کنکور هنرمنابع کنکور

کتاب تست کنکور هنر ۱۴۰۱

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور هنر را دارند، برای آگاهی از نحوه طراحی سوالات می توانند از کتاب تست کنکور هنر ۱۴۰۱ استفده نمایند. باتوجه به تنوع منابع کمک آموزشی موجود در بازار، ممکن است داوطلبان در تهیه کتاب تست مناسب دچار سردرگمی شوند. بدین منظور در این مقاله به معرفی تعدادی از بهترین منابع کمک درسی و تستی کنکور هنر پرداخته ایم.

استفاده از منابع تستی مناسب، علاوه بر آشنایی داوطلبان با نحوه طراحی سوالات به یادگیری عمیق تر و تثبیت مطالب درسی کمک بسیاری خواهد کرد. باتوجه به آنکه بهترین منابع تستی به صورت مطلق وجود ندارد و بهترین منبع براساس سطح هر داوطلب متفاوت می باشد، در این مقاله به معرفی تعدادی از منابع مناسب کنکور هنر، دروس عمومی و اختصاصی پرداخته ایم.

کتاب تست کنکور هنر
کتاب تست کنکور هنر

کتاب تست برای کنکور هنر 1401

داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور هنر را دارند، ممکن است در تهیه کتاب تست برای کنکور هنر 1401 دچار سردرگمی شوند و ندانند منابع مناسب برای دروس عمومی و اختصاصی هنر کدام است. داوطلبان توجه داشته باشند، منبع و مرجع اصلی طراحی سوالات کنکور، کتاب درسی دانش آموزان می باشد و داوطلبان برای یادگیری بهتر، آگاهی از شیوه طراحی سوالات چهارگزینه ای و مرور و جمع بندی سریعتر مطالب درسی، می توانند از کتاب های کمک آموزشی استفاده نمایند.

در ضمن، از منابع تستی متعدد و گوناگون استفاده نکنید و اگر در درسی ضعف دارید روش مطالعه خود را تصحیح کنید.

همچنین بخوانید: منابع کنکور هنر ۱۴۰۱

معرفی کتاب تست کنکور هنر دروس عمومی

استفاده از منابع تستی مناسب یکی از فاکتورهای موفقیت داوطلبان در کنکور می باشد. در جدول زیر به معرفی کتاب تست کنکور هنر دروس عمومی پرداخته ایم. دروس عمومی کنکور هنر شامل زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد. برای یادگیری بیشتر دروس عمومی از اهمیت تست زنی منظم غافل نشوید.

روش مطالعه دروس را هم ببینید:

✔️کتاب تست ادبیات فارسی کنکور هنر: درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور سراسری دارای ضریب 4 می باشد بنابراین لازم است داوطلبان با استفاده از منابع تستی مناسب برای هر موضوع، با شیوه طراحی سوالات آشنا شوند. موضوعی خواندن ادبیات اهمیت زیادی دارد. در جدول زیر کتاب های موضوعی ادبیات کنکور گردآوری شده است.

کتاب تست ادبیات کنکور هنر
معرفی کتاب تست کنکور هنر لغت و املا نشرالگو کتاب تست کنکور هنر تاریخ ادبیات نشرالگو کتاب تست کنکور هنر قرابت نشرالگو کتاب تست کنکور هنر دستور زبان فارسی نشرالگو کتاب تست کنکور هنر آرایه های ادبی نشرالگو

✔️کتاب تست عربی کنکور هنر: درس عربی از جمله دروس دشوار عمومی در کنکور سراسری می باشد که داوطلبان با تمرین و تست زیاد می توانند به راحتی بر مباحث مختلف عربی تسلط یابند. علاوه بر آن معمولا کتاب های کمک آموزشی خلاصه ای از قواعد را ارائه داده اند که داوطلبان می توانند برای مطالعه از آن استفاده نمایند.

کتاب تست عربی کنکور هنر
کتاب تست کنکور هنر عربی خیلی سبز کتاب تست کنکور هنر عربی نردبام خیلی سبز کتاب تست کنکور هنر خط ویژه عربی

✔️کتاب تست دینی کنکور هنر: درس دین و زندگی در کنکور سراسری دارای ضریب 3 می باشد. تسلط بر آیات در درس دینی اهمیت زیادی دارد. باتوجه به آنکه آیات بخش عمده سوالات کنکور دین و زندگی را تشکیل می شود، از این رو لازم است داوطلبان با تهیه منابع تستی مناسب تسلط خود را بر نکات و همچنین آیات افزایش دهند.

کتاب تست دین و زندگی کنکور هنر
کتاب تست کنکور هنر دین و زندگی خیلی سبز کتاب تست کنکور هنر آیات و نکات گاج کتاب تست کنکور هنر دین و زندگی کامل کنکور

✔️کتاب تست زبان انگلیسی کنکور هنر: زبان انگلیسی از دروس مهم عمومی در کنکور سراسری می باشد. داوطلبان لازم است با تست زنی زیاد تسلط خود را بر قواعد، لغات، درک مطلب و … افزایش دهند. در جدول زیر تعدادی از بهترین منابع تستی زبان انگلیسی کنکور هنر ارائه داده شده است:

کتاب تست زبان انگلیسی کنکور هنر
کتاب تست کنکور هنر زبان انگلیسی جامع کنکور مبتکران کتاب تست کنکور هنر زبان جامع مهر و ماه کتاب تست کنکور هنر زبان نردبام
همچنین بخوانید: رشته‌ های بدون کنکور هنر 1401

بهترین کتاب تست کنکور هنر دروس تخصصی

در جدول زیر بهترین کتاب تست کنکور هنر دروس تخصصی 1401 گردآوری شده است. دروس اختصاصی آزمون سراسری هنر، شامل درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی – فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد می باشد. با تهیه کتاب های کمک درسی مناسب می توانید با نحوه طراحی سوالات هر درس آشنا شده و تسلط خود را افزایش دهند.

✔️معرفی منابع تست درک عمومی هنر:

کتاب تست درک عمومی هنر
کتاب تست کنکور هنر درک عمومی هنر قلم چی کتاب تست کنکور هنر درک عمومی هنر راه اندیشه کتاب تست کنکور هنر درک عمومی هنر کلک معلم

✔️معرفی منابع تست درک عمومی ریاضی – فیزیک:

کتاب تست درک عمومی ریاضی – فیزیک
کتاب تست کنکور هنر درک عمومی ریاضی فیزیک کارنامه کتاب کتاب تست کنکور هنر درک عمومی ریاضی فیزیک راه اندیشه کتاب تست کنکور هنر درک عمومی ریاضی فیزیک منشور دانش

✔️معرفی منابع تست ترسیم فنی:

کتاب تست ترسیم فنی کنکور هنر
کتاب تست کنکور هنر ترسیم فنی قلم چی کتاب تست کنکور هنر ترسیم فنی راه اندیشه کتاب تست کنکور هنر ترسیم فنی کارنامه کتاب

✔️معرفی منابع تست خلاقیت تصویری و تجسمی:

کتاب تست خلاقیت تصویری و تجسمی
کتاب تست کنکور هنر خلاقیت تصویری و تجسمی اتود کتاب تست کنکور هنر خلاقیت تصویری و تجسمی راه اندیشه کتاب تست کنکور هنر خلاقیت تصویری و تجسمی قلم چی

✔️معرفی منابع تست خلاقیت نمایشی:

کتاب تست خلاقیت نمایشی کنکور هنر
کتاب تست کنکور هنر خلاقیت نمایشی کارنامه کتاب کتاب تست کنکور هنر خلاقیت نمایشی قلم چی کتاب تست کنکور هنر خلاقیت نمایشی اتود

✔️معرفی منابع تست خواص مواد:

کتاب تست خواص مواد کنکور هنر
کتاب تست کنکور هنر خواص مواد راه اندیشه کتاب تست کنکور هنر خواص مواد قلم چی کتاب تست کنکور هنر خواص مواد مریم افسری

✔️معرفی منابع تست خلاقیت موسیقی:

کتاب تست خلاقیت موسیقی کنکور هنر
کتاب تست کنکور هنر خلاقیت موسیقی کارنامه کتاب کتاب تست کنکورهنر خلاقیت موسیقی راه اندیشه کتاب تست کنکور هنر خلاقیت موسیقی اتود

جمع بندی

مرجع و منبع اصلی طراحی سوالات کنکور هنر، کتاب های درسی دانش آموزان می باشد. داوطلبان به منظور آگاهی بیشتر در رابطه با نحوه طراحی سوالات تستی کنکور هنر، مرور و جمع بندی مطالب در کمترین زمان، دسترسی به خلاصه کتاب ها و … می توانند از منابع تستی و کمک آموزشی کنکور سراسری هنر استفاده نمایند. منابع تستی و کمک آموزشی باتوجه به سطح داوطلبان (قوی، متوسط، ضعیف) ممکن است متفاوت باشد.

در این مقاله به معرفی تعدادی از منابع تستی مناسب برای کنکور هنر پرداخته ایم. در صورت هرگونه ابهام پیرامون بهترین کتاب تست کنکور هنر 1401، می توانید سوالات خود را در کامنت با ما درمیان بگذارید.

بیشتر بخوانید و بدانید:

سوالات متداول

استفاده از منابع تست کنکور هنر چه تاثیری در موفقیت داوطلبان دارد؟

داوطلبان با کمک منابع تستی می توانند با نحوه طراحی سوالات تستی آشنا شده و با تست زنی زیاد تسلط خود را بر مطالب درسی افزایش دهند.

بهترین منابع تست درک عمومی هنر چیست؟

از بهترین منابع تستی درک عمومی هنر می توان به انتشارات راه اندیشه، قلم چی و کلک معلم اشاره کرد.

منابع تستی مناسب برای درس ترسیم فنی چیست؟

از بهترین منابع کمک آموزشی ترسیم فنی می توان به کتب زیر اشاره کرد: ترسیم فنی کارنامه کتاب، ترسیم فنی راه اندیشه و ترسیم فنی آبی قلم چی.

میانگین امتیاز 5 / 5. جمع امتیاز 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا