کنکور هنرمنابع کنکور

ضرایب کنکور هنر 1401

ضرایب کنکور هنر 1401، برای هریک از دروس عمومی و دروس اختصاصی کنکور هنر در این مقاله گردآوری شده است. کنکور سراسری هنر یکی از گروه های آزمایشی شناور می باشد که متقاضیان می توانند علاوه بر گروه آزمایشی اصلی، در کنکور هنر نیز ثبت نام و شرکت کنند. کنکور هنر دارای 5 زیرگروه می باشد و دروس تخصصی هنر در هر زیرگروه ضریب متفاوتی دارد.

اگر قصد شرکت در آزمون سراسری گروه هنر را دارید، برای بهبود برنامه ریزی، مدیریت آزمون و در نهایت کسب رتبه لازم برای قبولی در بهترین رشته و دانشگاه های گروه هنر، حتما ضرایب دروس تخصصی را در هر زیرگروه به دقت بررسی نمایید.

ضرایب کنکور هنر
ضرایب کنکور هنر

ضرایب کنکور هنر ۱۴۰۱

ضرایب کنکور هنر ۱۴۰۱ به منظور تسهیل و تسریع دسترسی داوطلبان، در این مقاله ارائه داده شده است. داوطلبان کنکور هنر باید به دو دفترچه سوال عمومی و اختصاصی پاسخ دهند. ضرایب دروس عمومی کنکور در کلیه زیرگروه ها یکسان است اما ضرایب دروس تخصصی کنکور هنر در هر زیرگروه متفاوت می باشد. توصیه می شود ابتدا هدف خود را مشخص نموده و سپس باتوجه به آنکه رشته موردنظر در کدام زیرگروه است، برای مطالعه دروس خود برنامه ریزی کنید.

✔️دروس عمومی کنکور هنر : زبان و ادبیات فارسی / زبان عربی / فرهنگ و معارف اسلامی / زبان انگلیسی

✔️دروس اختصاصی کنکور هنر: درک عمومی هنر / درک عمومی ریاضی – فیزیک / ترسیم فنی / خلاقیت تصویری و تجسمی / خلاقیت نمایشی / خلاقیت موسیقی / خواص مواد

همچنین بخوانید: سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری هنر 1400

ضرایب دروس عمومی کنکور هنر

ضرایب دروس عمومی کنکور هنر  1401 در کلیه زیرگروه ها یکسان می باشد. دفترچه عمومی کنکور هنر شامل دروس، زبان و ادبیات فارسی (25 سوال)، زبان عربی (25 سوال)، فرهنگ و معارف اسلامی (25 سوال) و زبان انگلیسی (25 سوال) می باشد. مجموع سوالات دفترچه عمومی کنکور هنر 100 می باشد و داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به سوالات پاسخ دهند.

ضرایب دروس عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱ 
نام درس ضریب
زبان و ادبیات فارسی 4
زبان عربی 2
فرهنگ و معارف اسلامی 3
زبان انگلیسی 2

ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر 1401

ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر 1401 باتوجه به اهمیت دروس در هر زیرگروه بایکدیگر متفاوت می باشد. دفترچه اختصاصی کنکور هنر شامل دروس درک عمومی هنر (30 سوال)، درک عمومی ریاضی – فیزیک (30 سوال)، ترسیم فنی (20 سوال)، خلاقیت تصویری و تجسمی (20 سوال)، خلاقیت نمایشی (20 سوال)، خلاقیت موسیقی (20 سوال)، خواص مواد (20 سوال) می باشد.

✔️داوطلبان کنکور هنر باید در مدت زمان 165 دقیقه به مجموع 160 سوال اختصاصی پاسخ دهند.

جدول ضرایب کنکور هنر:

ضرایب دروس تخصصی کنکور هنر زیرگروه 1

ارتباط تصویری / نقاشی / طراحی لباس / طراحی صحنه / چاپ / صنایع دستی / گرافیک / مجسمه سازی / کتابت و نگارگری …

نام درس درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی – فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری و تجسمی خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد
ضریب 4 1 1 4 1 1 1
ضرایب دروس تخصصی کنکور هنر زیرگروه 2

باستان شناسی / طراحی صنعتی / مرمت بناهای تاریخی / هنر اسلامی …

نام درس درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی – فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری و تجسمی خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد
ضریب 3 3 2 4 1 1 1
ضرایب دروس تخصصی کنکور هنر زیرگروه 3

موزه / مرمت آثار تاریخی / کاردانی موزه …

نام درس درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی – فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری و تجسمی خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد
ضریب 3 1 2 2 1 1 1
ضرایب دروس تخصصی کنکور هنر زیرگروه 4

ادبیات نمایشی / بازیگری / سینما / نمایش عروسکی / کارگردانی تلویزیون …

نام درس درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی – فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری و تجسمی خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد
ضریب 3 1 1 2 4 1 1
ضرایب دروس تخصصی کنکور هنر زیرگروه 5

آهنگسازی / موسیقی نظامی / نوازندگی موسیقی ایرانی / نوازندگی موسیقی جهانی

نام درس درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی – فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری و تجسمی خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد
ضریب 3 1 1 1 1 4 1

در ادامه به تعدادی از سوالات پرتکرار داوطلبان پیرامون ضرایب کنکور سراسری هنر 1401 پاسخ داده ایم:

ضرایب دروس کنکور هنر رشته گرافیک

ضرایب دروس کنکور هنر رشته گرافیک چگونه است؟ براساس دفرچه راهنمای ثبت نام کنکور، رشته گرافیک در زیرگروه یک کنکور سراسری هنر قرار دارد. ضرایب دروس تخصصی کنکور هنر در زیرگروه یک به صورت زیر است:

✔️ درک عمومی هنر (با ضریب 4) – درک عمومی ریاضی – فیزیک (با ضریب 1) – ترسیم فنی (با ضریب 1) – خلاقیت تصویری و تجسمی (با ضریب 4) – خلاقیت نمایشی (با ضریب 1) – خلاقیت موسیقی (با ضریب 1) – خواص مواد (با ضریب 1).

روش مطالعه دروس را هم ببینید:

ضرایب دروس کنکور هنر سینما

ضرایب دروس کنکور هنر سینما براساس دفترچه راهنمای ثبت نام به صورت زیر است. در ضمن رشته سینما در زیرگروه 4 گروه آزمایشی هنر قرار دارد:

✔️ درک عمومی هنر (با ضریب 3) – درک عمومی ریاضی – فیزیک (با ضریب 1) – ترسیم فنی (با ضریب 1) – خلاقیت تصویری و تجسمی (با ضریب 2) – خلاقیت نمایشی (با ضریب 4) – خلاقیت موسیقی (با ضریب 1) – خواص مواد (با ضریب 1).

ضرایب کنکور هنر موسیقی

باتوجه به آنکه رشته موسیقی در زیرگروه 5 قرار دارد، ضرایب کنکور هنر موسیقی 1401 به صورت زیر است:

✔️ درک عمومی هنر (با ضریب 3) – درک عمومی ریاضی – فیزیک (با ضریب 1) – ترسیم فنی (با ضریب 1) – خلاقیت تصویری و تجسمی (با ضریب 1) – خلاقیت نمایشی (با ضریب 1) – خلاقیت موسیقی (با ضریب 4) – خواص مواد (با ضریب 1).

ضرایب دروس کنکور هنر رشته نقاشی
ضرایب دروس کنکور هنر رشته نقاشی

ضرایب دروس کنکور هنر رشته نقاشی

رشته نقاشی در زیرگروه 1 قرار دارد. ضرایب دروس کنکور هنر رشته نقاشی به شرح زیر است:

✔️درک عمومی هنر (با ضریب 4) – درک عمومی ریاضی – فیزیک (با ضریب 1) – ترسیم فنی (با ضریب 1) – خلاقیت تصویری و تجسمی (با ضریب 4) – خلاقیت نمایشی (با ضریب 1) – خلاقیت موسیقی (با ضریب 1) – خواص مواد (با ضریب 1).

بیشتر بخوانید و بدانید:

جمع بندی

کنکور سراسری هنر از جمله گروه های آزمایشی فرعی می باشد که دارای 5 زیرگروه است. ضرایب دروس تخصصی کنکور هنر در هریک از زیرگروه ها بایکدیگر متفاوت می باشد. داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری هنر را دارند، برای برنامه ریزی و همچنین انتخاب رشته دقیق تر، لازم است در ابتدا به بررسی منابع و ضرایب کنکور هنر بپردازند.


سوالات متداول

منابع کنکور هنر رشته بازیگری چگونه است؟

رشته بازیگری در زیرگروه 4 قرار دارد که ضرایب دروس در زیرگروه 4 به صورت زیر است: درک عمومی هنر (با ضریب 3) ، درک عمومی ریاضی - فیزیک (با ضریب 1)، ترسیم فنی (با ضریب 1)، خلاقیت تصویری و تجسمی (با ضریب 2)، خلاقیت نمایشی (با ضریب 4)، خلاقیت موسیقی (با ضریب 1) و خواص مواد (با ضریب 1)

کنکور هنر دارای چند زیرگروه است؟

کنکور سراسری هنر دارای 5 زیرگروه است و ضرایب دروس تخصصی هنر در هر زیرگروه متفاوت می باشد.

ضرایب زیرشاخه های کنکور هنر چگونه است؟

کنکور سراسری هنر دارای پنج زیرگروه می باشد. ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور هنر به تفکیک در این مقاله گردآوری شده است.

میانگین امتیاز 5 / 5. جمع امتیاز 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. سلام وقتتون بخیر برای ورود به دانشگاه فرهنگیان تراز باید چند باشه
    ممنون از توضیحات کاملتون

    1. سلام، دوست عزیز حداقل ترازی که در کنکور هنر، مجاز به شرکت در پذیرش دانشگاه فرهنگیان میشود تراز 6500 است ، هر چه ترازی بالاتری در کنکور کسب کنید شانس دعوت به مصاحبه شما بیشتر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا