاری کنم

    1. سلام مجدد دوست عزیز، در سال یازدهم هم از طریق مدرسه بزرگسالان و بعضی روش‌های دیگه می‌شه تغییر رشته داد. هیچی نشد نداره، فقط پیگیر و امیدوار باشید و دست از تلاش برندارید، حتماً موفق می‌شید.

 50. با سلام
  ببخشید بنده دانش آموز سال دوازدهم تجربی بودم که تجدید شدم و الان باید دی ماه در مدرسه بزرگسال ثبت نام کنم
  میخواستم بدونم که میتونم در مدرسه بزرگسالان تغییر رشته بدم به گرافیک ؟ و اینکه آیا نیازه امتحان تغییر رشته بدم منی که بزرگسالانم ؟
  بهم گفتن کافیه دروس خودتو تطبیق بدی بعدش پروندتو بدی به مدرسه بزرگسال و اونجا توی خود مدرسه چنتا امتحان میدی که نهایی هم نیستن و دروش مهارتی هم به طور همگانی برگزار میشه توسط فنی و حرفه ای فکر کنم
  آیا درست گفتن و آزمون تغییر رشته ندارم
  آیا اصلا میتونم تغییر رشته بدم
  لطفا کمک و راهنمایی کنید

  1. سلام دوست عزیز، تغییر رشته به صورت عادی و رسمی از دهم به یازدهم یا یازدهم به دوازدهم صورت می‌گیره، برای دریافت دیپلم مجدد (فنی) باید در هماهنگی با اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خودتون و از طریق مدارس بزرگسال اقدام کنید. برای دریافت برنامه‌ی دقیق و اطلاع از مراحل دریافت دیپلم فنی حتما حضوری به اداره‌ی آموزش و پرورش مراجعه کنید.

  1. سلام دوست عزیز، شرط تغییر رشته، قبولی در امتحانات تغییر رشته است. برای کسب اطلاع بیشتر، حضوری به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خودتون مراجعه کنید.

 51. سلام میگم من میشه در وقت دیگه دباره امتحان بدم چون پیام دادم گفتند دریک امتحان قبول نشدم میشه دباره امتحانبدم

  1. سلام مجدد دوست عزیز، طبق قانون اعلام شده شما باید در هر 4 آزمون تغییر رشته در شهریورماه پذیرفته بشید. اگر دهم هستید، سال یازدهم به دوازدهم هم می‌تونید تغییر رشته بدید. اگر امکان دیگه‌ای وجود داشته باشه، فقط اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل شما می‌تونه به شما ارائه بده، حتماً حضوراًَ همراه با اولیا به این اداره مراجعه کنید.

  1. سلام مجدد دوست عزیز، نگفتید دهم به یازدهم هستید یا یازدهم به دوازدهم، به هر حال بر اساس قانونی که اعلام شده، شما برای اینکه مهرماه در رشته‌ی مورد نظرتون مشغول به تحصیل بشید باید در هر چهار آزمون تغییر رشته پذیرفته بشید.

  1. سلام مجدد دوست عزیز، اگر قانون تغییر رشته، پذیرفته شدن در آزمون‌های تغییر رشته باشد، اصرار شما کمکی به موضوع نمی‌کند، اما برای آشنایی با روش‌های مختلف تغییر رشته و راهکارهای موجود مراجعه‌ی حضوری شما به اداره‌ی آموزش و پرورش کمک کننده خواهد بود.

 52. سلام وقتتون بخیر
  ممنون که برای سوالات وقت میزارید و پاسخ میدین
  من نهمم امسال با معدل بیست میرم رشته ریاضی فیزیک ، ولی قلبا دوست داشتم برم هنرستان
  و تمام هنرستان های خوب و از نظر من قابل قبول مهلت ازمون ورودیشون تموم شده . میخوام یکسال ریاضی فیزیک بخونم و تابستون سال بعد دوباره ازمون ورودی هنرستان های خوب رو بدم .
  بنظرتون کار عاقلانه ای هستش؟ نگرانم دربرابر دروس تخصصی رشته ریاضی کم بیارم و معدل خوبی نگیرم.

  1. سلام دوست عزیز، ممنون از توجه و لطف شما. تغییر رشته از دهم به یازدهم دشوار نیست و اگر تصمیم شما برای ورود به هنرستان قطعی است، حتماً دهم به یازدهم این کار رو بکنید چون یازدهم به دوازدهم امکان انتقال از نظری به فنی به شیوه‌ی معمول نیست. دوست عزیز، دشواری راه مانع کار شما نباید باشد، بلکه باید با قاطعیت و از روی علاقه تصمیم بگیرید و می‌بینید که وقتی هدفی دارید و به اون مطمئن هستید، مسیر رو ساده‌تر طی می‌کنید. با مشاور تحصیلی مدرسه یا خارج از مدرسه صحبت کنید، در مورد رشته‌های مورد نظرتون در هنرستان بیشتر تحقیق کنید و تصمیم نهایی خودتون رو بگیرید. با توجه به معدل خوبی که دارید، کار دشواری پیش رو نخواهید داشت. موفق باشید.

 53. اسلام ببخشید سوال داشتم ،اگر امتحان تغییر رشته ما ۱۸ شهریور ماه تمام شده باشه ، نتیایجشون چه زمانی میاد؟

  1. سلام دوست عزیز، نتایج در هر منطقه و مدرسه‌ای زمان متفاوتی اعلام شده. با مدرسه تماس بگیرید یا به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خودتون رجوع کنید.

   1. سلام خانم موسوی من الان دهم انسانی هستم
    ولی در هدایت تحصیلی رشته تجربی رو نیوردم
    میخوام از دهم به یازدهم تغییر رشته بدم برم تجربی ولی وقتی میگن موقع تغییر رشته به هدایت تحصیلی نگاه می‌کنند اما من تو هدایت تحصیلی تجربی رو نیودم
    هیچ راهی نیست که سال بعد برم تجربی با توجه به این تو هدایت تحصیلی تجربی رو نیودم

    1. سلام دوست عزیز، با توجه به ماده 7 آیین نامه هدایت تحصیلی، دانش‌آموزی که در پایه دهم به تحصیل مشغول است چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد با نظر کتبی مشاور و تایید کمیته هدایت تحصیلی ناحیه، منطقه یا شهرستان می‌تواند درپایه یازدهم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود. بنابراین اگر شک دارید که آموزش و پرورش تایید می‌کنه فرم تغییر رشته‌ی شما رو یا نه، به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خودتون مراجعه کنید و راهنمایی بگیرید.

 54. سلام من دوازدهم تجربی هستم درسم تموم شده الان میخوام دیپلم ریاضی بگیرم باید چه کتابایی امتحان بدم!؟؟
  کتابای دهم یازدهمم باید امتحان بدم؟

 55. سلام من میخوام از رشته حسابداری به تجربی برم آیا امکانش هست و از کی شروع کنم کتاب های تجربی رو بخوانم

  1. سلام دوست عزیز، تغییر رشته از رشته‌های نظری به فنی به شکل معمول فقط از دهم به یازدهم امکانپذیر است، اگر اصرار به تغییر رشته دارید باید ضمن مراجعه به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیلتون و مطرح کردن درخواستتون، احتمالاً از طریق مدارس بزرگسال اقدام به تغییر رشته کنید.

 56. سلام و خسته نباشد . بنده دانش اموز رشته ی دهم ریاضی هستم تو این یک ماه نظرم راجبه ریاضی عوض شد و میخام برم فنی حرفه ای شاخه کامپیوتر چند تا مدرسه هم رفتم که گفتن مدرسه پر هستش باید امتحان خرداد ماه یا شهریور رو بدین برای تغییر رشته
  برای تغییر رشته از ریاضی به فنی حرفه ای شاخه کامپیوتر باید چه کتاب هایی رو ازمون داد ؟
  و اینکه نمرات امسال یعنی ترم اول و دوم رشته ریاضی دهم روی تغییر رشته تاثیر داره ؟
  منظورم درس های تخصصی رشته ریاضی هست
  این کارنامه ۱۰ ریاضی هم لازم هستش برای تغییر رشته ؟

  1. سلام دوست عزیز، برای آشنایی با جدول امتحانات تغییر رشته این مقاله را بخوانید: «تغییر رشته دهم به یازدهم l راهنمای تغییر رشته در پایه یازدهم»، در ضمن بله شما باید امتحانات دهم ریاضی را قبول بشید، نمره‌‌ی دروس تخصصی ریاضی اثری روی تغییر رشته نداره، اما به هر حال شما برای دریافت دیپلم باید پایه ی دهم رو با موفقیت بگذرونید. به مدرسه اعلام کنید که قصد تغییر رشته دارید چون باید مراحل اداری طی شود.

 57. با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
  من دهم انسانی هستم و در هدایت تحصیلی متأسفانه رشته تجربی رو نیاوردم و هاشور خورده.
  میتونم دو هفته قبل امتحانای خرداد درخواست تغییر رشته بدم با اینکه در هدایت تحصیلی، تجربی هاشور خورده؟ و می‌خوام شهریور امتحانارو بدم نه خرداد.
  بعد شما از کی پیشنهاد میکنید برای درسای تخصصی تجربی بشینم بخونم؟تابستون بخونم خوبه برای شهریور امتحان بدم چون نمیتونم هم برای انسانی هم برای تجربی بخونم ولی بشرطی که بخونم.
  چه منابعی و نوع کتاب رو پیشنهاد میکنید؟در ریاضی ضعیف هستم.
  خیلی ممنونم.

  1. سلام دوست عزیز، شما باید درخواست تغییر رشته‌ی خودتون رو به مدرسه ارائه بدید. ا توجه به ماده 7 آیین نامه هدایت تحصیلی، دانش آموزی که در پایه دهم به تحصیل مشغول است چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد با نظر کتبی مشاور و تایید کمیته هدایت تحصیلی ناحیه، منطقه یا شهرستان و رعایت مواردی می‌تواند در پایه یازدهم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود. این یعنی باید درخواست خودتون رو مطرح کنید و ببینید آیا اداره اجازه‌ی شرکت در آزمون تغییر رشته را به شما می‌دهد یا خیر. شما می‌توانید از امکانات اپلیکیشن رایگان هم‌درس و بانک سوال، جزوه، ویدئو و گام به گام تراز برای تقویت سطح یادگیری خود بهره ببرید.

 58. سلام من الان دهم انسانی هستم نهم تجربی
  قبول نشدم و نمره علوم ۱۴ و نمره ی ریاضی ۱۱ونیم بود درنهم حالا میتونم تغییر رشته بدم؟

  1. سلام دوست عزیز با توجه به ماده 7 آیین نامه هدایت تحصیلی، دانش آموزی که در پایه دهم به تحصیل مشغول است چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد با نظر کتبی مشاور و تایید کمیته هدایت تحصیلی ناحیه، منطقه یا شهرستان و رعایت مواردی می‌تواند در پایه یازدهم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود. این یعنی باید درخواست خودتون رو مطرح کنید و ببینید آیا اداره اجازه‌ی شرکت در آزمون تغییر رشته را به شما می‌دهد یا خیر. با دفتردار مدرسه صحبت کنید و در صورت بی ‌اطلاعی ایشان، به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خود مراحعه کنید.

 59. سلام، میخواستم بدونم که اگه بخوام از تجربی به رشته های هنرستان تغییر رشته بدم میتونم به مدارس تیزهوشان یا نمونه ای که دارای رشته هنرستان هستن برم؟!

  1. سلام دوست عزیز، رشته‌ی هنر به صورت محدود در حدود 7 استان در رشته‌های خاص مهارتی از سال گذشته به تیزهوشان افزوده شده و البته آزمون ورودی به تیزهوشان از نهم به دهم برگزار می‌شود نه دهم به یازدهم. در مورد نمونه دولتی هم به همین صورت است و این مدارس با آزمون ورودی پذیرش دارند. برای کسب اطلاعات دقیق در این مورد به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خود رجوع کنید.

 60. آیا مهاجران افغانی می‌توانند تغییر رشته از دهم به یازدهم را انجام دهند در حالی که در هدایت تحصیلی رشته مورد نظر را نیاوردند مثلا تغییر رشته از انسانی به تجربی

 61. سلام خسته نباشید بنده یه سوال داشتم
  من رشته ام گرافیکه میخواستم تغییر رشته بدم به تجربی
  ولی تو برگه انتخاب رشته ام رشته تجربی رو نیاوردم
  میخواستم بدونم بااینکه رشته تجربی رو نیاوردم میتونم با ازمون تغییر رشته بدم؟

  1. سلام دوست عزیز، در قوانین ذکر شده است که برای تغییر رشته ابتدا باید در فرم هدایت تحصیلی به نمره‌ی کسب شده دقت شود؛ دانش آموزانی می توانند تغییر رشته دهند، که حد نصاب نمره لازم را در رشته دلخواه بدست آورده باشند. با این حال دانش آموزی که در پایه دهم مشغول به تحصیل است و بر اساس اطلاع رسانی و راهنمایی‌­های مشاور در پایان پایه دهم، متقاضی تغییر شاخه یا رشته است (بدون لحاظ کردن شرایط مندرج در نمون برگ شماره ۱ هدایت تحصیلی)، با نظر کتبی مشاور و پس از تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان، می­‌تواند در پایه یازدهم به شاخه یا رشته‌ی دلخواه هدایت شود. بنابراین به مشاور مدرسه رجوع کنید و در باره‌ی امکان تغییر رشته سوال کنید و یا با مراجعه به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خود در این مورد اطمینان حاصل کنید.

 62. سلام من دهم کاردانش هستم و در برگه هدایت تحصیلی رشته‌ انسانی رو کسب نکردم آیا میتونم تغییر رشته بدم؟ لطفا جواب بدید

  1. سلام دوست عزیز، در قوانین ذکر شده است که برای تغییر رشته ابتدا باید در فرم هدایت تحصیلی به نمره‌ی کسب شده دقت شود؛ دانش آموزانی می توانند تغییر رشته دهند، که حد نصاب نمره لازم را در رشته دلخواه بدست آورده باشند. با این حال دانش آموزی که در پایه دهم مشغول به تحصیل است و بر اساس اطلاع رسانی و راهنمایی‌­های مشاور در پایان پایه دهم، متقاضی تغییر شاخه یا رشته است (بدون لحاظ کردن شرایط مندرج در نمون برگ شماره ۱ هدایت تحصیلی)، با نظر کتبی مشاور و پس از تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان، می­‌تواند در پایه یازدهم به شاخه یا رشته‌ی دلخواه هدایت شود. بنابراین به مشاور مدرسه رجوع کنید و در باره‌ی امکان تغییر رشته سوال کنید و یا با مراجعه به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خود در این مورد اطمینان حاصل کنید.

 63. سلام من دهم تجربی هستم و میخوام اخرسال تغییر رشته بدم به رشته ی ریاضی میخوام بدونم معدل سازی میکنن؟
  یعنی نمره ای که توی درس زیست میگیریم دیگه مهم نیس؟؟

  1. سلام دوست عزیز، شما باید آزمون‌های خرداد ماه دهم خودتون رو قبول بشید و در عین حال در امتحانات تغییر رشته شرکت کنید. نمرۀ زیست شما درنهایت در سوابق تحصیلی شما برای کنکور اثری ندارد.

 64. سلام وقت بخیر. من دهم تجربیم میخوام برم گرافیک برا یازدهم
  نمیشه بعد از امتحانی نوبت اول برم؟
  اگر برای خرداد بخوام برم باید همه کتاباشونو امتحان بدم؟

  1. سلام دوست عزیز، درخواست خودتون برای تغییر رشته رو به مسئولین مدرسه ارائه بدید، خرداد ماه یا شهریور ماه امکان شرکت در آزمون تغییر رشته رو دارید. برای آشنایی با دروسی که باید امتحان بدید، این مقاله رو مطالعه کنید: «تغییر رشته دهم به یازدهم l راهنمای تغییر رشته در پایه یازدهم»

 65. سلام
  من دوازدهم تجربی ام امکانش وجود داره که تغییر رشته بدم به رشته تربیت بدنی

  1. سلام دوست عزیز، تغییر رشته از دهم به یازدهم و یازدهم به دوازدهم صورت می گیرد.

 66. سلام رشته فعلیم کامپیوتره میخوام به رشته تصویر سازی و جلوه های ویژه رایانه ای تغییرش بدم اگه بخوام از زیرشاخه کاردانش انتخابش کنم لازم نیست برای تغییر رشته آزمون بدم؟

  1. سلام دوست عزیز، این موارد رو معاون آموزشی هنرستانی که درش تحصیل می کنید به جزئیات در اختیار شما قرار خواهد داد. به دفتردار، معاون آموزشی یا مدیر هنرستان خود مراجعه کرده و درخواست خود را مطرح کنید و برنامه‌ی آزمون را دریافت کنید.

 67. سلام. من دهم انساني هستم و می‌خوام به ریاضی تغییر رشته بدم. چندتا سئوال داشتم.
  من توی برگه هدایت تحصیلی سال نهم رشته ریاضی برام خط تیره خورده بود،با اینحال می‌تونم امتحان های تغییر رشته رو بدم؟
  مدرسه ما اعلام کرده فقط امتحانات خرداد توی تاثیر معدل هست و امتحان های شهریور هیچ تاثیری نداره،یعنی الان منی که می خوام تغییر رشته بدم هم باید خرداد بدم تا توی معدل کنکورم تاثیر داده شه؟
  و سئوال آخر این که امتحان های تغییر رشته خرداد و امتحانات نهایی خرداد همزمان هستن؟من باید دروس هندسه و ریاضی و فیزیک و شیمی رو به جای درس هایی که رشته خودم اون روز داره برم بدم؟ اینجوری بجای درس های رشته خودم صفر می‌ذارن؟

  1. سلام دوست عزیز، با توجه به ماده 7 آیین نامه هدایت تحصیلی، دانش‌آموزی که در پایه دهم به تحصیل مشغول است چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد با نظر کتبی مشاور و تایید کمیته هدایت تحصیلی ناحیه، منطقه یا شهرستان می‌تواند درپایه یازدهم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود. بنابراین شما باید هرچه سریع تر درخواست تغییر رشتۀ خودتون رو به مدرسه ارائه بدید تا زودتر به شما اعلام شود امکان شرکت در امتحانات تغییر رشته را دارید یا نه. در مورد سوال های بعدی شما، باید بدانید که شما باید در امتحانات سال دهم در رشتۀ انسانی شرکت کنید و دهم انسانی رو با موفقیت به اتمام برسونید. نمرۀ شما در امتحانات تغییر رشته چه خرداد باشد چه شهریور تاثیری در کنکور ندارد و فقط باید در آن‌ها قبول بشوید (بالای ده بگیرید). امتحانات تغییر رشته خرداد و شهریور با امتحانات پایان سال مدارس همزمان است. معدل شما در دهم انسانی به عنوان سوابق تحصیلی شما در کنکور اثرگذار خواهند بود.

 68. سلام خسته نباشید
  بنده کلاس یازدهم ریاضی هستم میخواستم تغییر رشته بدم آسون ترین و سریع ترین راه چیه
  می‌خوام برم کار دانش یا فنی حرفه ای و اینکه ی سوال دیگه راحت ترین رشته کارو دانش یا فنی چیه برای اینکه ی دیپلم بگیرم ممنونم ازتون

  1. سلام دوست عزیز، این مقاله رو مطالعه کنید: «تغییر رشته یازدهم به دوازدهم» دوست عزیز، درخواست تغییر رشتۀ خودتون رو به مدرسه اعلام کنید، بعد از موافقت آموزش و پرورش، خرداد یا شهریور باید در امتحانات تغییر رشته شرکت کنید. البته باید یازدهم ریاضی هم در امتحانات پذیرفته بشید. در مورد سوال بعدی شما، باید گفت که سختی و آسونی هر رشته‌ای به میزان علاقۀ شما به اون بستگی داره. سعی کنید رشته‌ای رو انتخاب کنید که در راستای اهداف شما باشه.

 69. سلام
  من میخوام از پایه دهم تجربی به یازدهم رشته هنر عکاسی تغییر رشته بدم ، برای این کار بازم باید درسای رشته کنونی رو بخونم و توی آزمون خرداد ماه رشته تجربی شرکت کنم؟

  1. سلام دوست عزیز، شما باید درخواست تغییر رشته ی خودتون رو به مدرسه بدید و هم در امتحانات تغییر رشته شرکت کنید (خرداد یا شهریور) و هم امتحانات دهم تجربی رو با موفقیت به اتمام برسونید.

 70. سلام ببخشید کتاب های که برای ازمون تغییر رشته ریاضی به الکترونیک از دهم به یازدهم چیه؟

 71. من میخوام از پایه دهم رشته ریاضی به یازدهم فنی(شبکه و نرم افزار رایانه) تغییر رشته بدم.
  آیا نمره دروس مشترک مثل آمادگی دفاعی و دینی و جغرافیا که تو رشته ریاضی امتحان میدم به عنوان نمره دهمم در نظر گرفته میشن یا دوباره امتحان میدم؟
  و اینکه دروسی مثل عربی و فارسی یا حتی ریاضی و فیزیک که تو رشته ریاضی سنگینتره هم به همین صورت خواهد بود و فقط در شهریورماه دروس تخصصی فنی رو امتحان میدم؟
  اگه اینجوری باشه و من چون فیزیک دهم رشته ریاضی از فیزیک دهم فنی سخت‌تره نمره پایینی بگیرم باز هم همون نمره در نظر گرفته میشه؟

  1. سلام دوست عزیز، شما با قبولی در آزمون‌های تغییر رشته، از سال یازدهم وارد رشتۀ جدید می‌شید، بنابراین باید دهم ریاضی رو با موفقیت به اتمام برسونید. معدل دهم شما با توجه به نهایی بودن امتحانات مهم است.

 72. سلام میشه لطفا جوابمو بدی من دهم انسانی هستم و میخوام تغییر رشته بدم ب کاردانش طراحی دوخت…چ کتاب هایی رو باید بخونم و اینکه امتحانات عملی دارن؟ اگه دارن برای اونا ک میخوان تغییر رشته بدن و چیزای زیادی از مثلا نازک دوزی و… نمیدونن در حد ی دوخت و دوز ساده بلدن نمره قبولی میدن؟ یا مثلا ریاضی شون که پودمان هس چجوری امتحاناتش…در کل چند تا کتاب امتحانی دارن

  1. سلام دوست عزیز شما باید تمامی دروس تخصصی سال دهم دوخت (شایستگی‌های فنی و غیر فنی) رو پاس کنید. برای دریافت فهرست دقیق این دروس باید با اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خودتون یا هنرستانی که قصد ثبت نام در آن را دارید تماس بگیرید.

 73. سلام من دهم انسانی هستم و میخوام به تجربی برم و شهریور زیست و فیزیک و شیمی و ریاضی رو امتحان بدم میخواستم بدونم برای تغییر رشته حتما نمره ی قبولی انسانی لازمه؟ نمیخوام وقتمو صرف خوندن دروس تخصصی انسانی کنم

  1. سلام دوست عزیز، شما به هر حال باید دهم انسانی رو با موفقیت به اتمام برسونید. اگرچه نمرات دروس انسانی در کنکور شما اثرگذار نیستند، اما معدل کل شما مهم است. اگر در امتحانات دهم انسانی موفق نشوید، باید شهریورماه مجدد امتحان بدهید و بعد دی ماه سال بعد و … این روند تا پیش از دیپلم گرفتن ادامه دارد.

 74. سلام وقتتون بخیر خسته نباشید
  من امسال دهم انسانی ام و میخوام تغییر رشته بدم به ریاضی، میتونم امتحان شیمی رو خرداد بدم و هندسه و ریاضی و فیزیک رو شهریور امتحان بدم؟ همچین چیزی میشه؟ و اینکه امتحانات تغییر رشته خرداد همزمان با امتحانات اصلی گرفته میشن؟(هم تاریخ و هم ساعت منظورمه) یا اینکه با غایبین امتحان میدیم؟

  1. سلام دوست عزیز، شما باید با مسئولین مدرسه صحبت کنید. مطابق قانون امتحانات تغییر رشته با امتحانات خرداد شما تداخل ندارند. شما می تونید خرداد ماه در امتحانات تغییر رشته شرکت کنید و شانس دوباره ای در شهریور ماه دارید.

   1. خیلی ممنونم از پاسخگوییتون ولی من جواب سوال اولم رو دقیق نگرفتم، میتونم خردادماه “فقط” شیمی رو امتحان بدم و شهریور “فقط” سه تا امتحان دیگه رو؟

 75. من در کلاس نهم قبول شدم ولی هیچ رشته ای نیاوردم و الان یه ماه دیگه ۱۸سالم میشه میگن مدرسه بزرگسال باید برم کارودانش من نمیخوام برم این رشته میتونم برم اموزش پرورش صحبت کنم برم انسانی چند تا امتحان بدم ؟؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز، به اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی محل تحصیل خودتون مراجعه کنید، می‌تونید در امتحانات ترمیمی شرکت کنید.

 76. سلام ،خسته نباشيد ،من الان دهم تجربي هستم براي يازدهم مي خوام به رشته طراحي و دوخت هنرستان تغيير رشته بدم ،امتحانات نهايي پايان ترم امسال و كه دهم هستم بايد بدم ؟يا فقط امتحان تغيير رشته و بايد بدم؟ واينكه فرم تغير رشته رو حتماً بايد از مدرسه بگيرم يا ميشه دانلود كنم پرينت بگيرم پركنم و به مدرسه تحويل بدم ؟ ممنون ميشم راهنماييم كنيد

  1. سلام دوست عزیز، بله شما باید دهم تجربی رو با موفقیت به اتمام برسونید. باید حتماً به مدرسه اعلام کنید قصد تغییر رشته دارید، باید کارهای اداری از سمت مدرسه صورت بگیره و اداره برای شرکت شما در آزمون های تغییر رشته مجوز صادر کنه.

 77. سلام.من یازدهم انسانی هستم برای تغییر رشته ب تجربی باید دروس دهم و یازدهم رو در شهریور ماه امتحان بدم؟

  1. سلام دوست عزیز، شما بعد از درخواست تغییر رشته و دریافت مجوز برای شرکت در آزمون‌های تغییر رشته و قبولی در اون‌ها، وارد رشتۀ جدید می شید و معمولاً مدرسه برنامه‌ای برای تابستان بعدی برای شما در نظر می‌گیرد تا در آزمون‌های سال‌های قبل شرکت کنید.

 78. سلام من الان رشته م تجربی و می‌خوام برم ریاضی(یازدهم) برای خرداد تجربی رو باید امتحان بدم و شهریور امتحانات تغییر رشته و سال بعد ترمیم معدل بزنم سوابق تحصیلی ایجاد کنم؟

  1. سلام دوست عزیز، شما درخواست تغییر رشتۀ خودتون رو به مدرسه ارائه بدید و برنامه‌ی آزمون‌های تغییر رشته رو دریافت کنید. معمولاً به همین ترتیبی که نوشتید اقدام می شه.

 79. سلام من رشته مکانیک خودرو هنرستان هستم، می‌خوام به ریاضی فیزیک تغییر رشته بدم ، به دلیل اینکه کلاس نهم برای رشته های نظریم هاشور خورده بود نتونستم برم وارد این شاخه بشم.
  ۲ تا سوال داشتم:
  1_من چند تا درسامون که پودمانی هست رو افتادم ، اگه بخوام تغییر رشته بدم ؛ باید کنار دروس تغییر رشته
  (که ریاضی و فیزیک و شیمی و هندسه است)؛ دروس های پودمان خودم (مکانیک خودرو) هم باید امتحان بدم؟
  2_و اینکه دوباره دهمو باید بخونم؟

  1. سلام دوست عزیز، شما باید درخواست تغییر رشتۀ خودتون رو به مدرسه ارائه بدید. با توجه به اینکه در هدایت تحصیلی امکان انتخاب رشتۀ نظری نداشته‌اید و اکنون هم موفق به کسب نمرات مناسب نشده‌اید، امکان دارد ادارۀ آموزش و پرورش با تغییر رشتۀ شما موافقت نکند. اگر مجوز شرکت شما در امتحانات تغییر رشته صادر شود، باید دهم رشتۀ خودتون رو به پایان برسونید و بعد از قبولی در امتحانات تغییر رشته در پایۀ یازدهم رشتۀ جدید رو ادامه بدید.

   1. یعنی دیگه نمیشه؟
    ببخشید ، یعنی باید امتحانای رشته خودم رو پاس کنم؟ بعد تغییر رشته بدم ؟
    (راستی میتونم امتحانای تجدیدی رو شهریور امتحان بدم ، برای امتحاتای تغییر رشته،دی ماه اقدام کنم؟)

    1. سلام مجدد دوست عزیز، شما باید اول درخواست تغییر رشته بدید تا کارهای اداری انجام بشه و مجوز شرکت در امتحانات رو دریافت کنید. امتحانات تغییر رشته خرداد و شهریور برگزار می‌شن. بله شما باید درس های دهم رشتۀ فعلی رو پاس کنید. الان نتونید، شهریور، اون موقع نشه، دی ماه و … تا دیپلم فرصت دارید. به هر حال باید مدرک قبولی دهم رو به دست بیارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا