کنکور تجربیمنابع کنکور

منابع کنکور تجربی 1401

متقاضیانی که قصد شرکت در کنکور سراسری تجربی را دارند، باید اطلاعات کافی در رابطه با منابع کنکور تجربی 1401 کسب کنند تا بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مطالعه‌ی دروس خود داشته باشند. منابع کنکور تجربی شامل دورس عمومی و دروس اختصاصی در هریک از پایه‌های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم است.

داوطلبان لازم است در ابتدا منابع عمومی و اختصاصی کنکور تجربی و همچنین ضریب دروس را بررسی نمایند و برنامه ریزی خود را مطابق با منابع درسی تجربی انجام دهند. به منظور تسهیل و تسریع دسترسی داوطلبان، منابع کنکور سراسری تجربی سال ۱۴۰۱ براساس آخرین تغییرات، ارائه داده شده است.

منابع کنکور انسانی
منابع کنکور تجربی

منابع کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۱ سازمان سنجش

منابع کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۱ سازمان سنجش، به تفکیک دروس عمومی و اختصاصی در این مقاله ارائه داده شده است. آگاهی از منابع، بودجه بندی و ضریب سوالات در هر زیرگروه، به برنامه ریزی داوطلبان کمک شایانی خواهد خواهد کرد. داوطلبان گروه آزمایشی تجربی، باید به دو دفترچه سوال، تحت عنوان دفترچه سوالات عمومی و دفترچه سوالات اختصاصی تجربی، پاسخ دهند.

همچنین بخوانید: سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری تجربی 1400

  • دروس عمومی کنکور تجربی شامل زبان و ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد.
  • زیست، ریاضی، فیزیک، شیمی و زمین شناسی از دروس اختصاصی گروه آزمایشی تجربی می باشد.

منابع کنکور تجربی شامل دروس پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد که به تفکیک هر پایه در ادامه بیان شده است.

روش مطالعه دروس را هم ببینید:

منابع عمومی کنکور تجربی

زبان و ادبیات فارسی، عربی، دینی و زبان انگلیسی از منابع عمومی کنکور تجربی می باشد. ضرایب دروس عمومی کنکور تجربی در کلیه زیرگروه ها یکسان است:

سوالات عمومی کنکور سراسری تجربی براساس کتاب های نظام جدید (6-3-3) طراحی می شود.

لینک دانلود اپلیکیشن هم‌درس

ضرایب دروس عمومی کنکور سراسری تجربی:

  • زبان و ادبیات فارسی : 4
  • دین و زندگی : 3
  • عربی : 2
  • زبان انگلیسی : 2
منابع عمومی کنکور تجربی 1401
نام کتاب پایه تحصیلی کد کتاب
فارسی 1 دهم 110201
فارسی 2 یازدهم 111201
فارسی 3 دوازدهم 112201
عربی زبان قرآن 1 دهم 110206
عربی زبان قرآن 2 یازدهم 111206
عربی زبان قرآن 3 دوازدهم 112206
دین و زندگی 1 دهم 110204
دین و زندگی 2 یازدهم 111204
دین و زندگی 3 دوازدهم 112204
زبان انگلیسی 1 دهم 110230
زبان انگلیسی 2 یازدهم 111230
زبان انگلیسی 3 دوازدهم 112230

منابع اختصاصی کنکور تجربی 1401

منابع اختصاصی کنکور تجربی 1401، شامل دروس زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضیات، فیزیک و شیمی می باشد. ضریب هریک از دورس تخصصی کنکور تجربی در هر زیرگروه متفاوت است. لازم است داوطلبان با آگاهی از ضریب دورس در هر زیرگروه به برنامه ریزی دقیق بپردازند. در جدول زیر منابع تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۱ به همراه ضریب دورس اختصاصی تجربی ارائه داده شده است:

سوالات تخصصی کنکور سراسری تجربی 1401، صرفا براساس منابع آموزشی نظام جدید طراحی خواهد شد.
ضرایب دروس اختصاصی کنکور سراسری تجربی
نام درس تخصصی زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
زمین شناسی 0 1 4 1 1
زیست شناسی 4 4 2 2 2
ریاضیات 2 3 3 4 3
فیزیک 2 2 2 3 2
شیمی 3 4 2 2 2

جدول منابع اختصاصی آزمون سراسری تجربی:

منابع اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱
نام کتاب تخصصی پایه تحصیلی کد کتاب
زمین شناسی یازدهم 111237
زیست شناسی 1 دهم 110216
زیست شناسی 2 یازدهم 111216
زیست شناسی 3 دوازدهم 112216
ریاضی 1 دهم 110211
ریاضی 2 یازدهم 111211
ریاضی 3 دوازدهم 112211
شیمی 1 دهم 110210
شیمی 2 یازدهم 111210
شیمی 3 دوازدهم 112210
فیزیک 1 دهم 110214
فیزیک 2 یازدهم 111244
فیزیک 3 دوازدهم 112244
شیمی تجربی منابع کنکور تجربی شیمی یازدهم منابع کنکور تجربی شیمی دوازدهم
منابع کنکور تجربی زیست شناسی منابع کنکور تجربی زیست 2 منابع کنکور تجربی زیست 3
منابع کنکور تجربی فیزیک 1 منابع کنکور تجربی فیزیک 2 منابع کنکور تجربی فیزیک 3
منابع کنکور تجربی ریاضی 1 منابع کنکور تجربی ریاضی 2 منابع کنکور تجربی ریاضی 3

زمین شناسی تجربی

بهترین منابع کنکور سراسری تجربی

بهترین منابع کنکور سراسری تجربی برای آگاهی بیشتر داوطلبان در ادامه گردآوری شده است. اهمیت استفاده از منابع کمک آموزشی برهیچکس پوشیده نیست. استفاده از منابع به دانش آموزان کمک می کند نقاط ضعف خود را شناسایی کنند. باتوجه به تنوع منابع آموزشی، ممکن است متقاضیان در انتخاب بهترین منبع دچار سردرگمی شوند، در لیست زیر تعدادی از منابع که مورد استفاده دانش آموزان قرار گرفته است بیان شده است:

منابع پیشنهادی زمین شناسی کنکور:

✔️زمین شناسی کنکور – میکروطبقه بندی گاج.

✔️زمین شناسی جی جی – خیلی سبز.

✔️حفظیات زمین شناسی کنکور + مسائل – میکرو طلایی گاج

منابع پیشنهادی زیست شناسی کنکور:

✔️درسنامه جامع زیست شناسی – خیلی سبز.

✔️زیست شناسی جامع (پرسش های چهارگزینه ای) – خیلی سبز

✔️عکس و مکث زیست کنکور – میکروطلایی گاج

منابع پیشنهادی فیزیک کنکور تجربی:

✔️بانک تست فیزیک کامل تجربی کنکور – میکروطلایی گاج

✔️فوت و فن فیزیک تجربی کنکور – میکروطلایی گاج

✔️فرمول های فیزیک کنکور تجربی – میکروطلایی گاج

✔️درسنامه های فیزیک کامل تجربی – میکروطلایی گاج

منابع پیشنهادی شیمی کنکور تجربی:

✔️مسائل شیمی کنکور – میکروطلایی گاج

✔️حفظیات شیمی کنکور – میکروطلایی گاج

منابع پیشنهادی ریاضیات کنکور تجربی:

✔️ریاضیات تجربی جامع جلد اول و جلد دوم – خیلی سبز.

✔️ریاضیات تجربی جامع جلد اول و جلد دوم – آی کیو گاج

✔️ریاضیات جامع تجربی – خوشخوان

منابع پیشنهادی زبان و ادبیات فارسی:

✔️قرابت معنایی جامع، آرایه های ادبی، لغت و املا، دستور زبان فارسی، تاریخ ادبیات – نشرالگو

✔️فارسی جامع کنکور جلد اول و جلد دوم – میکرو طبقه بندی گاج

منابع پیشنهادی عربی کنکور:

✔️عربی جامع (پرسش های چهار گزینه ای) – خیلی سبز

✔️فنون ترجمه عربی کنکور + قواعد  میکروطلایی گاج

منابع پیشنهادی دینی کنکور:

✔️آیات و نکات کنکور : میکروطلایی گاج

✔️آیات و روایات موضوعی – خیلی سبز

منابع پیشنهادی زبان کنکور:

✔️زبان انگلیسی جامع کنکور – مبتکران

✔️نردبام زبان جامع – خیلی سبز

بیشتر بخوانید و بدانید:

جمع بندی

داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری تجربی را دارند، لازم است آگاهی لازم در رابطه با ضرایب و منابع عمومی و اختصاصی کنکور تجربی را داشته باشند تا بتوانند دروس خود را براساس برنامه ریزی مطالعه نمایند. لازم به ذکر است، سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1401 که از آن‌ها سوال طرح نخواهد شد را اعلام کرده است. برای اطلاع از این حذفیات روی تیتر زیر بزنید:

حذفیات منابع کنکور سراسری 1401

در صورت هرگونه ابهام در رابطه با منابع کنکور تجربی و لیست حذفیات می توانید سوالات خود را از طریق کامنت برای ما ارسال کنید تا کارشناسان مجموعه پاسخگوی سوالات شما باشند.


سوالات متداول

منابع عمومی کنکور تجربی 1401 چیست؟

دروس عمومی کنکور تجربی شامل، ادبیات، عربی، دینی و زبان انگلیسی پایه دهم تا دوازدهم می باشد.

منابع ازمون کنکور تجربی ۱۴۰۱ کدام است؟

منابع کنکور تجربی شامل دروس عمومی و دروس اختصاصی می باشد که کلیه دروس به تفکیک هریک از پایه ها در این مقاله گردآوری شده است.

سوالات کنکور تجربی 1401 براساس چه منابعی طراحی می شود؟

سوالات کنکور سراسری تجربی براساس منابع آموزشی و کتاب های نظام جدید طراحی می شود.

میانگین امتیاز 5 / 5. جمع امتیاز 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا