کنکور زبان خارجینمونه کارنامه کنکور

نمونه کارنامه زبان انگلیسی l کارنامه کنکور زبان (آلمانی، چینی و…)

بررسی نمونه کارنامه کنکور زبان پذیرفته شدگان سال های گذشته، به برنامه ریزی و همچنین انتخاب رشته دقیق تر داوطلبان کمک بسیاری خواهد کرد. متقاضیانی که قصد شرکت در کنکور سراسری منحصرا زبان را دارند، با بررسی حداقل درصد دروس لازم برای قبولی، می توانند برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه دروس عمومی و اختصاصی زبان داشته باشند.

داوطلبانی که در کنکور  سراسری زبان شرکت کرده اند و قصد انتخاب رشته دارند، با مقایسه کارنامه و رتبه خود با کارنامه پذیرفته شدگان، می توانند شانس خود را برای قبولی در رشته و دانشگاه موردنظر تخمین بزنند. در این مقاله نمونه کارنامه قبولی کنکور منحصرا زبان، به همراه رتبه، رشته قبولی و درصد دروس پذیرفته شدگان به تفکیک هریک از سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران (سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ایثارگران) ارائه داده شده است.

نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری زبان
نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری زبان

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان انگلیسی

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان انگلیسی، در سهمیه منطقه یک، سهمیه منطقه دو و سهمیه منطقه سه و سهمیه 25 درصدی و 5 درصدی ایثارگری در جدول زیر گردآوری شده است:

نمونه کارنامه کنکور زبان
رتبه در سهمیه 71 172 329 1085 5601
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی – تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل کرج) دانشگاه اصفهان
سهمیه قبولی منطقه یک منطقه یک منطقه دو منطقه دو منطقه دو
ادبیات فارسی 79 81 59 46 36
عربی 66 29 72 28 48
معارف 65 73 95 49 38
زبان عمومی  89 81 56 58 52
زبان تخصصی 82 69 89 78 69
نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان انگلیسی
رتبه در سهمیه 6845 8941 10352 13526 526
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره نوبت دوم (شبانه) روزانه روزانه نوبت دوم (شبانه) روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه تبریز دانشگاه رازی کرمانشاه دانشگاه نیشابور دانشگاه کاشان دانشگاه علامه طباطبایی تهران
سهمیه قبولی منطقه دو منطقه سه سهمیه 25 درصدی ایثارگران سهمیه 5 درصدی ایثارگران منطقه یک
ادبیات فارسی 21 36 43 11 59
عربی 42 19 11 0 44
معارف 52 31 21 25 62
زبان عمومی  39 52 19 21 61
زبان تخصصی 71 49 26 33 78
نمونه کارنامه کنکور زبان انگلیسی
رتبه در سهمیه 998 6352 7651 16485 13645
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره نوبت دوم روزانه روزانه نوبت دوم روزانه
رشته تحصیلی مترجمی زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه اصفهان دانشگاه ارومیه دانشگاه هرمزگان (بندرعباس) دانشگاه مراغه
سهمیه قبولی منطقه یک منطقه دو منطقه دو منطقه سه سهمیه 25 درصدی ایثارگران
ادبیات فارسی 67 36 45 15 12
عربی 52 28 49 31 18
معارف 44 41 47 23 12
زبان عمومی  74 62 52 12 5
زبان تخصصی 69 68 68 46 15
لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس
لینک دانلود اپلیکیشن رایگان هم‌درس

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان آلمانی

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان آلمانی به همراه رتبه در سهمیه، نوع دوره، رشته تحصیلی، دانشگاه محل قبولی و درصدهای پذیرفته شدگان، در جدول زیر قرار داده شده است:

نمونه کارنامه کنکور زبان آلمانی
رتبه در سهمیه 2165 512 1892 91 1024
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات آلمانی زبان و ادبیات آلمانی زبان و ادبیات آلمانی مترجمی زبان آلمانی مترجمی زبان آلمانی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه شهید بهشتی – تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران
سهمیه قبولی منطقه یک منظقه دو منطقه سه منطقه یک منطقه دو
ادبیات فارسی 45 71 52 88 44
عربی 52 66 32 75 28
معارف 51 52 35 86 51
زبان عمومی  77 91 77 76 45
زبان تخصصی 69 81 68 89 62

نمونه کارنامه قبولی زبان چینی

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته زبان چینی را دارند، با مقایسه کارنامه خود با نمونه کارنامه قبولی زبان چینی پذیرفته شدگان سال گذشته می توانند شانس خود را برای قبولی در دانشگاه موردنظر تخمین بزنند. نمونه کارنامه قبولی پذیرفته شدگان زبان چینی در سهمیه مناطق و ایثارگری، در جدول زیر قرار داده شده است:

نمونه کارنامه قبولی زبان چینی
رتبه در سهمیه 4152 1035 869 2486 2650
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1398 1398
نوع دوره نوبت دوم روزانه روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان چینی زبان چینی زبان چینی زبان چینی زبان چینی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشگاه تهران
سهمیه قبولی منطقه 1 منطقه 3 سهمیه 5 درصدی ایثارگران منطقه 1 منطقه 2
ادبیات فارسی 19 35 62 32 22
عربی 43 62 38 27 0
معارف 35 44 23 39 10
زبان عمومی  32 36 43 49 58
زبان تخصصی 52 54 53 56 46

نمونه کارنامه قبولی زبان ژاپنی

نمونه کارنامه قبولی زبان ژاپنی به همراه درصد دروس پذیرفته شدگان، رتبه قبولی و دانشگاه محل پذیرش داوطلبان، در جدول زیر گردآوری شده است:

نمونه کارنامه کنکور زبان و ادبیات ژاپنی
رتبه در سهمیه 83 234 1123 1285 1062
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات ژاپنی زبان و ادبیات ژاپنی زبان و ادبیات ژاپنی زبان و ادبیات ژاپنی زبان و ادبیات ژاپنی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران
سهمیه قبولی منطقه 1 منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 سهمیه 25 درصدی ایثارگران
ادبیات فارسی 63 75 92 59 77
عربی 62 35 35 68 32
معارف 86 84 26 48 26
زبان عمومی  84 52 36 42 59
زبان تخصصی 95 69 69 56 61

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان فرانسه

در جدول زیر تعدادی نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان فرانسه پذیرفته شدگان ارائه داده شده است:

نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان فرانسه
رتبه در سهمیه 1045 5164 2635 2513 1843
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1398 1398
نوع دوره روزانه روزانه نوبت دوم نوبت دوم روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات فرانسه زبان و ادبیات فرانسه زبان و ادبیات فرانسه مترجمی زبان فرانسه مترجمی زبان فرانسه
دانشگاه محل قبولی دانشگاه شهید بهشتی – تهران دانشگاه فردوسی – مشهد دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه فردوسی – مشهد دانشگاه الزهرا
سهمیه قبولی منطقه یک منطقه یک منطقه سه سهمیه 5 درصدی ایثارگران منطقه دو
ادبیات فارسی 71 59 29 49 59
عربی 55 28 72 13 31
معارف 79 41 43 41 47
زبان عمومی  65 76 53 67 76
زبان تخصصی 82 53 69 53 65

نمونه کارنامه قبولی زبان روسی

نمونه کارنامه قبولی زبان روسی پذیرفته شدگان سال های گذشته به همراه رتبه در سهمیه، دانشگاه محل قبولی و درصدهای دروس داوطلبان در جدول زیر گردآوری شده است. با مقایسه کارنامه خود را نمونه کارنامه پذیرفته شدگان، می توانید شانس خود را برای قبولی تخمین بزنید.

نمونه کارنامه قبولی زبان روسی
رتبه در سهمیه 2165 5126 950 4625 8152
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه نوبت دوم
رشته تحصیلی زبان روسی زبان روسی زبان روسی زبان روسی زبان روسی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه الزهرا – تهران دانشگاه اصفهان دانشگاه شهید بهشتی – تهران دانشگاه فردوسی – مشهد دانشگاه اصفهان
سهمیه قبولی منطقه دو منطقه دو منطقه سه سهمیه 5 درصدی ایثارگران منطقه سه
ادبیات فارسی 39 42 43 45 51
عربی 45 73 55 69 43
معارف 64 63 65 38 32
زبان عمومی  59 26 51 43 39
زبان تخصصی 65 43 72 58 42

نمونه کارنامه قبولی زبان ایتالیایی

نمونه کارنامه قبولی زبان ایتالیایی به همراه رتبه و دانشگاه محل قبولی پذیرفته شدگان سال های گذشته در جدول زیر گردآوری شده است:

نمونه کارنامه قبولی زبان ایتالیایی
رتبه در سهمیه 1025 925 879 1235 1139
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان ایتالیایی زبان ایتالیایی زبان ایتالیایی زبان ایتالیایی زبان ایتالیایی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران
سهمیه قبولی 1025 منطقه دو منطقه سه سهمیه 5 درصدی ایثارگران سهمیه 25 درصدی ایثارگران
ادبیات فارسی 38 75 39 49 49
عربی 52 54 63 62 61
معارف 71 23 58 74 59
زبان عمومی  63 54 49 32 25
زبان تخصصی 59 63 62 41 32

نمونه کارنامه قبولی زبان اسپانیایی

نمونه کارنامه قبولی زبان اسپانیایی برای آگاهی بیشتر متقاضیان زبان اسپانیایی به همراه درصد دروس و دانشگاه محل قبولی پذیرفته شدگان در جدول زیر قرار داده شده است:

نمونه کارنامه قبولی زبان اسپانیایی
رتبه در سهمیه 371 824 1099 2145 2351
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه روزانه روزانه نوبت دوم نوبت دوم
رشته تحصیلی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
سهمیه قبولی منطقه 1 منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 سهمیه 5 درصدی ایثارگران
ادبیات فارسی 68 65 74 26 44
عربی 43 58 29 72 29
معارف 74 86 55 49 49
زبان عمومی  65 25 63 63 62
زبان تخصصی 86 79 72 77 71

نمونه کارنامه قبولی زبان و ادبیات ترکی استانبولی

با مقایسه کارنامه خود، با نمونه کارنامه قبولی زبان و ادبیات ترکی استانبولی می توانید شانس خود را برای قبولی تخمین بزنید. بررسی درصدهای دروس پذیرفته شدگان، به برنامه ریزی دقیق تر مطالعه دروس، کمک زیادی خواهد کرد.

نمونه کارنامه قبولی زبان و ادبیات ترکی استانبولی
رتبه در سهمیه 648 1578 993 1285 1385
سال تحصیلی 1399 1399 1399 1399 1399
نوع دوره روزانه نوبت دوم روزانه روزانه روزانه
رشته تحصیلی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات اسپانیایی
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی
سهمیه قبولی منطقه یک منطقه یک منطقه دو منطقه سه سهمیه 5 درصدی ایثارگران
ادبیات فارسی 85 55 47 65 42
عربی 24 48 33 29 38
معارف 83 89 49 88 49
زبان عمومی  63 56 56 45 58
زبان تخصصی 81 67 68 59 69

جمع بندی

داوطلبانی که قصد انتخاب رشته در کنکور سراسری منحصرا زبان را دارند، (زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه و …) می توانند با مقایسه کارنامه و رتبه قبولی خود، با کارنامه های ارائه شده در این مقاله، شانس خود را برای پذیرش در رشته و دانشگاه موردنظر تخمین بزنند و انتخاب رشته دقیق تری داشته باشند. در صورت هرگونه ابهام، در رابطه با کارنامه کنکور زبان می توانید سوالات خود را از طریق کامنت برای ما ارسال کنید.


سوالات متداول

حداقل رتبه لازم برای قبولی در کنکور زبان آلمانی چند است؟

حداقل رتبه لازم برای قبولی در کنکور سراسری زبان با توجه به هدف، رشته مورد نظر و ظرفیت پذیرش دانشگاه در آن سال ممکن است متفاوت باشد. در این مقاله چندین نمونه کارنامه قبولی کنکور زبان گردآوری شده است.

مقایسه نمونه کارنامه پذیرفته شدگان کنکور زبان چه تاثیری در قبولی داوطلبان دارد؟

داوطلبان با مقایسه کارنامه خود با کارنامه قبولی پذیرفته شدگان کنکور زبان می توانند شانس خود را برای قبولی تخمین بزنند.

برای بررسی رتبه قبولی کنکور زبان کدام رتبه مهم است؟

مهم ترین رتبه در کارنامه کنکور و معیار اصلی انتخاب رشته رتبه در سهمیه داوطلبان می باشد.

میانگین امتیاز 5 / 5. جمع امتیاز 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

‫39 دیدگاه ها

 1. سلام، اگه درصد عربی 50% دینی36% و زبان عمومی 20% با 10%ادبیات و اختصاصی 15% میشه فرهنگیان قبول شد؟؟
  میشه لطفا جواب بدید

  1. سلام خیر.
   برای قبولی در رشته فرهنگیان،میانگین عمومی شما باید حداقل ۶۰ درصد باشه در حالی که ۳۰ درصده.
   اختصاصیتون هم خیلی پایینه،

 2. سلام اگه درصد عربی 20و ادبیات40و دینی 50و زبان عمومی70و زبان تخصصی 50باشه
  میشه زبان فرانسه اصفهان قبول شد؟؟

  1. سلام دوست عزیز، هر سال آزمون کنکور از نظر میزان دشواری تغییر پیدا می‌کند. اعلام نظر بر اساس درصدهای دروس، خیلی منطقی نیست. اما اگر به نمونه کارنامه‌های کنکور 1400 مراجعه کنیم، به عنوان مثال کسی که روزانه زبان فرانسه‌ی دانشگاه اصفهان پذیرفته شده دارای رتبه‌ی در منطقه‌ی 2786 و رتبه‌ی کشوری 7146 بوده است. یا داوطلبی که در دوره‌ی شبانه‌ی رشته‌ی زبان فرانسه‌ی دانشگاه اصفهان پذیرفته شده، دارای رتبه‌ی در منطقه‌ی 8138 و رتبه‌ی کشوری 28608 بوده است.

  1. سلام دوست عزیز در کنکور 1400 داوطلبی با رتبه‌ی 360 منطقه‌ی یک، رشته‌ی زبان وادبيات فرانسه در دانشگاه علامه طباطبايی در تهران در نوبت روزانه قبول شده است. داوطلب دیگری با رتبه‌ی 390 در رشته‌ی زبان وادبيات انگليسی در دانشگاه تبريز در نوبت روزانه پذیرفته شده است.

 3. سلام وقتتون بخیر
  ببخشید این رتبه در سهمیه ک نوشتین منظورتون رتبه سهمیه منطقه اس یا رتبه کل کشوریشون انقد شده؟

  1. سلام دوست عزیز در کنکور 1400 داوطلبی با رتبه 3017 منطقه‌ی دو در رشته‌ی آموزش زبان انگليسی در دانشگاه کاشان، روزانه (محل تحصيل پرديس خواهران) پذیرفته شده است. احتمال پذیرفته شدن شما در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین نیز بالا است. پارسال داوطلبی با رتبه‌ی 3298 منطقه‌ی دو در رشته‌ی مترجمی زبان انگليسی در دانشگاه بين‌المللی امام خميني (ره) قزوين (روزانه) پذیرفته شده است. در مورد دانشگاه‌های تهران نمی‌شود با اطمینان گفت، هر سال نتایج می‌تونن تا حدی متفاوت باشند، انشالله شما به هدف خودتون برسید.

   1. سلام دوست عزیز، شما شرایط علمی پذیرفته شدن را دارید، اما دانشگاه‌های تربیت معلم مصاحبه‌ و شرایط خاصی نیز دارند که باید در آن موارد هم قبولی را کسب کنید.

 4. سلام با رتبه ۱۶۰۰ منطقه یک در کدام یک از دانشگاه های شهر تهران میتوان زبان یا ترجمه فرانسه یا ایتالیا قبول شد؟ ممنون

  1. سلام دوست عزیز، اگرچه نتایج انتخاب رشته هر سال با توجه به ظرفیت دانشگاه‌ها، نوع انتخاب داوطلبان و تعداد اون‌ها در هر گروه آزمایشی متفاوت است، اما بد نیست بدانید در کنکور 1400، داوطلبی با رتبه‌ی 2698 سهمیه‌ی منطقه‌ی یک، رشته‌ی زبان و ادبيات فرانسه در دانشگاه علامه طباطبايی تهران (شبانه) پذیرفته شده است. داوطلب دیگری با رتبه‌ی 1285 در دوره‌ی روزانه‌ی این رشته در همین دانشگاه پذیرفته شده است.

 5. با رتبه ۵۸۰۰ زیرگروه چهار منطقه دو برای رشته روسی شانسی برای دانشگاهای علامه شهید بهشتی الزهرا دارم ؟ درصد هام عدبی ۷۰ ادبیات ۳۰ دینی ۳۲ زبان عمومی ۷۰ زبان تخصصی ۶۰

  1. سلام دوست عزیز، هر ساله نتایج انتخاب رشته با توجه به ظرفیت‌ها و نوع انتخاب رشته‌ی داوطلبان تغییر می‌کند، اما اگر بخواهید با توجه به نتایج سال گذشته ارزیابی کنید، بد نیست بدانید در کنکور 1400، داوطلبانی با رتبه‌های 4123، 5148 و 5788 منطقه‌ی دو (رتبه‌ی کلی، نه زیر گروه) در رشته‌ی زبان روسی، دانشگاه علامه طباطبايی تهران (روزانه) پذیرفته شده‌اند. داوطلب دیگری با رتبه‌ی 6163 (رتبه در سهمیه‌ی منطقه 2) در رشته‌ی زبان روسی دانشگاه الزهرا (س) تهران (روزانه) پذیرفته شده است. آخرین فرد پذیرفته شده در رشته‌ی زبان روسی دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز، دارای رتبه‌ی 5526 سهمیه‌ی منطقه‌ی 2 بوده است. انشالله موفق باشید.

  1. سلام دوست عزیز، اگرچه هر ساله با توجه به تغییر ظرفیت‌ها و نوع انتخاب داوطلبان، نتایج تغییراتی دارد، اما بد نیست بدانید که در کنکور 99، داوطلبی با رتبه‌ی 1020 منطقه‌ی 2 در رشته‌ی مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران پذیرفته شده است. در همین سال داوطلبی با رتبه‌ی 512 در رشته‌ی مترجمی زبان آلمانی دانشگاه بهشتی پذیرفته شده است. در کنکور 1400، داوطلبی با رتبه 214 منطقه 2 زبان آلمانی بهشتی قبول شده است. احتمال پذیرفته شدن شما به خصوص در دوره‌ی شبانه بالا است. انشالله موفق باشید.

 6. باسلام ممنون از مطالب مفیدتون.میخواستم بپرسم با رتبه 5995در سهمیه نهایی شانس قبولی در یکی از رشته های زبان انگلیسی دانشگاه مازندران (روزانه)وجود دارد؟

  1. سلام دوست عزیز، ممنون از لطف شما. هر سال با توجه به ظرفیت‌های دانشگاه و نحوه‌ی انتخاب رشته‌ی داوطلبان، نتایج تغییراتی دارد، اما برای مقایسه بد نیست بدانید که در کنکور 1400، داوطلبی با رتبه‌ی 2171 منطقه 2، در رشته‌ی زبان وادبيات انگليسی دانشگاه مازندران -بابلسر (روزانه) پذیرفته شده است. داوطلب دیگری با رتبه‌ی 4387 منطقه 2 در رشته‌ی آموزش زبان انگليسی دانشگاه مازندران -بابلسر (شبانه) پذیرفته شده است. همچنین داوطلب دیگری با رتبه‌ی 5002 منطقه 2 در رشته‌ی مترجمی زبان انگليسی دانشگاه مازندران -بابلسر (محل تحصیل نوشهر) – شبانه- پذیرفته شده است.

  1. سلام دوست عزیز، زبان ایتالیایی جزو رشته‌هایی است که تعداد کمی پذیرش فقط در دانشگاه تهران دارد. سال گذشته داوطلبی با رتبه‌ی 2897 در سهمیه منطقه 3، در این رشته در دانشگاه تهران پذیرفته شده است.

   1. سلام، رتبه همه زبان ها (انگلیسی و روسی و المانی و …) با هم حساب میشن دیگه یا جدا جدا؟
    و اینکه رتبه ۱ چه درصدایی داشته؟ هر چی گشتم تو نت پیدا نکردم

    1. سلام دوست عزیز، بله همینطور است. اما در نظر داشته باشید که کنکور 1402 با کنکور سال‌های گذشته متفاوت است چون سوابق تحصیلی 40 درصد در کنکور اثر دارند، دروس عمومی از آزمون کنکور حذف شده اند و زیرگروه‌ها هم حذف شده اند. برای اطلاع از جزئیات مربوط به کنکور زبان 1402 این مقاله را بخوانید: ضرایب کنکور زبان های خارجی 1402
     بنابراین اطلاع از درصدهای رتبه ی 1 کنکور 1401 با توجه به تغییرات کنکور 1402، دیگر چندان کمکی به شما نمی‌کنند.

 7. سلام وقتتون بخیر با رتبه ۴۷۳۱ منطقه ۳ میتونم دانشگاه علتمه طباطبایی رشته اسپانیایی یا ترکی استانبولی یا زبان روسی داشنگاه الزهرا قبول بشم ؟

  1. سلام دوست عزیز، هر سال با توجه به سهمیه‌ی دانشگاه‌ها و نحوه‌ی انتخاب رشته‌ی داوطلبان، نتایج تغییراتی دارد، اما اگر بخواهید با کنکور 1400 مقایسه کنید، در این کنکور داوطلبی با رتبه‌ی 3302 منطقه‌ی 3 در رشته‌ی زبان روسی دانشگاه الزهرا پذیرفته شده است. داوطلب دیگری با رتبه‌ی 4100 منطقه 3 در رشته‌ی اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی (شبانه) پذیرفته شده است. اما در رشته‌ی ترکی استانبولی داوطلبی با رتبه‌ی 7555 منطقه 3، در دانشگاه علامه طباطبایی (روزانه) پذیرفته شده است.

 8. باسلام وقتتون بخیر و تشکر فراوان از پاسخگوییتون.میخواستم بدونم با رتبه5165زیرگروه4شانسی برای پذیرش در رشته ایتالیایی دانشگاه تهران(روزانه)وجود داره؟

  1. سلام دوست عزیز، شما نفرمودید سهمیه‌ی منطقه‌ی چند رو دارید. اما در کنکور 1400 داوطلبی با رتبه‌ی 2897 منطقه‌ی 3، در رشته‌ی زبان ایتالیایی دانشگاه تهران (روزانه) پذیرفته شده است. زبان ایتالیایی جزو رشته‌هایی است که تعداد کمی پذیرش فقط در دانشگاه تهران دارد. هر سال با توجه به ظرفیت پذیرش و نحوه‌ی انتخاب رشته‌ی داوطلبان دیگر، نتایج تغییراتی دارد، انشالله موفق باشید.

   1. با سلام میخواستم بدونم با رتبه کل در سهمیه نهایی ۵۴۷۴ منطقه ۲ در رشته های روزانه و شبانه زبان دانشگاه اصفهان چقدر شانس قبولی دارم ؟ با تشکر

     1. زبان آلمانی دانشگاه اصفهان روزانه و نوبت دوم پارسال چه رتبه های پذیرفته شده و امکان قبولی اونهایی که زبان تخصصی سونی انگلیسی هست در این رشته وجود داره ؟ چون من با این رتبه هیچ کدوم از رشته ها حتی نوبت دوم قبول نشدم

     2. سلام دوست عزیز، بستگی به این داره که دارای چه سهمیه‌هایی باشید. بر اساس اطلاعاتی که از کنکور 1400 وجود داره، فردی دارای رتبه‌ی حدود 2 هزار و 200 (سهمیه‌ی منطقه‌ی دو) در دوره‌ی روزانه‌ی رشته‌ی آلمانی در دانشگاه اصفهان پذیرفته شده است. این درحالیه که فرد دیگری با رتبه‌ی 9 هزار (سهمیه‌ی منطقه‌ی 3) نیز در همین رشته و دانشگاه پذیرفته شده. هر سال با توجه به نوع انتخاب رشته‌ی داوطلبان و ظرفیت دانشگاه‌ها، قبولی تغییر می‌کند.

 9. سلام خسته نباشید متاسفانه در اینترنت کارنامه قبولی زبان اسپانیایی نتونستم پیدا کنم میشه راهنمایی کنید که ایا با رتبه5165زیر گروه 4منطقه2میتونم این رشته دانشگاه علامه روزانه قبول شم باتشکر

  1. سلام دوست عزیز، شما نفرمودید که سهمیه‌ی منطقه‌ی شما 1، 2 یا 3 است، اما در کنکور 1400 داوطلبی با رتبه 4100 منطقه 2 رشته‌ی زبان اسپانیایی دانشگاه علامه (شبانه) قبول شده و داوطلب دیگری با رتبه 4630 منطقه 3 در رشته‌ی زبان اسپانیایی دانشگاه علامه (روزانه) پذیرفته شده است. اما داوطلب دیگری که رتبه 877 منطقه‌ی 1 داشته است، در رشته‌ی مدنظر شما در دوره‌ی روزانه‌ی علامه پذیرفته شده است. در هر حال هر سال نتایج تا حدی متفاوت هستند، موفق باشید.

 10. سلام خسته نباشید امکانش هست با نمره دینی 18 عربی 18 ادبیات 18 و زبان 20 با 50 درد زبان تخصصی دعوت بشم به ّمصاحبه فرهنگیان

  1. سلام دوست عزیز، با توجه به تغییرات کنکور 1402 و میزان تاثیر سوابق تحصیلی، همچنین با توجه به برگزاری کنکور در دو نوبت، امکان تخمین قبولی بر اساس نتایج سال‌های گذشته تقریباً وجود ندارد. شما نمرات خوبی دارید، انشالله در رشته‌ای که می‌خواهید پذیرفته بشید.

 11. با سلام .بنده ارشد زبان المانی.روزانه و شبانه مجاز شدم و سهمیه 5 درصدی دارم.میخواستم بدونم با رتبه13در سهمیه و 124 بدون سهمیه و تراز 2591 در زیر گروه یک…. رتبه 11 در سهمیه و 99 بدون سهمیه و تراز 3309 در زیر گروه دو ….. و رتیه 12 در سهمیه و 119 بدون سهمیه و تراز 3017در زیر گروه سه….. در کدام گرایش که به ترتیب مترجمی .اموزش و زبان و ادبیات میشود شانس قبولی دارم ؟ بر چه اساسی 3 انتخاب را الویت بندی کنم؟دو دانشگاه تهران و بهشتی با ظرفیت بسیار محدود ارایه میدن و هدف بنده فقط داشنگاه تهران هست.عذرمیخوام طولانی شد.اگر راهنمایی کنید بسیار ممنون میشم.

 12. با سلام .بنده ارشد زبان المانی.روزانه و شبانه مجاز شدم و سهمیه 5 درصدی دارم.میخواستم بدونم با رتبه13در سهمیه و 124 بدون سهمیه و تراز 2591 در زیر گروه یک…. رتبه 11 در سهمیه و 99 بدون سهمیه و تراز 3309 در زیر گروه دو ….. و رتیه 12 در سهمیه و 119 بدون سهمیه و تراز 3017در زیر گروه سه….. در کدام گرایش که به ترتیب مترجمی .اموزش و زبان و ادبیات میشود شانس قبولی دارم ؟ بر چه اساسی 3 انتخاب را الویت بندی کنم؟دو دانشگاه تهران و بهشتی با ظرفیت بسیار محدود ارایه میدن و هدف بنده فقط داشنگاه تهران هست.عذرمیخوام طولانی شد.اگر راهنمایی کنید بسیار ممنون میشم

  1. سلام دوست عزیز، هرساله با توجه به انتخاب رقبای شما و ظرفیت دانشگاه‌ها نتایج متفاوت است. اگر ملاک انتخاب شما فقط دانشگاه تهران است و از نظر پرداخت شهریه مشکلی ندارید، می‌توانید بعد از انتخاب هر سه گرایش در دانشگاه تهران، شبانۀ این دانشگاه را بزنید چون کلاس‌ها یکی هستند. اما اگر شهریه برای شما مهم است، ابتدا روزانۀ دانشگاه تهران و سپس روزانۀ بهشتی را بزنید. در مورد گرایش‌ها، معمولاً مترجمی به خاطر بازار کار علاقمندان بیشتری دارد. اما در نهایت این پشتکار و علاقۀ شماست که در زمینۀ انتخاب گرایش باید مدنظرتان قرار بگیرد. اگر به خواندن کتب متون کلاسیک انگلیسی علاقمند هستید و دروسی مانند زبان‌شناسی را می‌پسندید، ادبیات را در اولویت قرار دهید. اگر به زبان انگلیسی به عنوان ابزاری برای ترجمه نگاه می‌کنید یا علاقمند به آموزش این زبان هستید، آن‌ها را در اولویت قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا