انتخاب رشته نهم به دهم

روش محاسبه نمرات برای انتخاب رشته نهم

دانش‌آموزان پایه‌ی نهم باید در مورد روش محاسبه‌ نمرات برای انتخاب رشته اطلاعاتی کسب کنند تا در زمان تعیین رشته به مشکل برنخورند. همچنین اطلاع از میزان تاثیر معدل پایه‌ی نهم در برگزیدن رشته در پایان سال تحصیلی، اهمیت دارد.

هدایت تحصیلی فرایندی است که به دانش‌آموز اجازه می‌دهد تا با توانایی‌ها و علایق خود آشنا شده و در نتیجه مناسب‌ترین رشته را انتخاب کند. برای آگاهی بیشتر از روش محاسبه‌ نمرات برای انتخاب رشته برای دانش‌آموزان پایه نهم تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

روش محاسبه نمرات برای انتخاب رشته نهم
روش محاسبه نمرات برای انتخاب رشته نهم

نمرات لازم برای انتخاب رشته نهم به دهم

انتخاب رشته‌ی نهم به دهم در انتهای سال تحصیلی نهم انجام می‌شود، از عوامل موثر در گزینش رشته‌ی مناسب، نمرات دانش‌آموز و پاسخ فرم‌های هدایت تحصیلی است. در ادامه اولین عامل موثر در انتخاب رشته را به طور کامل توضیح داده‌ایم.
رشته‌های موجود برای برگزیدن رشته و ورود به پایه‌ی دهم به ترتیب زیر است:

🔵 رشته‌های علوم نظری: رشته‌ی ریاضی فیزیک/ رشته‌ی علوم تجربی/ رشته‌ی علوم انسانی/ رشته‌ی علوم و معارف اسلامی
🔵 رشته‌های فنی و حرفه‌ای: شاخه صنعت/ شاخه خدمات/ شاخه هنر/ شاخه کشاورزی
🔵 رشته کار و دانش: شاخه صنعت/ شاخه کشاورزی و خدمات/ شاخه هنر

شرایط تحصیلی هر رشته همواره برای دانش‌آموزان مطرح بوده است. ما در ادامه حداقل نمرات لازم برای ورود به رشته‌ها را بیان می‌کنیم:

نمرات لازم برای انتخاب رشته ریاضی فیزیک

🔷با توجه به شرایط لازم برای انتخاب رشته ریاضی فیزیک، نمرات لازم برای انتخاب این رشته، به قرار زیر است:

🔹مجموع نمرات دروس ریاضی و علوم در سه پایه‌ی تحصیلی هفتم، هشتم و نهم نباید کمتر از 42 باشد.
🔹نمرات دروس ریاضی و علوم در سه‌ پایه‌ی تحصیلی مقطع متوسطه اول با ضریب 3 محاسبه می‌شود.
🔹حداقل معدل لازم برای انتخاب رشته ریاضی فیزیک معدل بالای 14 است.

نمرات لازم برای انتخاب رشته علوم تجربی

🔷با توجه به شرایط لازم برای انتخاب رشته علوم تجربی،نمرات لازم برای انتخاب این رشته، به قرار زیر است:

🔹مجموع نمرات دروس ریاضی و علوم در سه سال متوسطه‌ی اول (پایه‌ی هفتم، هشتم و نهم) نباید کمتر از 42 باشد.
🔹در سه سال متوسطه‌ی اول نمرات درس ریاضی و علوم با ضریب 3 محاسبه می‌شود.
🔹حداقل معدل لازم برای انتخاب رشته علوم تجربی 14 است.

نمرات لازم برای انتخاب رشته علوم انسانی

🔷با توجه به شرایط لازم برای انتخاب رشته علوم انسانی، نمرات لازم برای انتخاب این رشته، به قرار زیر است:

🔹مجموع نمرات دروس عربی (با ضریب 2)، مطالعات اجتماعی (با ضریب 3)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 4) در پایه هفتم و هشتم و نهم نباید کمتر از 42 باشد.
🔹حداقل معدل لازم برای انتخاب رشته علوم انسانی معدل بالای 14 است.

نمرات لازم برای انتخاب رشته علوم و معارف اسلامی

🔷با توجه به شرایط لازم برای انتخاب رشته علوم و معارف اسلامی، نمرات لازم برای انتخاب این رشته، به قرار زیر است:

🔹حداقل نمره‌ی میانگین لازم در سه سال مقطع متوسطه‌ی اول در دروس معارف اسلامی 14، عربی 13 و ادبیات فارسی 12 است.
🔹حداقل معدل لازم برای انتخاب رشته علوم و معارف اسلامی معدل بالای 14 است.

نمرات لازم برای انتخاب شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ ای

🔷 با توجه به شرایط لازم برای انتخاب رشته فنی و حرفه‌ ای، نمرات لازم برای انتخاب این رشته، به قرار زیر است:

🔹مجموع نمرات دروس ریاضی، علوم و حرفه و فن در سه پایه‌ی تحصیلی هفتم، هشتم و نهم نباید بدون ضریب کمتر از 30 باشد.
🔹حداقل نمره‌ی درس ریاضی در مقطع متوسطه‌ی اول در هر سه پایه‌ی تحصیلی نباید کمتر از 10 باشد.
🔹معدل لازم برای انتخاب رشته‌ی فنی و حرفه ای حداقل 12 است.
🔹مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته‌ی فنی و حرفه‌ای باید حداقل 120 باشد.

نمرات لازم برای انتخاب شاخه تحصیلی کاردانش

🔷 با توجه به شرایط لازم برای انتخاب رشته کار و دانش، نمرات لازم برای انتخاب این رشته، به قرار زیر است:

🔹مجموع نمرات ریاضی و کار و فناوری در مقطه متوسطه‌ی اول نباید کمتر از 36 باشد.
🔹نمره‌ی درس ریاضی با ضریب 2 و نمره درس کار و فناوری با ضریب 3 در سه پایه‌ی تحصیلی مقطع متوسطه‌ی اول محاسبه می‌شود.
🔹مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته کار و دانش باید حداقل 180 باشد.
🔹حداقل معدل لازم برای انتخاب رشته کار و دانش کسب معدل بالای 12 است.

دومین عامل موثر در برگزیدن رشته، فرم‌های هدیت تحصیلی هستند. هدایت تحصیلی شامل 7 فرم است که توسط دانش‌آموز، معلمان، مشاوران و والدین تکمیل می‌شود. در هر یک از فرم‌های هدایت تحصیلی باید رشته‌های تحصیلی را امتیازبندی کرده تا در نهایت انتخاب رشته با توجه به علایق دانش‌آموز، تجربه‌ی معلم، والدین و مشاور انجام شود. وبلاگ تراز راهنمای تکمیل فرم هدایت تحصیلی و راهنمای تکمیل فرم اولویت‌بندی رشته‌های تحصیلی را نیز در اختیار شما گذاشته است.

انتخاب رشته برای ادامه‌ی تحصیل در دبیرستان و سپس انتخاب یک رشته و شغل مناسب برای آینده، می‌تواند یک موضوع دلهره‌آور باشد. ما در مقاله‌ی «انتخاب رشته دانشگاهی در دبیرستان» چندین راهکار برای انتخاب صحیح به شما ارائه کرده‌ایم. 
لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس
لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس

نحوه محاسبه معدل برای انتخاب رشته نهم

نمرات دانش‌آموزان با ضرایب اختصاصی برای هر پایه‌ی تحصیلی در مقطع متوسطه‌ی اول محاسبه می‌شود. طبق مطالب بیان شده حداقل نمرات لازم برای ورود به تمام رشته‌ها را توضیح داده‌ایم، در ادامه روش محاسبه‌ی نمرات برای انتخاب رشته‌ی پایه نهم را بیان می‌کنیم.
🟢 نمره کسب شده در هر درسی در پایه هفتم با ضریب 1
🟢 نمره کسب شده در هر درسی در پایه هشتم با ضریب 1
🟢 نمره کسب شده در هر درسی در پایه نهم با ضریب 3

✔️ دقت کنید برای محاسبه‌ی نمرات در انتخاب رشته، باید نمرات برگه‌ی امتحانی خرداد ماه در نظر گرفته شود.

برای مثال اگر دانش‌آموزی در درس علوم نمرات زیر را کسب کرده باشد، ملاک انتخاب رشته چند خواهد بود؟
علوم سال هفتم 14
علوم سال هشتم 16
علوم سال نهم 10

ابتدا نمرات کسب شده توسط دانش‌آموز در ضریب‌های بیان شده ضرب می‌شوند، سپس با یکدیگر جمع شده و نتیجه بر 5 تقسیم خواهد شد.

نمرات به ترتیب 14 و 16 و 30 بدست می‌آید، زمانی که مجموع این اعداد یعنی 60 را بر 5 تقسیم کنیم نتیجه 12 خواهد شد.
این روند محاسبه باید برای دروس پایه در متوسطه اول انجام شود و با توجه به آن و فرم‌های هدایت تحصیلی، می‌توانید اقدام به انتخاب رشته کنید.

میزان تاثیر نمرات بر انتخاب رشته نهم

همانطور که در این مقاله ذکر شد، کسب حد نصاب تعیین شده در نمرات هر پایه‌ی تحصیلی در مقطع متوسطه‌ی اول، برای انتخاب هر کدام از رشته‌های تحصیلی ضروری است. یعنی دانش‎‌آموزان برای ورود به هر رشته‌ی تحصیلی «باید» حداقل نمرات و معدل تعیین شده برای ورود به رشته‌ها را کسب کرده باشند. ‌

اولویت‌هایی که در فرم نهایی هدایت تحصیلی (نتیجه‌ی هدایت) ثبت شده است، جنبه‌ی تجویزی ندارد، بلکه توصیه‌ای است. یعنی اگر ظرفیت مدرسه تکمیل نشده باشد، دانش‌آموز می‌تواند در رشته‌ی مورد نظر خودش (بدون توجه به اولویت اول هدایت تحصیلی) ثبت‌نام کند، البته به شرط آنکه دانش‌آموز حداقل نمره برای ورود به آن رشته‌ را کسب کرده باشد.

نمرات دانش‌آموزان در دوره‌ی اول متوسطه می‌توانند بر انتخاب رشته تاثیر حذفی داشته باشند. یعنی اگر میانگین دروس تخصصی دانش‌آموز از حدنصاب نمره‌ی تعیین شده کمتر باشد، دانش آموز نمی‌تواند رشته‌ی مورد نظر خود را انتخاب کند. اما اگر از سوی دیگر میانگین دروس تخصصی دانش‌آموز از حدنصاب نمره‌ی تعیین شده بیشتر باشد، نمرات تاثیر بر امتیاز خواهند داشت. یعنی دانش‌آموز می‌تواند رشته‌ی مورد نظر خود را انتخاب کند و 35 درصد از کل امتیاز هدایت تحصیلی بر اساس نمرات دروس تخصصی او محاسبه می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله نحوه‌ی محاسبه‌ی نمرات دوره‌ی متوسطه‌ی اول برای هدایت تحصیلی در پایه نهم و انتخاب رشته بیان شد. شیوه‌ی محاسبه به این صورت است که مجموع نمره‌های پایه‌ی هشتم و هفتم تحصیلی با ضریب یک و نمره‌های پایه‌ی نهم تحصیلی با ضریب سه مورد محاسبه قرار می‌گیرند. پس از ضرب نمره‌های بدست آمده در ضرایبی که عنوان شد، عدد به دست آمده بر پنج تقسیم می‌شود و نمره‌ی مورد نظر برای هر دانش‌آموز مشخص می‌شود. دقت داشته باشید که نمره‌ی پایانی خرداد ماه یعنی نمره‌ی برگه‌ی امتحانی ملاک خواهد بود و نمرات مستمر و پایانی اول محاسبه نمی‌شوند.

برای ورود به هر کدام از شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی، باید حداقل نمرات دروس تخصصی کسب شود. در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه‌ی هفتم، هشتم و نهم، سایر ملاک‌های هدایت تحصیلی برای آن دانش‌آموز بی‌اثر خواهند بود، چراکه اولین شرط انتخاب هر رشته، به دست آوردن حداقل نمره‌ی تعیین شده است. پس دقت داشته باشید که اگر نمره‌ی لازم را به دست نیاورید راهی برای انتخاب رشته‌ی موردنظرتان نخواهید داشت، مگر اینکه در رشته‌ی دیگری وارد پایه‌ی دهم شوید و درنهایت از شرایط تغییر رشته از پایه‌ی دهم به یازدهم یا تغییر رشته از پایه‌ی یازدهم به دوازدهم استفاده کنید. البته شرط اصلی این تغییر رشته‌ها نیز شرکت در آزمون و کسب نمره‌ی مناسب است.

سوالات متداول

برای انتخاب رشته‌ی ریاضی فیزیک، حداقل معدل لازم چند است؟

حداقل معدل لازم برای ورود به رشته ریاضی فیزیک، معدل بالای 14 است.

هدایت تحصیلی چیست؟

غرض از راهنمایی و هدایت تحصیلی در دوره‌ی متوسطه، هدایت دانش‌آموزان به مناسب‌ترین شاخه یا رشته‌ی تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه‌ی آنان و به تناسب امکانات و نیازهای کشور است.

از عوامل تاثیرگذار در انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم کدام است؟

از عوامل تاثیرگذار در انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم، نمرات دانش آموز در مقطع متوسطه اول و پاسخ‌هایی است که به فرم‌های هدایت تحصیلی می‌دهند.

میانگین امتیاز 3.9 / 5. جمع امتیاز 16

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

106 دیدگاه

  1. با سلام و درود، مطابق با آخرین اطلاعیه های سازمان آموزش و پرورش، فرآیند انتخاب رشته در سامانه پادا صورت خواهد گرفت.

    1. سلام دوست عزیز، بله اون کامنت مربوط به سال گذشته است، و شرکت در آزمون‌های انتخاب رشته‌ی دبیرستان برای سال تحصیلی 1401 – 1402 از طریق مراجعه به سایت دانش آموزی همگام به نشانی hamgam.medu.ir صورت می‌گیره.

   1. سلام من میخوام برم رشته فنی حرفه ای صنعت
    هنر و کاروفناوری من هر سه سال ۲۰ بوده
    علومم هم هر سه سال تو پایانی ۱۴ یا ۱۵ بوده تکنوی هم ۱۵ یا ۱۶ بوده
    ریاضیم هم در هر سه سال پایانی هفتم ۱۵ هشتم ۱۶ و در نهم ۱۱ شد تکنوی نهم ۱۴ و هفتم ۱۶ و هشتم ۱۸
    معدل های پایانی هم
    هفتم ۱۷ و معدل کل ۱۸/۲۴
    هشتم ۱۷ معدل کل ۱۸/۴۳
    نهم ۱۶ معدل کل۱۸
    البته نصفه هاشو یادم نیس
    میتونم برم رشته صنعت؟

    1. سلام دوست عزیز، شما از نظر علمی منعی برای ورود به رشته‌ی مورد نظرتون ندارید.

     1. ممنون
      و اینکه آزمون رغبت که از ۵ نمره میدادیم من اونو اشتباهی زدم چیکار کنم
      برام دردسر نشه برای ورود به رشته کامپیوتر؟

     2. سلام دوست عزیز، نتیجه‌ی آزمون رغبت درنهایت روی هدایت تحصیلی شما اثر داره و هدایت تحصیلی فقط توصیه است. درواقع اگر نمره اورده باشید، انتخاب با خودتونه

     3. ممنون و اینکه با این نمرات میتونم الف بیارم؟
      ببخشید زیاد سوال پرسیدم

     4. سلام دوست عزیز، اگر نمره‌ی شما حد نصاب را داشته باشد، دیگر مهم نیست رشته‌ی مورد نظر شما اولویت چند هدایت تحصیلی است. نتیجه‌ی هدایت تحصیلی توصیه‌ای است و الزام به اجرای آن نیست.

   2. سلام من تجدید شدم بد قبول شدم همش ۱۰ روز به مدارس مونده ولی هنوز هدایت تحصیلی نیامده میشه تاریخ دقیق رو بگین دارم دیونه میشم 😕

    1. سلام دوست عزیز، با دفتردار مدرسه‌ای که در اون تحصیل می‌کنید صحبت کنید و نتیجه را جویا شوید.

 1. سلام ببخشید میخواستم بدونم که چطوری مدل نهم ضریب 3 داره؟
  مدل کل نهم رو چه طوری باید حساب کنیم؟

  1. سلام دوست عزیز، معدل ضریب 3 نداره. برای محاسبه ی دروس پایه‌ی نهم از ضریب 3 استفاده می شه. به مثال داخل مقاله دقت کنید.

   1. سلام وقتتون بخیر،ببخشید برای پایه هفتم و هشتم باید نمرات نوبت اول رو حساب کنیم یا نوبت دوم؟

    1. سلام دوست عزیز، ملاک نمرات برگه‌ی امتحان پایان ترم (خردادماه) است. باید فقط نوبت دوم را حساب کنید.

   2. سلام من نمره ریاضیم توی هفتم 19 هشتم 15 و نهم 14 شده علومم هفتم 20 هشتم 17 و نهم 20 شده معدلمم 16.5 میتونم برم رشته تجربی؟

    1. سلام دوست عزیز، شرایط شما برای انتخاب رشته‌ی تجربی بهتر است و احتمالاً اولویت اول شما در هدایت تحصیلی هم تجربی خواهد بود. اگر علاقمند به تجربی هستید، این رشته را انتخاب کنید، اما حتماً برای کسب موفقیت در آزمون کنکور، ریاضیات خودتان را هم تقویت کنید.

  1. سلام دوست عزیز، هدایت تحصیلی یک فرآیند کامل است که با توجه به توانایی‌ها و علاقمندی‌های خودتان به شما پیشنهاد انتخاب رشته می‌دهد. اما در نهایت این شما هستید که با توجه به علایق، توانایی‌ها، میزان پشتکار و اهدافی که دارید دست به انتخاب رشته می‌زنید.

  1. سلام دوست عزیز، اگر حداقل نمره را نداشته باشید، امکان انتخاب رشته‌ی مورد نظر را ندارید. در این صورت می‌توانید سال دهم در یک رشته‌ی دیگر تحصیل کنید و بعد برای پایه‌ی یازدهم در آزمون تغییر رشته شرکت کنید.

 2. سلام من در همه مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و هدایت تحصیلی اولویت من علوم تجربی بوده ولی الان میتونم تغییر رشته بدم و ریاضی رو انتخاب کنم؟

  1. سلام دوست عزیز، اگر هنوز انتخاب رشته و ثبت نام قطعی نکردید، مشکلی وجود نداره و می‌تونید رشته‌‌ی ریاضی رو انتخاب کنید. هدایت تحصیلی جنبه‌ی توصیه‌ای داره.

  2. سلام‌وقت بخیر ، برای سال ۱۴۰۱_۱۴۰۲ هم همین شکل هست یعنی میانگین میگیرن؟ الان من هفتمم علومم‌شد ۲۰ ، هشتم شد ۱۹ ، نهم ۱۷ ، میانگینشون میشه ۱۸ ، میتونم برم تجربی?

   1. سلام دوست عزیز، بله شما مشکلی از نظر سطح علمی برای ورود به رشته‌ی تجربی ندارید، موفق باشید.

 3. سلام وقت بخیر
  بنده در سال هفتم نمره ریاضی شدم ۱۵ و علوم شدم ۱۲
  ولی در سال هشتم هردو درس رو ۲۰ شدم
  برای سال نهم باید از این دو درس چه نمره های بگیرم تا در ریاضی و فیزیک قبول بشم و معدلم چند باشه؟؟؟!
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  1. سلام دوست عزیز، در انتخاب رشته نمره‌ی برگه ی خرداد ماه سال نهم بیشترین اهمیت رو داره و ضریب 3 داره، با توجه به نمراتتون، امسال کاری دشواری ندارید و کسب نمره‌ی قبولی هم برای انتخاب رشته ی مورد نظرتون کافیه. با این وجود داشتن پایه ی قوی در دروسی مثل ریاضی برای انتخاب رشته ی مورد نظرتون مهمه و کسب نمره ی مناسب به شما کمک می کنه.

 4. سلام

  من پایه ی هفتم ۱۸هشتم۱۹شدم(ریاضی)
  اگه نهمم خراب بشه دیگه امکان ورود به رشته ریاضی رو ندارم؟

  1. سلام دوست عزیز، شما اگر نمره‌ی قبولی را هم بیاورید امکان ورود به رشته‌ی ریاضی را دارید.

 5. سلام من درکلاس هفتم ریاضی علوم 20معدل کل 19.88
  کلاس هشتم ریاضی علوم 19.18معدل کل19.27
  امسال نوبت دوم ریاضی مستمر 20و تو برگه شدم 15یا16علوم هم مستمر 20تو برگه 17
  میخام بدونم امسال ریاضی و علوم یکم پایین شدم و اگه معدل بالای 18بیارم میتونم رشته تجربی یا ریاضی برم ؟؟؟ممنون میشم جواب بدید.

  1. سلام دوست عزیز، شما از نظر حدنصاب نمره، مشکلی برای انتخاب رشته‌ی ریاضی یا تجربی ندارید.

 6. سلام من امسال ریاضی کتبی15یا16شدم علومم 17و مستمر هم هردو 20شدم بقیه درسام هم اکی حساب کردم معدلم 18خورده ای در اومد هفتم هشتم هم معدلم بالای 19بود ریاضی و علومم 19بود امسال به خاطر اینکه یکی دو درس خراب کردم میترسم رشته ریاضی برام نیوفته، همگام هم انجام دادم مربوط به ریاضی و بالا زدم میخام بدونم اینکه واقعا حتمی رشته ریاضی میتونم بردارم یا نه ممنون میشم جواب بدید .
  و اینکه برای رشته انسانی مطالعات 15عربی 20فارسی17میتونم بردارم ب خاطر اینکه مطالعات پایین ؟؟؟ممنون میشم بگید 🙏

  1. سلام دوست عزیز، شما مشکلی از نظر کسب حدنصاب نمره برای انتخاب رشته‌های ریاضی و انسانی ندارید. اما نتیجه‌ی هدایت تحصیلی خودتون رو هم مشاهده کنید و اولویت‌های پیشنهادی اون رو با دقت بررسی کنید. نتیجه‌ی هدایت تحصیلی توصیه‌ای است و شما ملزم به انتخاب اولویت یک هدایت تحصیلی نیستید. اما نتیجه‌ی آن با توجه به نظر معلم‌ها، مشاور مدرسه، علاقمندی‌های خودتان و نظر والدینتان تنظیم شده است و توجه به آن مهم است.

   1. ممنون بابت پاسخ گویی. من الان اولیت اول و زدم تجربی دوم و زدم ریاضی بعضی‌ها میگن نباید اولی و تجربی میزدی باید ریاضی میزدی تاثیر داره یعنی؟؟؟

    1. دوست عزیز مشکلی برای انتخاب رشته‌ی ریاضی پیدا نمی‌کنید، اصلاً نگران نباشید.

    2. سلام..من امسال نهم هستم و عاشق رشته تجربی ام..
     معدل هشتمم ۱۸،۲۶
     هفتمم۱۹ شدمم..
     میخاستم حداقل نمره قبولی برای نهم ترم دومم بدونم..
     و اینک تراز قبولی تجربی چقدره و چگونه حساب میشه
     و من اگ ۱۹،۹۳ یا ۱۹،۸۰ یا ۷۰ بیارم میتونم قبول شم..کلن از ۱۹،۳۰ باید ب بالا باشه..
     ریاضی هفتمم۱۸
     ریاضی هشتمم۱۳
     علوم هفتمم۱۸
     علوم هشتمم۱۶
     و ضریب هام کمتر از ۴۲ نبوده و همش بالای ۴۲ هستش
     میتونم رشته تجربی برم..
     ترمم دومم بالای ۱۹،۳۰ بگیرم

     1. سلام دوست عزیز، مشکلی برای انتخاب رشته ی تجربی ندارید، سعی کنید در سال نهم نمره‌های ریاضی و علوم بالا داشته باشید.

 7. سلام وقت شما بخیر من پایه نهم هستم از مدرسه تیزهوشان و میخوام برم رشته تجربی ظرفیت رشته تجربی مدرسه دورا دوم تیزهوشان ۵۰ نفر هست و ما ۶۲ نفر هستیم معدل ستون پایانی من یعنی همون امتحانات خرداد ۱۹ و ۶۶ صدم هست آیا برای رفتم به رشته تجربی دچار مشکل میشم؟ به راحتی میتونم برم ؟ درس ریاضی ۱۹ درس علوم ۱۹.۲۵ معدل پایانی ۱۹.۶۶
  اولویت اولم زو تجربی زدم
  معدل کل پایه نهم هم ۱۹ و ۹۸ صدم شده

  1. سلام دوست عزیز شما از نظر سطح علمی هیچ مشکلی برای ورود به رشته‌ی تجربی ندارید. اما اگر نسبت به ظرفیت مدرسه نگران هستید، با مدرسه تماس گرفته یا به صورت حضوری مراجعه کنید. در اکثر موارد با توجه به تعداد متقاضیانی که سطح علمی مناسبی دارند، ظرفیت بیشتری ایجاد می‌شود. موفق باشید.

 8. سلام وقت بخیر
  من امروز آزمون نمونه دادم و از صد سوال 60 تا جواب دادم برای رشته تجربی
  و تقریبا فارسی و عربی رو کمتر از بقیه زدم
  ممنکه حداقل 10 تا اشتباه داشته باشم
  امکان داره قبول بشم؟

  1. سلام دوست عزیز، اگر پیش‌بینی شما از غلط‌هایتان درست باشد و 60 سوال پاسخ داده باشید، احتمال قبولی شما بالا است. با این حال پیش‌بینی قبولی امکان پذیر نیست، چون علاوه بر نتیجه‌ی آزمون شما، سطح علمی رقبایتان و سطح دشواری آزمون نیز در کسب نتیجه‌ی نهایی اثرگذار هستند. انشالله شما در رسیدن به هدفتون موفق باشید و خبر قبولی خودتون رو همینجا به ما هم بدید. 🙂

   1. سلام مجدد بله درسته خیلی ممنونم از شما بابت پاسخگویی
    چشم اگه انشاء الله قبول شدم حتما اینجا به شما اطلاع میدم😊

 9. سلام وقت شما بخیر و خسته نباشید
  خیلی ممنونم از شما بابت پاسخگویی سریع و درست
  در جریان هستید نتایج انتخاب رشته و … چه زمانی میاد؟

  1. سلام دوست عزیز، ممنون از شما. طبق اعلام آموزش و پرورش کارنامه‌ها انشالله هشتم تیرماه به شما ارائه می‌شه و چند روز بعد (احتمالاً دهم) نتایج هدایت تحصیلی و انتخاب رشته هم اعلام خواهد شد.

 10. سلام خسته نباشید .
  در پایه نهم برای انتخاب رشته باید بعد سال تحصیلی بریم ثبت نام کنیم؟یانه وقتی کارنامه بدن الویت زدن و ما باید یک کدومو انتخاب کنیم؟

  1. سلام دوست عزیز، بعد از اینکه کارنامه‌ی شما (احتمالاً هشتم تیرماه) به دستتون رسید، چند روز بعد (احتمالاً دهم تیر) نتیجه‌ی هدایت تحصیلی به شما ارائه می‌شه. توجه داشته باشید که اگر نمره‌ی لازم برای انتخاب هر رشته‌ی تحصیلی رو به دست آورده باشید، مشکلی برای ثبت نام در رشته‌ی مورد نظرتون ندارید. اولویت‌های نتیجه‌ی هدایت تحصیلی، توصیه‌ای هستند و درنهایت خود شما رشته‌ی مورد نظرتون رو برای ادامه‌ی تحصیل انتخاب می‌کنید. مگر اینکه نمره‌ و معدل لازم رو کسب نکرده باشید.

 11. آها من هشتم و منظورم این هست که وقتی نهم شدم برای انتخاب رشته ام باید مثلا منتظر بمونم که کارنامه بدن و ببینم که چه رشته ای آوردم یا نه باید وقتی سال تموم شد برم جایی رشته تجربی ثبت نام کنم ؟

  1. دوست عزیز به شما پیشنهاد می‌کنم این مقاله رو بخونید: «هدایت تحصیلی چیست؟».
   روند هدایت تحصیلی شما اواخر سال تحصیلی نهم شروع می‌شود. فرم‌های هدایت تحصیلی در این زمان پر می‌شوند. این فرم‌ها شامل 7 مورد جداگانه هستند که دانش‌آموز، اولیا، دبیران و مشاور مدرسه آن‌ها را تکمیل می‌کنند. پس از تکمیل این فرم‌ها، علاقمندی‌ها و توانایی‌های شما شناسایی می‌شود.
   البته توجه داشته باشید که اگر نمره‌ی حدنصاب و خوبی کسب کرده باشید، مشکلی برای انتخاب رشته به سلیقه‌ی خودتان ندارید. نتیجه‌ی هدایت تحصیلی یا همون فرم‌های انتخاب رشته، حالت توصیه‌ای دارن. نه اجبار
   دوست عزیز تراز، اگر علاقمندی که در رشته‌ی مورد نظرت پذیرفته بشی، یکی از راه‌ها تمرین با نمونه سوال‌های زیاده، ما یک اپلیکیشن داریم به اسم هم‌درس که صد در صد رایگانه و می‌تونی با دانلود کردنش به همه‌ی سوالات تمام دروس سال تحصیلی بعد دسترسی داشته باشی. این اپ اشکالاتت رو هم پیدا می‌کنه و بهت می‌گه کجا ضعف داری، اینم لینک دانلود رایگان: اپلیکیشن هم‌درس

  1. سلام دوست عزیز، در این مقاله بیان شده که چطور باید نمرات نهم را حساب کنید و متوجه بشید که آیا امکان انتخاب رشته‌ی مورد نظر خودتون را دارید یا نه. شما برای انتخاب هر کدوم از رشته‌های نظری (تجربی، ریاضی و انسانی) یا فنی حرفه ای و کاردانش باید حد نصاب نمره را به دست بیارید.

 12. سلام نمرات پایانی من هفتم علوم 18 ریاضی 20
  هشتم علوم 16 ریاضی 20
  نهم علوم 18 ریاضی 10
  میتونم برم رشته ریاضی ؟! دارم از استرس میمیرم لطفا جواب بدید ممنون میشم 😢💔

  1. سلام دوست عزیز، احتمالاً در نتیجه‌ی هدایت تحصیلی شما، رشته‌ی تجربی در اولویت اول قرار خواهد گرفت. اما اگر معدلتون بالای 14 است، از نظر حدنصاب نمره برای انتخاب رشته‌ی ریاضی مشکلی ندارید. اولویت‌های هدایت تحصیلی، توصیه‌ای هستند و نه اجباری. با این حال شما شانس امتحان مجدد و ترمیمی در درس ریاضی را آخر شهریور با درخواست از مدرسه خواهید داشت.

  1. پس دوست عزیز مشکلی برای انتخاب رشته‌ی ریاضی ندارید. حتی اگر اولویت اول شما نباشه، امکان انتخاب این رشته را دارید.

     1. سلام ببخشید من دو سال به دلایل مشکلاتی که داشتم نشد درست درس بخونم
      دقیق نمره هفتم رو یادم نمیاد
      ولی علوم و ریاضی هر دو ۱۵
      هشتم علوم ۱۲ و ریاضی ۱۴
      واقعا به تجربی علاقه دارم و این ها فقط بخاطر مشکلات بود امسال اگر با نمره ۱۹.۲۰قبول بشم امکان رفتن به رشته تجربی رو دارم؟🥲💙(انسانی رو صد درصد میتونم ولی تجربی نمی‌دونم )

     2. سلام دوست عزیز، اگر نمره‌ای که فرمودید رو بگیرید، از نظر علمی مانعی برای ورود شما به رشته‌ی تجربی وجود نداره. اگر فرم هدایت تحصیلی شما هم تجربی اولولیت اول تا سوم نباشه، باز هم می‌تونید وارد این رشته بشید. در ضمن حتی اگر دانش آموزی موفق نشه از نظر علمی در سال دهم وارد رشته‌ی مورد نظرش بشه. امکان تغییر رشته از دهم به یازدهم وجود داره.

  1. سلام دوست عزیز، بله اگر مطابق سال‌های گذشته باشه، احتمالا تا دهم تیر نتیجه‌ی هدایت تحصیلی اعلام می‌شه. به محض اطلاع از اومدن نتیجه، همینجا به شما اطلاع می‌دیم.

     1. سلام دوست عزیز، بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، هنوز نتایج نیومده. اگر شما رمز سایت همگام را داشته باشید، خودتون می‌تونید سر بزنید. نتیجه‌ی هدایت تحصیلی در سایت hamgam.medu.ir اعلام می‌شه. باید وارد صفحه ابتدایی سامانه شده و کد ملی و رمز ورود همگام خود را وارد کنید. رمز همگام را باید از مدیر مدرسه دریافت کنید.

 13. سلام وقتتون بخیر
  من در سال هفتم ریاضی رو 15 و علوم 16 شدم
  در سال هشتم متاسفانه ریاضی رو 11 و علوم 10 شدم
  سال نهم ریاضی رو 19 و علوم 16 شدم .
  آیا میتونم در رشته ریاضی و فیزیک قبول بشم؟

  1. سلام دوست عزیز، با توجه به نمرات پایه‌ی نهم، شما از نظر علمی مشکلی برای انتخاب رشته‌ی ریاضی ندارید. انشاءالله موفق باشید!

 14. سلام خسته نباشید.مقالتون خیلی مفید بود خیلی ممنون
  من علوم در هفتم 19 و هشتم 17 و نهم 13.5 شدم و
  ریاضی در هفتم 19 و هشتم 18 و نهم 18 شدم
  معدل کلم هم 19 شد ایا می تونم به رشته تجربی برم؟؟

  1. سلام دوست عزیز، ممنون از لطف شما. بله، از نظر علمی مانعی برای ورود شما به رشته‌ی تجربی وجود نداره. انشالله موفق باشید!

 15. سلام میخواستم بپرسم معدل که باید بالای ۱۴ باشه یعنی اینکه معدل نوبت دوم (تکوینی و پایانی) بالای ۱۴ باشه یا معدل برگه؟

  1. سلام دوست عزیز، مقصود معدل برگه‌های امتحانی پایان سال است، نه تکوینی.

 16. سلام ببخشید من دو سال به دلایل مشکلاتی که داشتم نشد درست درس بخونم
  دقیق نمره هفتم رو یادم نمیاد
  ولی علوم و ریاضی هر دو ۱۵
  هشتم علوم ۱۲ و ریاضی ۱۴
  واقعا به تجربی علاقه دارم و این ها فقط بخاطر مشکلات بود امسال اگر با نمره ۱۹.۲۰قبول بشم امکان رفتن به رشته تجربی رو دارم؟🥲💙(انسانی رو صد درصد میتونم ولی تجربی نمی‌دونم )

  1. سلام دوست عزیز، اگر نمره‌ای که فرمودید رو بگیرید، از نظر علمی مانعی برای ورود شما به رشته‌ی تجربی وجود نداره. اگر فرم هدایت تحصیلی شما هم تجربی اولولیت اول تا سوم نباشه، باز هم می‌تونید وارد این رشته بشید. در ضمن حتی اگر دانش آموزی موفق نشه از نظر علمی در سال دهم وارد رشته‌ی مورد نظرش بشه. امکان تغییر رشته از دهم به یازدهم وجود داره.

  1. سلام دوست عزیز، نتیجه‌ی هدایت تحصیلی سال‌های گذشته چند روز بعد از ارائه‌ی کارنامه‌های تحصیلی، اعلام می‌شد، اما امسال متاسفانه تا کنون منتشر نشده است.
   بر اساس اعلام قبلی نتایج آزمون نمونه دولتی نهم به دهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲​ حداکثر تا 15 شهریور ماه اعلام می‌شود. روابط‌عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرده، نتایج آزمون تیزهوشان یک شنبه، دوم مرداد ماه اعلام می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند با ورود کد ملی و رمز پادا در سامانه https://pada.medu.ir از نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش خود در آزمون مطلع شوند.

 17. سلام وقت بخیر، نمره ریاضی هفتم من ۱۷ بوده و علوم ۱۷، ریاضی هشتمم ۱۸ بوده و علوم ۱۸ و ریاضی نهمم ۱۱ و علوم ۱۸.
  آیا میتونم رشته تجربی برم؟

  1. سلام دوست عزیز، ممکنه تجربی در اولویت‌های اول نتیجه‌ی هدایت تحصیلی شما نباشد، اما از نظر علمی امکان تحصیل در این رشته را دارید و مانعی نیست. با این حال توجه داشته باشید که با توجه به رقابت بالا در رشته‌ی تجربی، بهتر است پایه‌ی ریاضیات خود را نیز تقویت کنید. موفق باشید.

   1. تشکر از شما. یه سوال دیگه داشتم، الان من مدرسه نمونه رشته تجربی قبول شدم، با توجه به نمراتی که گفتم میتونم برم مدرسه نمونه، رشته تجربی؟

    1. سلام دوست عزیز، قبولیتون در آزمون مدارس نمونه دولتی را تبریک می‌گم. اگر در این آزمون پذیرفته شدید، مانعی برای تحصیل در رشته‌ی تجربی ندارید.

 18. سلام خسته نباشید
  فارسی هفتم ۱۷
  فارسی هشتم ۱۸
  فارسی نهم باید چند بیاید تا در ادبیات فارسی نمره قبولی کسب کنیم برای رشته انسانی

  1. سلام دوست عزیز، جمع این سه نمره نباید کمتر از 42 باشد و معدل شما باید بالاتر از 14 باشد. برای انتخاب رشته‌ی انسانی سخت‌گیری خاصی وجود ندارد و به سادگی می‌توانید این رشته را انتخاب کنید.

 19. سلام
  من نمرم علوم
  هفتم:۱۶
  هشتم۱۲
  نهم اگه ۲۰ بشم
  و نمره ریاضی
  هفتم۱۶
  هشتم۱۵
  نهم اگه بیشتر از ۱۹ بیارم
  رشته تجربی در شهرستان نورآباد لرستان میارم یا خیر

  1. سلام دوست عزیز، نمره‌ی شما در پایه‎‌ی نهم دارای ضریب بالاتری است. بنابراین تلاش کنید در این سال نمرات خوبی کسب کنید. اگر نمراتی را که گفتید کسب کنید، مشکلی برای انتخاب رشته‌ی تجربی ندارید.

 20. سلام نمرات من در سه سال به دین ترتیب است

  هفتم. اجتماعی ۱۳. عربی۱۳. فارسی ۲۰

  هشتم. اجتماعی ۱۳. عربی۱۵. فارسی ۱۵

  نهم. اجتماعی ۱۹. عربی۱۵. فارسی۱۵
  آیا میتونم برم رشته انسانی

  1. سلام دوست عزیز، بله شما برای ورود به رشته‌ی انسانی به مشکلی برنمی‌خورید.

 21. سلام آیا برای انتخاب رشته فقط به معدل نهم نگاه می‌کنند یا بیا معدل هشتم و هفتم جمع میشه

  1. سلام دوست عزیز در مقاله ای که مطالعه کردید ذکر شده که معدل هر سه پایه ملاک است، اما ضریب معدل پایه نهم بالاتر است.

 22. سلام و خسته نباشید.
  من میخوام برم رشته ریاضی.
  نمره سال هفتم ۱۹
  هشتم ۶.۲۵
  نهم هنوز ندادم
  قبول میشم؟

  1. سلام دوست عزیز، اگر امسال نمره‌ی خوبی بگیرید، با توجه به ضریب بالای نمره‌ی نهم، می تونید رشته ی ریاضی رو انتخاب کنید.

 23. سلام خسته نباشید. ببخشید من ریاضی هفتم رو فک کنم 18 شدم ریاضی هشتم به دلیل مشکلی برام به وجود اومد فک کنم 5 شدم. علوم هفتمم 16 بوده فک کنم هشتمم یادم نمیاد ولی خب بین 6 و اینا. ولی خب خیلی نگرانم ک نتونم تجربی رو بیارم. باید امتحان نوبت دوم نهم رو چند بیارم

  1. سلام دوست عزیز، شما خیلی دقیق نمرات خودتون رو ذکر نکردید، اما اگر نگران هستید با مراجعه به دفتردار مدرسه ریز نمرات را دریافت کنید و درباره‌ی نحوه‌ی ترمیم نمرات قبلی مشورت بگیرید. نمرات نهم ضریب بالایی دارند و با کسب نمرات خوب (بالای 18) احتمال پذیرش در رشته ی تجربی را بالا می برید.

 24. سلام وقت بخیر
  من در سال هفتم علوم ۱۸ و ریاضی۱۱ شدم
  و سال هشتم علوم ۱۸.۵ و ریاضی ۱۹
  اگر در سال نهم هر دو درس رو ۲۰ بگیرم میتونم رشته ی تجربی بیارم ؟؟
  بعد جزو الویت الف قرار می گیرم ؟؟

    1. سلام مجدد دوست عزیز، اگر واجد شرایط انتخاب یک رشته باشید، مدارس موظف به ثبت نام شما هستند. اولویت‌بندی های مربوط به هدایت تحصیلی شما هستند. این اولویت بندی ها بر اساس نمرات شما، نظر معلم و مشاور مدرسه، نظر والدین و موارد دیگر تنظیم می شوند. برای کسب اطلاع دقیق دربارۀ این موضوع روی عنوان این مقاله کلیک کنید: «هدایت تحصیلی چیست؟ «نکات کلیدی و موثر بر هدایت تحصیلی»

 25. سلام معدل نوبت اول نهمم شده 16 چقدر روی انتخاب رشته تاثیر داره ؟
  رشته گرافیک میتونم برم ؟

 26. سلام وقت بخیر
  هفتم ترم اول ریاضی ۱۳ علوم ۸ ترم دوم ریاضی ۱۴ علوم ۱۰
  هشتم ترم اول ریاضی ۱۴ علوم ۱۸ ترم دوم ریاضی ۲۰ علوم ۱۵
  نهم ترم اول ریاضی ۲۰ علوم ۱۸ در ترم دوم با چه نمراتی میشه رشته علوم تجربی قبول بشم
  باتشکر.

  1. سلام دوست عزیز، نمرات ترم اول شما در سال نهم عالی هستند، با تکرار همین نمرات بدون هیچ شک و شبهه ای امکان قبولی در رشته ی تجربی را دارید. چون نمرات سال نهم بالاترین ضریب را دارند. موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا