کنکور هنرمنابع کنکور

منابع کنکور هنر ۱۴۰۱

منابع کنکور هنر ۱۴۰۱ همواره یکی از سوالات متداول داوطلبان گروه آزمایشی هنر می باشد. داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون سراسری هنر را دارند، لازم است از منابع، تعداد سوالات، زمان پاسخگویی به سوالات و … آگاهی داشته باشند. باتوجه به تنوع منابع کنکور سراسری هنر ممکن است داوطلبان با این چالش روبرو باشند که مهم ترین منابع کنکور هنر چیست؟

در این مقاله لیست منابع عمومی و اختصاصی آزمون سراسری هنر 1401 اعلام شده از سوی سازمان سنجش، ارائه داده شده است.

منابع کنکور هنر
منابع کنکور هنر

منابع کنکور هنر 1401 سازمان سنجش

آگاهی از منابع کنکور هنر 1401، به برنامه ریزی دقیق تر و در نتیجه موفقیت داوطلبان کمک بسیاری خواهد کرد. کنکور سراسری هنر از جمله گروه های آزمایشی شناور در آزمون سراسری می باشد که داوطلبان علاوه بر گروه آزمایشی اصلی می توانند در این گروه آزمایشی نیز ثبت نام و شرکت نمایند. (راهنمای ثبت نام کنکور) متقاضیان کنکور هنر باید به دو دفترچه عمومی و اختصاصی پاسخ دهند.

منابع عمومی کنکور هنر 1401: زبان و ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی، زبان انگلیسی.

منابع اختصاصی کنکور هنر 1401: درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی – فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت موسیقی، خواص مواد.

بیشتر بخوانید: سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری هنر 1400

آزمون سراسری هنر دارای 5 زیرگروه آزمایشی است که ضریب دروس تخصصی در هر زیرگروه بایکدیگر متفاوت می باشد. به منظور آشنایی داوطلبان، لیست منابع به همراه ضرایب دروس در این مقاله گردآوری شده است.

روش مطالعه دروس را هم ببینید:

منابع عمومی کنکور هنر

منابع عمومی کنکور هنر شامل دروس ادبیات، عربی، دینی و زبان انگلیسی می باشد. ضریب دروس عمومی در کلیه زیرگروه ها یکسان است.

ضریب دروس عمومی هنر:

  • زبان و ادبیات فارسی : 4
  • دین و زندگی : 3
  • عربی : 2
  • زبان انگلیسی : 2
منابع عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱
نام کتاب پایه تحصیلی کد کتاب
فارسی 1 دهم 110201
فارسی 2 یازدهم 111201
فارسی 3 دوازدهم 112201
عربی زبان قرآن 1 دهم 110206
عربی زبان قرآن 2 یازدهم 111206
عربی زبان قرآن 3 دوازدهم 112206
دین و زندگی 1 دهم 110204
دین و زندگی 2 یازدهم 111204
دین و زندگی 3 دوازدهم 112204
زبان انگلیسی 1 دهم 110230
زبان انگلیسی 2 یازدهم 111230
زبان انگلیسی 3 دوازدهم 112230

منابع کنکور هنر نظام جدید

منابع کنکور هنر نظام جدید – دروس اختصاصی هنر به همراه ضرایب دروس در این مقاله قرار داده شده است. کنکور هنر دارای 5 زیرگروه می باشد که ضرایب دروس اختصاصی (درک عمومی هنر، خلاقیت موسیقی، خواص مواد و …) در هریک از زیرگروه ها بایکدیگر متفاوت می باشد. ضرایب و منابع تخصصی کنکور هنر ۱۴۰۱ به صورت زیر است:

ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر
نام درس زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
درک عمومی هنر 4 3 3 3 3
درک عمومی ریاضی – فیزیک 1 3 1 1 1
ترسیم فنی 1 2 2 1 1
خلاقیت تصویری و تجسمی 4 4 2 2 1
خلاقیت نمایشی 1 1 1 4 1
خلاقیت موسیقی 1 1 1 1 4
خواص مواد 1 1 1 1 1

منابع اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱ :

منابع درک عمومی هنر
تاریخ هنر ایران سیر هنر در تاریخ 1 آشنایی با بناهای تاریخی
تاریخ هنر جهان سیر هنر در تاریخ 2 خوشنویسی
پایه و اصول صفحه آرایی عکاسی 1 عکاسی 2
آشنایی با مکاتب نقاشی آشنایی با هنرهای تجسمی آشنایی با صنایع دستی ایران
کارگاه طراحی نقوش سنتی کارگاه نگارگری آشنایی با میراث فرهنگی و هنری
منابع کنکور هنر کتاب تاریخ هنر ایران منابع کنکور هنر کتاب پایه و اصول صفحه آرایی منابع کنکور هنر سیر هنر در تاریخ 2 منابع کنکور هنر آشنایی با هنرهای تجسمی منابع کنکور هنر خوشنویسی
منابع کنکور هنر کتاب تاریخ هنر جهان منابع کنکور هنر کتاب آشنایی با مکاتب نقاشی منابع کنکور هنر عکاسی 1 منابع کنکور هنر کارگاه نگارگری منابع کنکور هنر آشنایی با صنایع دستی ایران
منابع کنکور هنر کتاب کارگاه طراحی نقوش سنتی منابع کنکور هنر سیر هنر در تاریخ 1 منابع کنکور هنر عکاسی 2 منابع کنکور هنر آشنایی با بناهای تاریخی منابع کنکور هنر آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران
منابع درک عمومی ریاضی – فیزیک
ریاضی 1 و 2 هندسه 1 و 2 فیزیک 1 و 2 و 3
منابع ترسیم فنی
علم مناظر و مرایا (رشته گرافیک) ترسیم فنی و نقشه کشی (رشته معماری) نقشه کشی معماری (رشته معماری)
نقشه کشی 1 (رشته مکانیک) هندسه ترسیمی (نقشه کشی عمومی)
منابع کنکور هنر علم مناظر و مرایا منابع کنکور هنر ترسیم فنی و نقشه کشی منابع کنکور هنر کتاب نقشه کشی معماری منابع کنکور هنر نقشه کشی منابع کنکور هنر هندسه ترسیمی
منابع خلاقیت تصویری و تجسمی
طراحی 1 حجم سازی مبانی تصویرسازی
طراحی 2 خط در گرافیک کارگاه نقاشی
مبانی هنرهای تجسمی طراحی اندام و لباس حجم شناسی و ماکت شناسی
کارگاه هنر 1 کارگاه هنر 2 پایه و اصول صفحه آرایی
کارگاه چاپ دستی
منابع کنکور تجربی طراحی 1 منابع کنکور تجربی طراحی 2 منابع کنکور هنر مبانی هنرهای تجسمی منابع کنکور تجربی کارگاه هنر
منابع کنکور هنر کارگاه چاپ دستی منابع کنکور هنر حجم سازی منابع کنکور هنر خط در گرافیک منابع کنکور هنر طراحی اندام و لباس
منابع کنکور هنر کارگاه هنر 2 منابع کنکور هنر مبانی تصویر سازی منابع کنکور هنر کارگاه نقاشی منابع کنکور هنر حجم شناسی و ماکت سازی

منابع کنکور هنر پایه و اصول صفحه آرایی

منابع خلاقیت نمایشی
آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان اصول و مبانی ماسک و گریم اصول و مبانی طراحی صحنه
اصوا و مبانی نمایش عروسکی گویندگی، اجرا و بازیگری ساخت و اجرای دکور، لباس،ماسک و گریم
همراه هنرجو رشته پویانمایی (انیمیشن)
منابع کنکور هنر آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان منابع کنکور هنر اصول و مبانی نمایش عروسکی منابع کنکور هنر همراه هنرجو
منابع کنکور هنر گویندگی اجرا و بازیگری منابع هنر اصول و مبانی طراحی صحنه منابع هنر ساخت و اجرای دکور
منابع خلاقیت موسیقی
سازشناسی ایرانی شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1 و 2 مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی
منابع هنر سازشناسی ایرانی منابع هنر سازهای ارکستر 1 منابع کنکور هنر سازهای ارکستر 2 منابع کنکور هنر مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی
منابع خواص مواد
شناخت مواد و مصالح عناصر و جزئیات تکنولوژی و کارگاه چاپ
مصالح ساختمان آشنایی با صنایع دستی ایران 1 الیاف نساجی و آزمایشگاه
فیزیک نساجی و آزمایشگاه تکنولوژی مواد متالوژی عمومی شناخت و مواد صنعتی
منابع کنکور هنر شناخت مواد و مصالح منابع هنر مصالح ساختمان منابع هنر فیزیک نساجی و آزمایشگاه منابع کنکور هنر عناصر و جزئیات
منابع هنر تکنولوژی مواد منابع هنر تکنولوژی و کارگاه چاپ منابع کنکور هنر الیاف نساجی و آزمایشگاه منابع کنکور هنر شناخت مواد صنعتی

منابع پیشنهادی کنکور هنر

برای موفقیت در کنکور سراسری هنر بهتر است علاوه بر منابع معرفی شده، منابع آزاد کنکور هنر را نیز مطالعه و بررسی نمایید. باتوجه به تعداد زیاد منابع آزمون سراسری هنر، در ادامه مقاله به معرفی تعدادی از بهترین منابع کنکور هنر پرداخته ایم:

منابع پیشنهادی درک عمومی هنر:

✔️دایره المعارف هنر – رویین پاکباز

✔️هنر در گذر زمان – هلن گاردنر

✔️نقاشی ایران از دیرباز تاکنون – رویین پاکباز

✔️تاریخ هنر – ارنست گامبریج

✔️در جست و جوی زبان نو – رویین پاکباز

✔️هنر مدرن – نوربرت لینتن

✔️آموزش درک عمومی 1 (تاریخ هنر ایران) – کلک معلم

✔️آموزش درک عمومی 2 (تاریخ هنر جهان) – کلک معلم

✔️درک عمومی هنر – سری آبی انتشارات قلم چی

منابع پیشنهادی درک عمومی ریاضی – فیزیک:

✔️درک عمومی ریاضی و فیزیک – کارنامه کتاب

✔️درک عمومی ریاضی و فیزیک – مبتکران

✔️آموزش و تمرین درک عمومی ریاضی و فیزیک – منشور دانش

منابع پیشنهادی ترسیم فنی:

✔️ترسیم فنی – کارنامه کتاب

✔️ترسیم فنی – سری آبی انتشارات قلم چی

منابع پیشنهادی خلاقیت تصویری و تجسمی:

✔️خلاقیت تصویری و تجسمی – راه اندیشه

✔️خلاقیت تصویری – کارنامه کتاب

✔️نشانه ها – بیژن صیفوری

✔️ارتباط تصویری از چشم انداز نشانه شناسی  فهیمه پهلوان

✔️مبانی هنرهای تجسمی – آرمین هوفمان

✔️اصول فرم و طرح – وسیوس ونگ

منابع پیشنهادی خلاقیت نمایشی:

✔️خلاقیت نمایشی – انتشارات شباهنگ

✔️کتاب سبز خلاقیت نمایشی  ژاله نساری

✔️تاریخ تئاتر جهان اسکار براکت

✔️گزیده تاریخ تئاتر جهان – جمشید ملک پور

✔️تاریخ سینما –  بوردول

✔️شناخت سینما – لوئیس جانتی

✔️مکتب های ادبی – رضا سید حسینی

✔️نمایش در ایران – بهرام بیضایی

✔️تاریخ جامع سینما – راکوک

منابع پیشنهادی خلاقیت موسیقی:

✔️خلاقیت موسیقی – راه اندیشه

✔️تست خلاقیت موسیقی – اتود

✔️مبانی موسیقی – کارنامه کتاب

✔️کتاب سبز خلاقیت موسیقی

✔️تئوری بنیادی موسیقی – پرویز منصوری

✔️تئوری موسیقی – مصطفی کمال پورتراب

✔️نظری به موسیقی – روح الله خالقی

✔️تاریخ مختصر موسیقی ایران – تقی بینش

✔️درک و دریافت موسیقی – راجر کیمی ین

منابع پیشنهادی خواص مواد:

✔️مواد و تکنیک ها – رویین پاکباز

✔️سیری در صنایع دستی ایران – زهرا فنایی

✔️خواص مواد – مبتکران

✔️خواص مواد – کارنامه کتاب

✔️تست خواص مواد – انتشارات آیندگان

✔️مرمت آثار هنری و تاریخی – هرولدجیمز پلندرلیت

بیشتر بخوانید و بدانید:

جمع بندی

در این مقاله منابع کنکور هنر 1401 معرفی شده از سایت سنجش و همچنین منابع آزاد کنکور هنر برای مطالعه بیشتر داوطلبان ارائه داده شد. اگر سوالی در رابطه با منابع کنکور هنر و حذفیات کنکور سراسری هنر 1401 داشتید، می توانید از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.


سوالات متداول

کنکور سراسری هنر دارای چند زیرگروه است؟

آزمون سراسری هنر دارای 5 زیرگروه می باشد.

منابع عمومی کنکور هنر چیست؟

دروس عمومی کنکور سراسری هنر شامل ادبیات، عربی، زبان انگلیسی و دینی می باشد.

دروس اختصاصی کنکور هنر 1401 کدام است؟

دروس تخصصی کنکور هنر شامل درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد می باشد.

میانگین امتیاز 3 / 5. جمع امتیاز 2

هنوز امتیازی ثبت نشده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا