کنکور زبان خارجینمونه کارنامه کنکور

نمونه کارنامه زبان انگلیسی l کارنامه کنکور زبان (آلمانی، چینی و…)

بررسی نمونه کارنامه کنکور زبان پذیرفته شدگان سال های گذشته، به برنامه ریزی و همچنین انتخاب رشته دقیق تر داوطلبان کمک بسیاری خواهد کرد. متقاضیانی که قصد شرکت در کنکور سراسری منحصرا زبان را دارند، با بررسی حداقل درصد دروس لازم برای قبولی، می توانند برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه دروس عمومی و اختصاصی زبان داشته باشند.

داوطلبانی که در کنکور  سراسری زبان شرکت کرده اند و قصد انتخاب رشته دارند، با مقایسه کارنامه و رتبه خود با کارنامه پذیرفته شدگان، می توانند شانس خود را برای قبولی در رشته و دانشگاه موردنظر تخمین بزنند. در این مقاله نمونه کارنامه قبولی کنکور منحصرا زبان، به همراه رتبه، رشته قبولی و درصد دروس پذیرفته شدگان به تفکیک هریک از سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران (سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ایثارگران) ارائه داده شده است.

نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری زبان
نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری زبان

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان انگلیسی

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان انگلیسی، در سهمیه منطقه یک، سهمیه منطقه دو و سهمیه منطقه سه و سهمیه 25 درصدی و 5 درصدی ایثارگری در جدول زیر گردآوری شده است:

نمونه کارنامه کنکور زبان
رتبه در سهمیه 71 172 329 1085 5601
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی – تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل کرج) دانشگاه اصفهان
سهمیه قبولی منطقه یک منطقه یک منطقه دو منطقه دو منطقه دو
ادبیات فارسی 79 81 59 46 36
عربی 66 29 72 28 48
معارف 65 73 95 49 38
زبان عمومی  89 81 56 58 52
زبان تخصصی 82 69 89 78 69
نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان انگلیسی
رتبه در سهمیه 6845 8941 10352 13526 526
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره نوبت دوم (شبانه) روزانه روزانه نوبت دوم (شبانه) روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه تبریز دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه نیشابور دانشگاه کاشان دانشگاه علامه طباطبایی تهران
سهمیه قبولی منطقه دو منطقه سه سهمیه 25 درصدی ایثارگران سهمیه 5 درصدی ایثارگران منطقه یک
ادبیات فارسی 21 36 43 11 59
عربی 42 19 11 0 44
معارف 52 31 21 25 62
زبان عمومی  39 52 19 21 61
زبان تخصصی 71 49 26 33 78
نمونه کارنامه کنکور زبان انگلیسی
رتبه در سهمیه 998 6352 7651 16485 13645
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره نوبت دوم روزانه روزانه نوبت دوم روزانه
رشته تحصیلی مترجمی زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه اصفهان دانشگاه ارومیه دانشگاه هرمزگان (بندرعباس) دانشگاه مراغه
سهمیه قبولی منطقه یک منطقه دو منطقه دو منطقه سه سهمیه 25 درصدی ایثارگران
ادبیات فارسی 67 36 45 15 12
عربی 52 28 49 31 18
معارف 44 41 47 23 12
زبان عمومی  74 62 52 12 5
زبان تخصصی 69 68 68 46 15
لینک دانلود اپلیکیشن هم‌درس
لینک دانلود اپلیکیشن هم‌درس

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان آلمانی

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان آلمانی به همراه رتبه در سهمیه، نوع دوره، رشته تحصیلی، دانشگاه محل قبولی و درصدهای پذیرفته شدگان، در جدول زیر قرار داده شده است:

نمونه کارنامه کنکور زبان آلمانی
رتبه در سهمیه 2165 512 1892 91 1024
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات آلمانی زبان و ادبیات آلمانی زبان و ادبیات آلمانی مترجمی زبان آلمانی مترجمی زبان آلمانی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه شهید بهشتی – تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران
سهمیه قبولی منطقه یک منظقه دو منطقه سه منطقه یک منطقه دو
ادبیات فارسی 45 71 52 88 44
عربی 52 66 32 75 28
معارف 51 52 35 86 51
زبان عمومی  77 91 77 76 45
زبان تخصصی 69 81 68 89 62

نمونه کارنامه قبولی زبان چینی

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته زبان چینی را دارند، با مقایسه کارنامه خود با نمونه کارنامه قبولی زبان چینی پذیرفته شدگان سال گذشته می توانند شانس خود را برای قبولی در دانشگاه موردنظر تخمین بزنند. نمونه کارنامه قبولی پذیرفته شدگان زبان چینی در سهمیه مناطق و ایثارگری، در جدول زیر قرار داده شده است:

نمونه کارنامه قبولی زبان چینی
رتبه در سهمیه 4152 1035 869 2486 2650
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1398 1398
نوع دوره نوبت دوم روزانه روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان چینی زبان چینی زبان چینی زبان چینی زبان چینی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشگاه تهران
سهمیه قبولی منطقه 1 منطقه 3 سهمیه 5 درصدی ایثارگران منطقه 1 منطقه 2
ادبیات فارسی 19 35 62 32 22
عربی 43 62 38 27 0
معارف 35 44 23 39 10
زبان عمومی  32 36 43 49 58
زبان تخصصی 52 54 53 56 46

نمونه کارنامه قبولی زبان ژاپنی

نمونه کارنامه قبولی زبان ژاپنی به همراه درصد دروس پذیرفته شدگان، رتبه قبولی و دانشگاه محل پذیرش داوطلبان، در جدول زیر گردآوری شده است:

نمونه کارنامه کنکور زبان و ادبیات ژاپنی
رتبه در سهمیه 83 234 1123 1285 1062
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات ژاپنی زبان و ادبیات ژاپنی زبان و ادبیات ژاپنی زبان و ادبیات ژاپنی زبان و ادبیات ژاپنی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران
سهمیه قبولی منطقه 1 منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 سهمیه 25 درصدی ایثارگران
ادبیات فارسی 63 75 92 59 77
عربی 62 35 35 68 32
معارف 86 84 26 48 26
زبان عمومی  84 52 36 42 59
زبان تخصصی 95 69 69 56 61

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان فرانسه

در جدول زیر تعدادی نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان فرانسه پذیرفته شدگان ارائه داده شده است:

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان فرانسه
رتبه در سهمیه 1045 5164 2635 2513 1843
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1398 1398
نوع دوره روزانه روزانه نوبت دوم نوبت دوم روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات فرانسه زبان و ادبیات فرانسه زبان و ادبیات فرانسه مترجمی زبان فرانسه مترجمی زبان فرانسه
دانشگاه محل قبولی دانشگاه شهید بهشتی – تهران دانشگاه فردوسی – مشهد دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه فردوسی – مشهد دانشگاه الزهرا
سهمیه قبولی منطقه یک منطقه یک منطقه سه سهمیه 5 درصدی ایثارگران منطقه دو
ادبیات فارسی 71 59 29 49 59
عربی 55 28 72 13 31
معارف 79 41 43 41 47
زبان عمومی  65 76 53 67 76
زبان تخصصی 82 53 69 53 65

نمونه کارنامه قبولی زبان روسی

نمونه کارنامه قبولی زبان روسی پذیرفته شدگان سال های گذشته به همراه رتبه در سهمیه، دانشگاه محل قبولی و درصدهای دروس داوطلبان در جدول زیر گردآوری شده است. با مقایسه کارنامه خود را نمونه کارنامه پذیرفته شدگان، می توانید شانس خود را برای قبولی تخمین بزنید.

نمونه کارنامه قبولی زبان روسی
رتبه در سهمیه 2165 5126 950 4625 8152
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه نوبت دوم
رشته تحصیلی زبان روسی زبان روسی زبان روسی زبان روسی زبان روسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه الزهرا – تهران دانشگاه اصفهان دانشگاه شهید بهشتی – تهران دانشگاه فردوسی – مشهد دانشگاه اصفهان
سهمیه قبولی منطقه دو منطقه دو منطقه سه سهمیه 5 درصدی ایثارگران منطقه سه
ادبیات فارسی 39 42 43 45 51
عربی 45 73 55 69 43
معارف 64 63 65 38 32
زبان عمومی  59 26 51 43 39
زبان تخصصی 65 43 72 58 42

نمونه کارنامه قبولی زبان ایتالیایی

نمونه کارنامه قبولی زبان ایتالیایی به همراه رتبه و دانشگاه محل قبولی پذیرفته شدگان سال های گذشته در جدول زیر گردآوری شده است:

نمونه کارنامه قبولی زبان ایتالیایی
رتبه در سهمیه 1025 925 879 1235 1139
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان ایتالیایی زبان ایتالیایی زبان ایتالیایی زبان ایتالیایی زبان ایتالیایی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران
سهمیه قبولی 1025 منطقه دو منطقه سه سهمیه 5 درصدی ایثارگران سهمیه 25 درصدی ایثارگران
ادبیات فارسی 38 75 39 49 49
عربی 52 54 63 62 61
معارف 71 23 58 74 59
زبان عمومی  63 54 49 32 25
زبان تخصصی 59 63 62 41 32

نمونه کارنامه قبولی زبان اسپانیایی

نمونه کارنامه قبولی زبان اسپانیایی برای آگاهی بیشتر متقاضیان زبان اسپانیایی به همراه درصد دروس و دانشگاه محل قبولی پذیرفته شدگان در جدول زیر قرار داده شده است:

نمونه کارنامه قبولی زبان اسپانیایی
رتبه در سهمیه 371 824 1099 2145 2351
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه نوبت دوم نوبت دوم
رشته تحصیلی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
سهمیه قبولی منطقه 1 منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 سهمیه 5 درصدی ایثارگران
ادبیات فارسی 68 65 74 26 44
عربی 43 58 29 72 29
معارف 74 86 55 49 49
زبان عمومی  65 25 63 63 62
زبان تخصصی 86 79 72 77 71

نمونه کارنامه قبولی زبان و ادبیات ترکی استانبولی

با مقایسه کارنامه خود، با نمونه کارنامه قبولی زبان و ادبیات ترکی استانبولی می توانید شانس خود را برای قبولی تخمین بزنید. بررسی درصدهای دروس پذیرفته شدگان، به برنامه ریزی دقیق تر مطالعه دروس، کمک زیادی خواهد کرد.

نمونه کارنامه قبولی زبان و ادبیات ترکی استانبولی
رتبه در سهمیه 648 1578 993 1285 1385
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه نوبت دوم روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی
سهمیه قبولی منطقه یک منطقه یک منطقه دو منطقه سه سهمیه 5 درصدی ایثارگران
ادبیات فارسی 85 55 47 65 42
عربی 24 48 33 29 38
معارف 83 89 49 88 49
زبان عمومی  63 56 56 45 58
زبان تخصصی 81 67 68 59 69

جمع بندی

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته در کنکور سراسری منحصرا زبان را دارند، (زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه و …) می توانند با مقایسه کارنامه و رتبه قبولی خود، با کارنامه های ارائه شده در این مقاله، شانس خود را برای پذیرش در رشته و دانشگاه موردنظر تخمین بزنند و انتخاب رشته دقیق تری داشته باشند. در صورت هرگونه ابهام، در رابطه با کارنامه کنکور زبان می توانید سوالات خود را از طریق کامنت برای ما ارسال کنید.


سوالات متداول

حداقل رتبه لازم برای قبولی در کنکور زبان آلمانی چند است؟

حداقل رتبه لازم برای قبولی در کنکور سراسری زبان با توجه به هدف، رشته مورد نظر و ظرفیت پذیرش دانشگاه در آن سال ممکن است متفاوت باشد. در این مقاله چندین نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان گردآوری شده است.

مقایسه نمونه کارنامه پذیرفته شدگان کنکور زبان چه تاثیری در قبولی داوطلبان دارد؟

داوطلبان با مقایسه کارنامه خود با کارنامه قبولی پذیرفته شدگان کنکور زبان می توانند شانس خود را برای قبولی تخمین بزنند.

برای بررسی رتبه قبولی کنکور زبان کدام رتبه مهم است؟

مهم ترین رتبه در کارنامه کنکور و معیار اصلی انتخاب رشته رتبه در سهمیه داوطلبان می باشد.

میانگین امتیاز 5 / 5. جمع امتیاز 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

4 دیدگاه

 1. سلام، اگه درصد عربی 50% دینی36% و زبان عمومی 20% با 10%ادبیات و اختصاصی 15% میشه فرهنگیان قبول شد؟؟
  میشه لطفا جواب بدید

  1. سلام خیر.
   برای قبولی در رشته فرهنگیان،میانگین عمومی شما باید حداقل ۶۰ درصد باشه در حالی که ۳۰ درصده.
   اختصاصیتون هم خیلی پایینه،

 2. سلام اگه درصد عربی 20و ادبیات40و دینی 50و زبان عمومی70و زبان تخصصی 50باشه
  میشه زبان فرانسه اصفهان قبول شد؟؟

  1. سلام دوست عزیز، هر سال آزمون کنکور از نظر میزان دشواری تغییر پیدا می‌کند. اعلام نظر بر اساس درصدهای دروس، خیلی منطقی نیست. اما اگر به نمونه کارنامه‌های کنکور 1400 مراجعه کنیم، به عنوان مثال کسی که روزانه زبان فرانسه‌ی دانشگاه اصفهان پذیرفته شده دارای رتبه‌ی در منطقه‌ی 2786 و رتبه‌ی کشوری 7146 بوده است. یا داوطلبی که در دوره‌ی شبانه‌ی رشته‌ی زبان فرانسه‌ی دانشگاه اصفهان پذیرفته شده، دارای رتبه‌ی در منطقه‌ی 8138 و رتبه‌ی کشوری 28608 بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا