کنکور انسانیمنابع کنکور

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۱

آگاهی از منابع کنکور انسانی ۱۴۰۱ به برنامه‌ریزی دقیق‌تر داوطلبان آزمون سراسری انسانی، کمک بسیاری خواهد کرد. داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور انسانی را دارند، لازم است در ابتدا از منابع، بودجه بندی و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور انسانی آگاهی یابند. گروه آزمایشی انسانی دارای پنج زیرگروه آزمایشی است که ضریب دروس اختصاصی در هر گروه متفاوت است.

منابع دروس عمومی و اختصاصی کنکور انسانی به همراه ضرایب دروس به تفکیک در این مقاله گردآوری شده است.

منابع کنکور انسانی
منابع کنکور انسانی

منابع کنکور انسانی 1401 سازمان سنجش

منابع کنکور انسانی 1401 سازمان سنجش، به تفکیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در این مقاله گردآوری شده است. داوطلبان کنکور سراسری انسانی برای قبولی در رشته هایی نظیر، حقوق، روان شناسی، ادبیات، مدیریت و … با یکدیگر رقابت می کنند. متقاضیان گروه آزمایشی انسانی، در کنکور سراسری باید به دو دفترچه سوال عمومی و اختصاصی پاسخ دهند:

✔️دروس عمومی رشته انسانی : زبان و ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی، زبان انگلیسی.

✔️دروس اختصاصی کنکور انسانی: اقتصاد، ریاضی، علوم و فنون ادبی، عربی تخصصی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه، منطق، روان شناسی

روش مطالعه دروس را هم ببینید:

همچنین بخوانید: سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری رشته انسانی 1400

سوالات تخصصی کنکور سراسری انسانی 1401 برای کلیه شرکت کنندگان براساس منابع و کتاب های نظام جدید طراحی خواهد شد.

منابع عمومی کنکور انسانی

منابع عمومی کنکور انسانی 1401، شامل 4 درس ادبیات، عربی، دینی و زبان انگلیسی می باشد. ضریب دروس عمومی کنکور انسانی در کلیه زیرگروه ها یکسان است. برای آگاهی بیشتر داوطلبان، منابع عمومی آزمون سراسری انسانی به تفکیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در جدول زیر قرار داده شده است:

ضریب دروس عمومی کنکور انسانی:

  • زبان و ادبیات فارسی : 4
  • دین و زندگی : 3
  • عربی : 2
  • زبان انگلیسی : 2
منابع عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱ 
نام کتاب پایه کد کتاب
فارسی 1 دهم 110201
فارسی 2 یازدهم 111201
فارسی 3 دوازدهم 112201
عربی، زبان قرآن 1 دهم 110207
عربی، زبان قرآن 2 یازدهم 111207
عربی، زبان قرآن 3 دوازدهم 112207
دین و زندگی 1 دهم 110205
دین و زندگی 2 یازدهم 111205
دین و زندگی 3 دوازدهم 112205
زبان انگلیسی 1 دهم 110230
زبان انگلیسی 2 یازدهم 111230
زبان انگلیسی 3 دوازدهم 112230

منابع اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱

منابع اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ به تفکیک هر پایه در جدول زیر جمع آوری شده است. دروس اختصاصی کنکور انسانی شامل ریاضیات، اقتصاد، روان شناسی، عربی تخصصی و … می باشد که ضرایب دوس اختصاصی در هر زیرگروه متفاوت است. داوطلبان لازم است آگاهی لازم در رابطه با ضریب دروس تخصصی کنکور انسانی داشته باشند و برنامه ریزی خود را مطابق آن انجام دهند.

ضریب دروس تخصصی انسانی:

ضریب دروس تخصصی انسانی
نام درس زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ریاضی 2 4 4 3 3
اقتصاد 1 2 3 2 2
زبان و ادبیات فارسی 4 2 2 2 2
زبان عربی 4 1 1 1 1
تاریخ و جغرافیا 1 1 1 3 2
علوم اجتماعی 1 3 2 2 2
فلسفه و منطق 3 1 1 2 1
روان شناسی 1 2 1 3 3

منابع تخصصی کنکور انسانی:

منابع اختصاصی کنکور انسانی 1401
نام کتاب پایه کد کتاب
ریاضی و آمار 1 دهم 110212
ریاضی و آمار 2 یازدهم 111212
ریاضی و آمار 3 دوازدهم 112212
اقتصاد دهم 110221
روان شناسی یازدهم 111224
علوم و فنون عربی 1 دهم 110203
علوم و فنون عربی 2 یازدهم 111203
علوم و فنون عربی 3 دوازدهم 112203
تاریخ 1 دهم 110219
تاریخ 2 یازدهم 111233
تاریخ 3 دوازدهم 112219
جغرافیای ایران دهم 110218
جغرافیای 2 یازدهم 111218
جغرافیای 3 دوازدهم 112218
جامعه شناسی 1 دهم 110220
جامعه شناسی 2 یازدهم 111222
جامعه شناسی 3 دوازدهم 112222
فلسفه یازدهم 111226
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) دوازدهم 112226
منطق دهم 110223
منابع کنکور انسانی ریاضی و آمار 1 منابع کنکور انسانی ریاضی و آمار 2 منابع کنکور انسانی ریاضی و آمار 3
منابع کنکور انسانی علوم و فنون ادبی 1 منابع کنکور انسانی علوم و فنون ادبی 2 منابع کنکور انسانی علوم و فنون ادبی 3
منابع کنکور انسانی تاریخ 1 منابع کنکور انسانی تاریخ 2 منابع کنکور انسانی تاریخ 3
منابع کنکور انسانی جغرافیای ایران منابع کنکور انسانی جغرافیای 2 منابع کنکور انسانی جغرافیا 3
منابع کنکور انسانی جامعه شناسی 1 منابع کنکور انسانی جامعه شناسی 2 منابع کنکور تجربی جامعه شناسی 3
منابع کنکور انسانی فلسفه 11 منابع کنکور انسانی فلسفه 2 منابع کنکور تجربی منطق دهم
منابع کنکور انسانی اقتصاد دهم منابع کنکور انسانی روان شناسی

منابع پیشنهادی کنکور انسانی

منابع پیشنهادی کنکور انسانی 1401 برای آشنایی بیشتر داوطلبان در ادامه گردآوری شده است.  باتوجه به اهمیت تست زنی و آشنایی با نحوه طراحی سوالات کنکور، پیشنهاد می شود داوطلبان از منابع کمک آموزشی استفاده نمایند.

منابع پیشنهادی ریاضیات کنکور انسانی:

✔️ریاضی و آمار جامع (پرسش های چهارگزینه ای) – خیلی سبز

✔️ریاضی و آمار انسانی جامع کنکور – مهر و ماه

✔️ریاضیات جامع انسانی – میکرو گاج

✔️ریاضی و آمار سیر تا پیاز – گاج

منابع پیشنهادی اقتصاد کنکور:

✔️اقتصاد رشته انسانی – خیلی سبز

✔️اقتصاد کنکور – میکرو گاج

✔️اقتصاد کنکور مفاهیم، حفظیات و مسائل – مهر و ماه

✔️اقتصاد جامع کنکور – مشاوران آموزش

منابع پیشنهادی عربی تخصصی کنکور انسانی:

✔️عربی جامع انسانی کنکور – میکرو گاج

✔️عربی جامع – خیلی سبز

✔️عربی جامع انسانی – خط ویژه گاج

منابع پیشنهادی علوم و فنون ادبی کنکور انسانی:

✔️علوم و فنون جامع کنکور – میکرو گاج

✔️علوم و فنون ادبی جامع – خیلی سبز

✔️علوم و فنون ادبی جامع کنکور – مهر و ماه

✔️حفظیات علوم و فنون ادبی  – لقمه مهر و ماه

منابع پیشنهادی جامعه شناسی کنکور انسانی:

✔️جامعه شناسی جامع کنکور – آموزش مشاوران

✔️جامعه شناسی جامع کنکور تست – خیلی سبز

منابع پیشنهادی تاریخ و جغرافی کنکور انسانی:

✔️تاریخ جامع کنکور – میکرو گاج

✔️جغرافیا جامع – خیلی سبز

✔️جغرافیا جامع – مشاوران آموزش

✔️تاریخ جامع – مشاوران آموزش

منابع پیشنهادی روان شناسی کنکور انسانی:

✔️روان شناسی کنکور – مهر و ماه

✔️روان شناسی پرسش های چهارگزینه ای – خیلی سبز

✔️روان شناسی جامع کنکور – مشاوران آموزش

منابع پیشنهادی فلسفه و منطق کنکور انسانی:

✔️منطق و فلسفه جامع کنکور – میکرو گاج

✔️فلسفه و منطق جامع کنکور – مشاوران آموزش

✔️فلسفه دوازدهم تست خیلی سبز

✔️فلسفه و منطق کنکور – لقمه مهر و ماه

منابع پیشنهادی زبان و ادبیات فارسی:

✔️قرابت معنایی جامع، آرایه های ادبی، لغت و املا، دستور زبان فارسی، تاریخ ادبیات – نشرالگو

✔️فارسی جامع کنکور جلد اول و جلد دوم – میکرو طبقه بندی گاج

منابع پیشنهادی عربی کنکور:

✔️عربی جامع (پرسش های چهار گزینه ای) – خیلی سبز

✔️فنون ترجمه عربی کنکور + قواعد  میکروطلایی گاج

منابع پیشنهادی دینی کنکور:

✔️آیات و نکات کنکور : میکروطلایی گاج

✔️آیات و روایات موضوعی – خیلی سبز

منابع پیشنهادی زبان کنکور:

✔️زبان انگلیسی جامع کنکور – مبتکران

✔️نردبام زبان جامع – خیلی سبز.

بیشتر بخوانید و بدانید:

جمع بندی

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۱ براساس آخرین تغییرات سازمان سنجش در این مقاله ارائه شد. داوطلبان لازم است قبل از برنامه ریزی برای آزمون سراسری انسانی، از منابع و ضرایب دروس عمومی و اختصاصی آگاهی یابند.

سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1401 که از آن‌ها سوال طرح نخواهد شد را اعلام کرده است. برای اطلاع از این حذفیات روی تیتر زیر بزنید:

حذفیات منابع کنکور سراسری 1401


سوالات متداول

منابع اختصاصی کنکور انسانی 1401 چیست؟

منابع کنکور انسانی شامل دروس اقتصاد، ریاضی، تاریخ و جغرافی، روان شناسی، عربی تخصصی، علوم و فنون ادبی، فلسفه و منطق و جامعه شناسی می باشد.

بهترین منابع کنکور انسانی نظام جدید کدام است؟

لیست منابع کنکور سراسری انسانی هرساله از سایت سنجش منتشر می شود. برای آگاهی داوطلبان لیست تعدادی از منابع پیشنهادی کنکور انسانی برای داوطلبان در این مقاله ارائه داده شده است.

ضریب دروس عمومی کنکور انسانی چگونه است؟

زبان و ادبیات فارسی 4، دین و زندگی 3، عربی 2 و زبان انگلیسی 2

میانگین امتیاز 5 / 5. جمع امتیاز 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

‫6 دیدگاه ها

  1. منابع کنکور سراسری انسانی 1401 براساس منابع نظام جدیده یا نظام قدیم؟

    1. سلام، سوالات کنکور سراسری انسانی صرفا براساس منابع نظام جدید می باشد.

  2. سلام، من امسال دهمم اگه از الان بگیرم این کتابایی که گفتید، مشکلی داره؟ یعنی ممکنه تغییر کنن؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا