کنکور انسانیمنابع کنکور

ضرایب کنکور انسانی ۱۴۰۱

آگاهی از ضرایب کنکور انسانی ۱۴۰۱ و تعیین کردن هدف، به برنامه ریزی دقیق تر و در نتیجه موفقیت بیشتر داوطلبان در آزمون سراسری کمک بسیاری می کند. براساس دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور، گروه آزمایشی انسانی دارای 5 زیرگروه است که ضرایب دروس تخصصی در هریک از زیرگروه ها بایکدیگر متفاوت می باشد.

داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور انسانی را دارند لازم است از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی آزمون سراسری انسانی آگاهی یافته و مطالعه دروس خود را براساس هدف و رشته تحصیلی خود اولویت بندی کنند. به منظور آگاهی بیشتر متقاضیان، ضرایب کنکور انسانی 1401 در این مقاله گردآوری شده است.

ضرایب کنکور انسانی
ضرایب کنکور انسانی

ضرایب کنکور انسانی 1401

داوطلبانی که می خواهند در کنکور انسانی شرکت کنند، با بررسی منابع کنکور انسانی و ضرایب کنکور انسانی 1401 – دروس عمومی و اختصاصی، می توانند برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه دروس خود داشته باشند. داوطلبان کنکور انسانی، برای قبولی در رشته های تحصیلی حقوق، روانشناسی، مدیریت، حسابداری، زبان و ادبیات فارسی و … بایکدیگر رقابت می کنند.

بیشتر بخوانید: برنامه ریزی برای کنکور انسانی 1401

متقاضیان کنکور انسانی، باید به دو دفترچه سوال عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری پاسخ دهند. که ضرایب دروس تخصصی کنکور انسانی (عربی تخصصی، علوم و فنون، مطالعات اجتماعی، تاریخ و جغرافیا، ریاضیات، فلسفه و منطق، اقتصاد و روانشناسی) در هریک از زیرگروه ها متفاوت می باشد.

روش مطالعه دروس را هم ببینید:

ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی

ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی در هر 5 زیرگروه یکسان می باشد. مواد امتحانی دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی (25 سوال)، زبان عربی (25 سوال)، دین و زندگی (25 سوال) و زبان انگلیسی (25 سوال) می باشد. متقاضیان باید در مدت زمان 75 دقیقه به مجموع 100 سوال دفترچه عمومی پاسخ دهند.

ضرایب دروس عمومی کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۱
نام درس ضریب
زبان و ادبیات فارسی 4
فرهنگ و معارف اسلامی 3
زبان عربی 2
زبان انگلیسی 2

📌همچنین بخوانید: سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری رشته انسانی 1400

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱

همانطور که گفته شد، ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ در هر پنج زیرگروه متفاوت می باشد و داوطلبان باید با آگاهی از ضرایب دروس تخصصی انسانی برنامه ریزی مطالعاتی خود را تعیین کنند. داوطلبان باید در مدت زمان 165 دقیقه به مجموع 180 سوال دفترچه اختصاصی پاسخ دهند.

ضرایب دروس اختصاصی انسانی زیرگروه 1

حقوق، زبان و ادبیت فارسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی، زبان و ادبیات عربی …

نام درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
ضریب 2 1 4 4 1 1 3 1
ضرایب دروس اختصاصی انسانی زیرگروه 2

مددکاری اجتماعی، آموزش علوم اجتماعی، جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاری، حفاظت اطلاعات …

نام درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
ضریب 4 2 2 1 1 3 1 2
ضرایب دروس اختصاصی انسانی زیرگروه 3

اقتصاد، حسابداری، هتلداری، گردشگری، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو،فناوری اطلاعات و ارتباطات …

نام درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
ضریب 4 3 2 1 1 2 1 1
ضرایب دروس اختصاصی انسانی زیرگروه 4

باستان شناسی، تاریخ، آموزش تاریخ، علوم سیاسی، علوم انتظامی، زبان شناسی، تاریخ اسلام …

نام درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
ضریب 3 2 2 1 3 2 2 3
ضرایب دروس اختصاصی انسانی زیرگروه 5

آموزش ابتدایی، آموزش مشاوره و راهنمایی، روانشناسی، مشاوره، مطالعات خانواده، علوم تربیتی، علوم ورزشی …

نام درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
ضریب 3 2 2 1 1 3 2 3

ضرایب کنکور سراسری انسانی برای رشته حقوق

رشته حقوق در زیرگروه 1 گروه آزمایشی انسانی قرار دارد. ضرایب کنکور سراسری انسانی برای رشته حقوق به صورت زیر است:

📌درس ریاضی (با ضریب 2)، درس اقتصاد (با ضریب 1)، درس زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 4)، درس زبان عربی (با ضریب 4)، درس تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، درس علوم اجتماعی (با ضریب 1)، درس فلسفه و منطق (با ضریب 3)، درس روانشناسی (با ضریب 1).

ضرایب رشته روانشناسی در کنکور انسانی
ضرایب رشته روانشناسی در کنکور انسانی

ضرایب رشته روانشناسی در کنکور انسانی

ضرایب رشته روانشناسی در کنکور انسانی چگونه است؟ رشته روان شناسی در زیرگروه پنج گروه آزمایشی انسانی قرار دارد که ضرایب دروس در این زیرگروه به صورت زیر است:

📌درس ریاضی (با ضریب 3)، درس اقتصاد (با ضریب 2)، درس زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 2)، درس زبان عربی (با ضریب 1)، درس تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، درس علوم اجتماعی (با ضریب 3)، درس فلسفه و منطق (با ضریب 2)، درس روانشناسی (با ضریب 3).

جمع بندی

ضرایب کنکور سراسری انسانی 1401 براساس دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور در این مقاله بیان شد. کنکور انسانی دارای 5 زیرگروه است که ضرایب دروس تخصصی در هر یک از زیرگروه ها بایکدیگر متفاوت است. داوطلبان لازم است در ابتدا هدف خود را تعیین نموده و سپس براساس هدف و رشته تحصیلی مورد نظر، برای مطالعه دروس خود برنامه ریزی کنند.

در صورت هرگونه ابهام در رابطه با ضرایب کنکور انسانی ۱۴۰۱، می توانید سوالات خود را در قسمت کامنت ارسال کنید. کارشناسان ما در کمتر از 24 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

بیشتر بخوانید و بدانید:

سوالات متداول

ضرایب کنکور انسانی رشته علوم انتظامی چگونه است؟

رشته علوم انتظامی در زیرگروه 4 کنکور انسانی قرار دارد. ضرایب دروس تخصصی در زیرگروه 4 کنکور انسانی به صورت زیر است: ریاضی (با ضریب 3)، اقتصاد (با ضریب 2)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 3)، علوم اجتماعی (با ضریب 2)، فلسفه و منطق (با ضریب 2)، روانشناسی (با ضریب 3).

کنکور انسانی دارای چند زیرگروه است؟

کنکور سراسری انسانی دارای 5 زیرگروه می باشد و ضرایب دروس تخصصی در هر زیرگروه متفاوت است. (ضرایب دروس اختصاصی انسانی در هر زیرگروه در این مقاله ارائه شده است.)

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی 1401 چگونه است؟

دروس عمومی در کلیه زیرگروه ها دارای ضریب یکسان می باشد. زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 4)، زبان عربی (با ضریب 2)، دین و زندگی (با ضریب 3)، زبان انگلیسی (با ضریب 2).

میانگین امتیاز 5 / 5. جمع امتیاز 1

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا